5. MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

5. MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 18:50 07/04/2019

Tóm tắt: Năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng gắn với vai trò và nhiệm vụ phát triển nhà trường. Hiện nay, Chuẩn hiệu trưởng là cơ sở để đánh giá phẩm chất và năng lực của hiệu trưởng, đồng thời là căn cứ để xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí nhà trường. Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông hiện nay được xây dựng theo chuẩn đầu ra còn một số hạn chế, bất cập. Cần nhận thấy mối quan hệ biện chứng, hữu cơ giữa khung năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng với Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông; từ đó có những bổ sung, cải tiến nhằm đảm bảo được hiệu quả của chương trình.
Từ khóa: Quản lí, phổ thông, năng lực nghề nghiệp, chương trình bồi dưỡng.

09. Một số ý kiến về giảng dạy văn học nhà nho yêu nước nửa sau thế kỉ XIX trong trường đại học sư phạm và phổ thông hiện nay

09. Một số ý kiến về giảng dạy văn học nhà nho yêu nước nửa sau thế kỉ XIX trong trường đại học sư phạm và phổ thông hiện nay

 08:46 07/03/2018

Tóm tắt: Việc giảng dạy văn học nhà nho yêu nước trong văn học Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX có một ý nghĩa quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngành Ngữ văn. Tuy nhiên, công việc này gặp không ít khó khăn vì nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan. Ở đại học, lượng thời gian dành để giảng dạy mảng kiến thức văn học này không nhiều, hơn nữa, người ta chưa thực hiện được sự nối kết giữa việc giảng dạy nó ở hai bậc học phổ thông và đại học. Đây chính là vấn đề cần được nghiên cứu để tìm hướng khắc phục, hướng tới việc phát huy tốt nhất khả năng giáo dục của mảng văn học nhà nho yêu nước trong văn học Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX đối với đối tượng sinh viên.
Từ khóa: Giảng dạy, đại học, phổ thông, văn học nhà nho.

62.	NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG LỰA CHỌN NỘI DUNG TÍCH HỢP Ở NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH TRUNG  HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CÔNG  HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

62. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG LỰA CHỌN NỘI DUNG TÍCH HỢP Ở NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CÔNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:00 24/04/2017

Đảm bảo mục tiêu giáo dục, hình thành và phát triển các năng lực cần thiết cho người học; Đáp ứng được yêu cầu sự phát triển của xã hội, mang tính thiết thực, có ý nghĩa cho người học; Đảm bảo tính khoa học và tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật, đồng thời vừa sức với học sinh; Đảm bảo giáo dục và giáo dục vì sự phát triển bền vững; Tăng tính hành dụng, tính thực tiễn; quan tâm đến các vấn đề mang tính xã hội của địa phương. Việc xây dựng các bài học/chủ đề tích hợp dựa trên chương trình hiện hành.
Việc lựa chọn các bài học nội dung/chủ đề tích hợp cần tinh giản kiến thức học hàn lâm, lựa chọn những trí thức thiết thực, ý nghĩa và gắn bó với đời sống của người học, đáp ứng những thay đổi của xã hội trong giai đoạn toàn cầu hóa, tạo điều kiện cho người học cách thích ứng được với cuộc sông đầy biến động, vừa có khả năng nhạy bén thu nhận kiến thức và học tập suốt đời trên cơ sở nền tảng của giáo dục phổ thông.

32.	KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ CÁC CHIẾN THUẬT THỰC HÀNH – THÀNH TỐ QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở PHỔ THÔNG

32. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ CÁC CHIẾN THUẬT THỰC HÀNH – THÀNH TỐ QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở PHỔ THÔNG

 14:28 24/04/2017

Kiến thức lý thuyết và các chiến thuật thực hành đóng một vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu. Đọc hiểu có thể giúp độc giả vượt qua những thách thức để hiểu được ý nghĩa của văn bản và trở thành kỹ năng. Điều này được chứng minh bởi rất nhiều nghiên cứu. Vì vậy, biết sử dụng các chiến lược đọc hiểu là một trong những năng lực đọc yêu cầu của chương trình đào tạo Anh ngữ. Ở Việt Nam, tầm quan trọng của kiến thức và đọc sách chiến lược lý thuyết nên ngày càng được công nhận, đặc biệt là trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và sách giáo khoa Ngữ văn.

31. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học các chủ đề tích hợp của môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

31. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học các chủ đề tích hợp của môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

 14:44 30/03/2017

Để nâng cao hiệu quả của dạy học môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông, phương pháp dạy học theo dự án nên được sử dụng để dạy thực hành các môn tự nhiên với ý định làm học sinh chăm chỉ và tham gia nhiệt tình vào quá trình học. Bài viết này tập trung vào chủ đề :"Vụ mùa bội thu nhờ hiệu ứng nhà kính" được dạy bởi phương pháp này. Và nó đã chứng minh rằng học sinh được truyền cảm hứng để học những môn khoa học tự nhiên cũng như khám phá thế giới xung quanh họ.

14. Vận dụng lí thuyết đa trí tuệ trong dạy học ở trường phổ thông

14. Vận dụng lí thuyết đa trí tuệ trong dạy học ở trường phổ thông

 15:26 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu khái quát khái niệm "trí thông minh theo thuyết đa trí tuệ" của Gardner, đánh giá các dạng năng lực trí thông minh qua sự mô tả 8 dạng trí tuệ của con người. Vận dụng lí thuyết đa trí tuệ này trong dạy học, cần nhận thức được mỗi loại trí thông minh đều quan trọng. Nhiệm vụ của nhà giáo dục và cha mẹ học sinh là khơi gợi khả năng tiềm tàng, tạo điều kiện để mỗi trẻ phát huy theo các hướng phù hợp với năng lực, sở thích của các em. Lớp học đa trí tuệ đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt thay đổi phương pháp và khéo léo chuyển từ lối dạy ngôn ngữ sang lối dạy không gian, âm nhạc, vận động hay giao tiếp...
Từ khóa: lí thuyết đa trí tuệ, các dạng trí thông minh, dạy học, phổ thông

2. Phẩm chất nghề nghiệp và định hướng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

2. Phẩm chất nghề nghiệp và định hướng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 15:51 16/09/2016

Tóm tắt: Đổi mới giáo dục gắn liền với đổi mới đào tạo đội ngũ giáo viên có mối quan hệ nhân - quả. Nhận ra tính tất yếu của mối quan hệ đó mới hi vọng tìm ra giải pháp bảo đảm thành công của bất kì một sự đổi mới giáo dục nào.
Từ khóa: phẩm chất nghề nghiệp, đào tạo giáo viên, đổi mới giáo dục, phổ thông.

20. Rèn luyện kĩ năng khai thác sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán

20. Rèn luyện kĩ năng khai thác sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán

 10:34 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số hướng nhằm rèn luyện kĩ năng khai thác chương trình sách giáo khoa ở phổ thông cho sinh viên các trường sư phạm ngành Toán.
Từ khóa: kĩ năng khai thác, môn Toán, phổ thông, sinh viên, sư phạm Toán.

13. Một số vấn đề về đổi mới dạy học ngữ văn ở phổ thông

13. Một số vấn đề về đổi mới dạy học ngữ văn ở phổ thông

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng dạy và học văn trong nhà trường hiện nay, tên môn học thích hợp, mục tiêu của việc dạy Văn gồm: hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, bồi dưỡng và phát triển năng lực thẩm mĩ, bồi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách cho học sinh.

15. Tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

15. Tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về bản đồ địa lí và kĩ năng sử dụng bản đồ địa lí trong dạy học; một số hình thức tổ chức dạy học tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông (dạy học hợp tác; dạy học phân hóa; dạy học chương trình hóa).

4. Một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học ở trường phổ thông

4. Một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học ở trường phổ thông

 20:04 03/09/2016

Bài báo trình bày về vai trò của đánh giá quá trình, phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học (vấn đáp, túi hồ sơ bài làm, phương pháp tự đánh giá, chiêm nghiệm, hướng dẫn chấm điểm); ví dụ về một số kĩ thuật đánh giá nhanh trên lớp học.

14. Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về mặt thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

14. Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về mặt thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

 16:17 03/09/2016

Bài báo đề cập việc xây dựng chủ đề dạy học tích hợp về một thiết bị trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: vai trò của dạy học tích hợp, ý nghĩa của thiết bị kĩ thuật, đặc tính tích hợp của thiết bị kĩ thuât, quy trình xây dựng chuyên đề về dạy học tích hợp thiết bị kĩ thuật và các ví dụ cụ thể trong xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp “Tìm hiểu về xe đạp”.

16. Vận dụng dạy học dự án trong môn Sinh học ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

16. Vận dụng dạy học dự án trong môn Sinh học ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 14:13 29/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm dạy học dự án; vai trò của dạy học dự án trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông; ví dụ về vận dụng dạy học dự án trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông: dự án Nước mắm xã Hải Ninh-Quảng Bình.

8. Biện pháp phát triển hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nghề phổ thông

8. Biện pháp phát triển hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nghề phổ thông

 14:05 29/08/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển hứng thú học tập và cách xây dựng quy trình dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nghề phổ thông, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung, dạy học nghề ở phổ thông nói riêng.

15. Rèn kĩ năng giải bài tập Vật lí cho học sinh ở trường phổ thông

15. Rèn kĩ năng giải bài tập Vật lí cho học sinh ở trường phổ thông

 10:15 29/08/2016

Bài báo trình bày về khái niệm bài tập Vật lí; phân loại bài tập Vật lí, phương pháp giải bài tập Vật lí và các kĩ năng giải bài tập Vật lí; một số cách hướng dẫn học sinh giải bài tập Vật lí.

1. Giải pháp đổi mới đánh giá kết quả giáo dục của học sinh phổ thông theo hướng đánh giá phẩm chất và năng lực

1. Giải pháp đổi mới đánh giá kết quả giáo dục của học sinh phổ thông theo hướng đánh giá phẩm chất và năng lực

 14:43 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về đánh giá kết quả giáo dục phổ thông ở nước ngoài; thực trạng đánh giá kết quả giáo dục ở Việt Nam (ở tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông), từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới đánh giá kết quả giáo dục học sinh phổ thông.
Từ khóa: giải pháp, đổi mới, đánh giá, kết quả giáo dục, học sinh, phổ thông, năng lực.

20. Sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

20. Sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 14:39 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm về bài tập thực nghiệm; quy trình sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông; ví dụ dạy học bài 7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón (Sinh học 11)
Từ khóa: Bài tập thực nghiệm, dạy học, Sinh học, phổ thông.

18. Đề xuất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng đề mở

18. Đề xuất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng đề mở

 14:37 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề về đề kiểm tra, thi môn Lịch sử theo hướng mở; cách ra đề kiểm tra, thi môn Lịch sử theo hướng mở và đưa ra một số ví dụ minh hoạ.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, Lịch sử, phổ thông, đề mở.

1. Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

1. Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 14:04 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về sự thay đổi về sứ mệnh của giáo viên; về lao động sư phạm của giáo viên; các nhóm năng lực sư phạm cơ bản của giáo viên trong bối cảnh và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Xây dựng, đội ngũ, giáo viên, đổi mới, giáo dục, phổ thông.

17. Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học - biện pháp nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông

17. Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học - biện pháp nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông

 13:53 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm di sản văn hóa; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học như một biện pháp nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: di sản văn hóa, dạy học, lịch sử, phổ thông.

15. Vận dụng kĩ năng đọc hiểu cơ bản vào việc đọc hiểu văn bản kí ở trường phổ thông

15. Vận dụng kĩ năng đọc hiểu cơ bản vào việc đọc hiểu văn bản kí ở trường phổ thông

 13:50 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm "kí" trong các loại hình văn học; đặc trưng của thể loại kí; một số kĩ năng dạy học văn bản kí.
Từ khóa: kĩ năng, đọc hiểu, văn bản kí, phổ thông.

5. Đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015

5. Đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015

 13:26 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày vấn đề đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực; dạy học theo định hướng phát triển năng lực.
Từ khóa: đào tạo, giáo viên, tiếp cận năng lực, yêu cầu, đổi mới, phổ thông.

1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8: tích cực đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục phổ thông

1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8: tích cực đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục phổ thông

 11:45 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo nêu một số giải pháp đã và đang được triển khai, bước đầu thành công và là những thử nghiệm tin cậy trong quá trình xây dựng chương trình giáo dục và biên soạn sách giáo khoa mới: Giao quyền tự chủ xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục, phát huy vai trò sáng tạo của nhà trường và giáo viên; đổi mới hình thức, phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; áp dụng mô hình trường học mới VNEN; triển khai phương pháp dạy Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động giáo dục, trước hết là công tác bồi dưỡng giáo viên; đổi mới về kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng theo hướng phát triển năng lực học sinh; triển khai thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đổi mới căn bản việc dạy học ngoại ngữ trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân; triển khai tích cực đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước.
Từ khóa: Nghị quyết Trung ương 8; tích cực, đổi mới, cơ bản, giáo dục, phổ thông.

15. Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm nội dung của chương trình Sinh học phổ thông trong dạy học Sinh học 11

15. Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm nội dung của chương trình Sinh học phổ thông trong dạy học Sinh học 11

 10:53 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Thế nào là phát triển đồng tâm nội dung của chương trình Sinh học phổ thông; - Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm nội dung chương trình Sinh học phổ thông trong dạy học Sinh học 11.
Từ khoá: phát triển đồng tâm, sinh học, phổ thông.

1. Một số giải pháp góp phần đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo mầm non, phổ thông

1. Một số giải pháp góp phần đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo mầm non, phổ thông

 10:29 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Tổ chức tuyển chọn chức danh hiệu trưởng các nhà trường; - Tổ chức kiểm tra kiến thức giáo viên.
Từ khoá: đổi mới, nâng cao chất lượng, nhà giáo mầm non, phổ thông.

21. Lí thuyết phong cách học tập và khả năng ứng dụng trong dạy học phổ thông

21. Lí thuyết phong cách học tập và khả năng ứng dụng trong dạy học phổ thông

 16:31 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về lí thuyết phong cách học tập; các loại phong cách học tập chính của học sinh; thiết kế mẫu bài học có ứng dụng lí thuyết phong cách học tập ở bài 51 “cơ quan sinh sản của thực vật có hoa” (Khoa học lớp 5).
Từ khóa: Lí thuyết, phong cách học tập, ứng dụng, dạy học, phổ thông.

16. Vận dụng PISA đánh giá chất lượng học tập môn Toán ở các trường phổ thông

16. Vận dụng PISA đánh giá chất lượng học tập môn Toán ở các trường phổ thông

 16:24 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về Chương trình đánh giá học sinh quốc thế PISA; một số ví dụ về đánh giá trong các đề thi của PISA; vận dụng PISA đánh giá chất lượng học tập môn Toán.
Từ khóa: PISA, đánh giá, học tập, môn Toán, phổ thông.

14. Thực trạng việc dạy học Lịch sử ở trường trung học cơ sở hiện nay, nguyên nhân và những kiến nghị

14. Thực trạng việc dạy học Lịch sử ở trường trung học cơ sở hiện nay, nguyên nhân và những kiến nghị

 16:14 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng dạy và học Lịch sử ở trường phổ thông; những nguyên nhân của thực trạng và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất.
Từ khóa: thực trạng, dạy học, Lịch sử, phổ thông, nguyên nhân, kiến nghị.

2. Bàn về cấu trúc nội dung môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

2. Bàn về cấu trúc nội dung môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

 15:06 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày mục tiêu của giáo dục phổ thông; khái niệm về kĩ thuật, công nghệ; xây dựng cấu trúc nội dung chương trình môn Công nghệ.
Từ khóa: cấu trúc, nội dung, Công nghệ, chương trình, giáo dục, phổ thông, sau 2015.

18. Đánh giá năng lực toán học của học sinh phổ thông qua những bài toán đặc thù

18. Đánh giá năng lực toán học của học sinh phổ thông qua những bài toán đặc thù

 10:52 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về khung năng lực toán phổ thông, đề xuất phương án đánh giá năng lực toán học phổ thông qua một số bài toán đặc thù.
Từ khóa: đánh giá, năng lực, toán học, học sinh, phổ thông, bài toán đặc thù.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây