12. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

12. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 15:14 29/05/2020

Tóm tắt: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức chính trị quan trọng nhằm thực thi quyền làm chủ của nhân dân và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các sự kiện chính trị - xã hội. Công tác dân vận chỉ thành công khi chúng ta có đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chuyên môn cao, yêu nghề, kĩ năng làm việc khoa học và phải có phẩm chất chính trị kiên định. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là việc làm quan trọng và cần thiết.
Từ khóa: Cán bộ, công chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phẩm chất đạo đức.

01. Quan niệm của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cơ bản của người cách mạng

01. Quan niệm của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cơ bản của người cách mạng

 14:11 09/07/2017

Tóm tắt: Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức mới, đạo đức cách mạng, trong sáng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, tranh đấu cho Đảng, cho cách mạng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên hết, trên cả lợi ích cá nhân mình, là sự kết hợp đạo đức truyền thống của dân tộc với tinh hoa đạo đức nhân loại, được hình thành và phát triển từ yêu cầu sự nghiệp giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.
Từ khóa: người cách mạng, phẩm chất đạo đức.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây