7. THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TRONG HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở KHOA TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

7. THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TRONG HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở KHOA TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Dạy học theo chuyên đề là hình thức dạy học có rất nhiều ưu điểm, nó giúp giải quyết được trọn vẹn một vấn đề, tránh được hiện tượng trùng lặp nội dung, sử dụng được nhiều phương pháp dạy học tích cực, hạn chế được kiến thức hàn lâm, tăng tính vận dụng… Dạy học theo chuyên đề có thể áp dụng ở nhiều bậc học với nhiều môn học khác nhau. Bài viết đề xuất xây dựng quy trình thiết kế chuyên đề giảng dạy học phần Khoa học tự nhiên dành cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Dạy học theo chuyên đề giúp phát huy được tính tích cực của người học và người dạy, tạo ra sự đổi mới trong dạy và học.
Từ khóa: dạy học theo chuyên đề, chuyên đề, năng lực, phát triển năng lực, phẩm chất

4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG  BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về phương pháp thuyết trình, một trong các phương pháp hiệu quả để phát triển năng lực người học. Có thể thấy, việc chuẩn bị tốt về mặt kiến thức sẽ quyết định phần lớn sự thành công cho bài thuyết trình bên cạnh các khâu chuẩn bị khác như kĩ thuật biên soạn nội dung và hình thức báo cáo, sự sắc bén và cô đọng của phần đặt vấn đề, sự đồng bộ giữa nội dung và thời lượng. Đồng thời, yếu tố tâm lí có ảnh hưởng không ít đến kết quả bài thuyết trình; ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ hình thể cũng là các yếu tố nâng cao hiệu quả phần trình bày.
Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, năng lực, phẩm chất, tâm lí, phong cách.

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

 10:44 08/04/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên đối với sinh viên các trường sư phạm, bài viết tập trung trình bày và phân tích nội dung những phẩm chất đạo đức của người giáo viên mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện. Từ đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục, rèn luyện và tự giáo dục, tự rèn luyện cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế trường đại học cũng như trong môi trường dạy học ở trường phổ thông.
Từ khóa: Phẩm chất, đạo đức, trường sư phạm, cảm xúc, tự chủ, đạo đức nghề nghiệp.

13. Cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam

13. Cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Nhân cách có cấu trúc ba tầng, tầng ngoài cùng là hành vi xã hội, tầng tiếp theo là phẩm chất, năng lực...; Tầng trong cùng là hạt nhân là động cơ, tự ý thức. Hành vi xã hội phải phù hợp với các chuẩn mực xã hội quy định: chuẩn thống kê, chuẩn xã hội quy định (quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế) chuẩn chức danh (chức năng) chuẩn đạo đức, chuẩn luật pháp, chuẩn các giá trị xã hội. Hành vi xã hội được coi là tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh THPT.
Bài viết này, nêu cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam
Từ khóa: Nhân cách, phẩm chất, phẩm chất nhân cách, hành vi xã hội, học sinh THPT, tiêu chí, đánh giá.

05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

 09:47 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới và năng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.
Từ khóa: phẩm chất, năng lực chuyên môn, đội ngũ cán bộ quản lí, trường chính trị, Bắc Trung bộ.

15.	Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay

15. Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề xác định mục tiêu đào tạo; xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo; đổi mới hình thức tổ chức đánh giá để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay.

10. GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CÔNG DÂN  CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VĂN CHÍNH LUẬN

10. GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VĂN CHÍNH LUẬN

 16:17 24/04/2017

Giáo dục phẩm chất, năng lực công dân cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các môn học phải xuất phát từ những cơ sở lí luận, thực tiễn. Vì vậy, giáo dục phẩm chất, năng lực công dân cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học văn bản chính luận của môn Ngữ văn phải đảm bảo những tiêu chí, yêu cầu, phương pháp giáo dục. Từ đó, thực hiện tốt những định hướng về nội dung, phương pháp giáo dục phẩm chất, năng lực công dân cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các văn bản chính luận.

02. Đổi mới quản lí phát triển phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông

02. Đổi mới quản lí phát triển phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông

 11:08 12/04/2017

Tóm tắt: Đổi mới quản lí phát triển phẩm chất, năng lực của cán bộ QL trường trung học phổ thông là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Hoạt động quản lí đó phải tuân thủ những yêu cầu quán triệt quan điểm đổi mới giáo dục; yêu cầu về cập nhật lí luận khoa học giáo dục và bám sát đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội ở vùng miền cụ thể. Có như vậy, mới thực hiện chất lượng, hiệu quả các giải pháp quản lí về đổi mới tư duy quản lí, xây dựng kế hoạch, kết hợp phát triển và công tác tổ chức cán bộ, tạo động lực cho tập thể và cá nhân, huy động các nguồn lực và kiểm tra đánh giá.
Từ khóa: cán bộ quản lí, phẩm chất, năng lực, phát triển, trung học phổ thông.

16. Xây dựng khung năng lực và phẩm chất của giảng viên ở trường đại học trong bối cảnh hiện nay

16. Xây dựng khung năng lực và phẩm chất của giảng viên ở trường đại học trong bối cảnh hiện nay

 14:00 04/04/2017

Bối cảnh quốc tế và quốc gia đã đặt ra những yêu cầu mới cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt đối với giáo dục đại học với mục đích giải quyết những vấn đề phát sinh trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21.
Trong bối cảnh này, nâng cao năng lực giảng viên đại học là một yêu cầu cần thiết và cấp bách.Dựa trên những nghiên cứu lí luận và thực tiễn, bài báo đưa ra khung năng lực cho giảng viên đại học với 8 nhóm năng lực cơ bản.Dưới đây là nội dung của bài báo.

2. Thực trạng phẩm chất và năng lực của giáo viên mầm non hiện nay (theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non)

2. Thực trạng phẩm chất và năng lực của giáo viên mầm non hiện nay (theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non)

 16:27 22/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non và đề xuất chế độ chính sách góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay theo Chuẩn nghề nghiệp.

7. Một số phẩm chất nhân cách cần thiết đối với huấn luyện viên bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

7. Một số phẩm chất nhân cách cần thiết đối với huấn luyện viên bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phẩm chất đạo đức, ý chí và phẩm chất chuyên môn cần thiết đối với huấn luyện viên bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

4. Thực trạng tự đánh giá về năng lực và phẩm chất của giảng viên bộ môn phương pháp dạy học trong các trường/khoa đại học sư phạm

4. Thực trạng tự đánh giá về năng lực và phẩm chất của giảng viên bộ môn phương pháp dạy học trong các trường/khoa đại học sư phạm

 16:44 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng tự đánh giá về năng lực và phẩm chất của giảng viên bộ môn phương pháp dạy học trong các trường/khoa đại học sư phạm qua xây dựng phiếu điều tra và tổ chức khảo sát ở một số các trường/khoa.
Từ khóa: thực trạng, tự đánh giá, năng lực, phẩm chất, giảng viên, phương pháp dạy học, sư phạm.

5. Đặc thù lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong xã hội hiện nay

5. Đặc thù lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong xã hội hiện nay

 14:54 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số đặc thù của lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non: giáo viên mầm non - người mẹ hiền hết lòng chăm sóc, dạy dỗ trẻ; giáo viên mầm non-nhà sư phạm mẫu mực; giáo viên mầm non - bác sĩ nhạy cảm và tận tâm; giáo viên mầm non - cấp dưỡng cần cù, tận tụy; giáo viên mầm non - nghệ sĩ tài hoa, sáng tạo và đam mê.
Từ khóa: đặc thù, lao động, yêu cầu, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, giáo viên mầm non.

6. Đảm bảo các nhân tố để phát triển bền vững phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường Trung học phổ thông

6. Đảm bảo các nhân tố để phát triển bền vững phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường Trung học phổ thông

 02:21 15/07/2016

Bài báo trình bày về mục tiêu phát triển trường trung học phổ thông và đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay; cơ sở lí luận về việc xây dựng đội ngũ cán bộ; vai trò chỉ đạo, quản lí, ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; hệ thống cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lí và nhiệm vụ phat triển phẩm chất, năng lực đội ngũ cácn bộ quản lí các trường trung học phổ thông; môi trường kinh tế-xã hội, truyền thống phát triển giáo dục và đào tạo.

5. Phẩm chất chủ yếu của học sinh phổ thông

5. Phẩm chất chủ yếu của học sinh phổ thông

 23:30 14/07/2016

Bài viết phân tích một số vấn đề về triết lí giáo dục, đề xuất về những phẩm chất chủ yếu của học sinh phổ thông: tác giả đề xuất nên thay trong dự thảo các cụm từ sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm bằng các cụm từ mô tả phẩm chất của học sinh phổ thông Việt Nam là sống lí trí, sống tình cảm, sống ý chí. Tiếp đó, con đường hình thành phẩm chất chủ yếu của học sinh có thể thực hiện thông qua: - Đổi mới chương trình-sách giáo khoa; - Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục; - Tạo cơ sở vật chất-thiết bị cần và đủ

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây