44. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA PISA TRONG DẠY HỌC TOÁN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

44. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA PISA TRONG DẠY HỌC TOÁN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: PISA đánh giá học sinh ở độ tuổi 15 tương ứng với đối tượng cuối cấp trung học cơ sở và đầu cấp trung học phổ thông ở Việt Nam. Cách đánh giá của PISA có nhiều lợi thế trong việc phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở. Bài viết đề cập một số quan điểm của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA về phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học Toán.
Từ khóa: PISA, năng lực mô hình hóa toán học, học sinh, trung học cơ sở.

06. Xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA

06. Xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA

 15:31 05/01/2020

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu cách đánh giá của PISA, bài báo đã đề xuất 5 nguyên tắc và quy trình 5 bước để xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên. Từ đó, nghiên cứu nội hàm năng lực khoa học tự nhiên để đề xuất 6 năng lực thành phần và 10 tiêu chí/biểu hiện đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài viết xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA.
Từ khóa: PISA, khung năng lực, khoa học tự nhiên, trung học cơ sở.

46. SỬ DỤNG BÀI TOÁN THEO DẠNG THỨC PISA  TRONG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 9

46. SỬ DỤNG BÀI TOÁN THEO DẠNG THỨC PISA TRONG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 9

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả bước đầu của việc sử dụng các bài toán PISA trong đánh giá quá trình như: đánh giá trong hoạt động nhóm, đánh giá thông qua các trao đổi ngắn trên lớp học. Kết quả ban đầu cho thấy, có thể khai thác một số bài toán theo dạng thức PISA để đánh giá hiểu biết toán của học sinh và tăng cường cho học sinh khả năng giải quyết các tình huống thực tiễn, tù đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Từ khóa: PISA, đánh giá quá trình, học sinh.

12. So sánh yêu cầu đọc hiểu của Pisa và chương trình Ngữ văn trung học cơ sở của Việt Nam

12. So sánh yêu cầu đọc hiểu của Pisa và chương trình Ngữ văn trung học cơ sở của Việt Nam

 15:48 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết so sánh yêu cầu đọc hiểu của Pisa và chương trình Ngữ văn trung học cơ sở của Việt Nam qua: mục tiêu đọc - hiểu; đối tượng đọc - hiểu; yêu cầu đọc - hiểu; cách thức kiểm tra, đánh giá. So sánh yêu cầu đọc hiểu của Pisa và chương trình Ngữ văn trung học cơ sở của Việt Nam sẽ cho chúng ta thấy rõ chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn về đọc - hiểu đã đáp ứng được yêu cầu quốc tế ở mức độ nào và cần phải bổ sung, thay đổi gì để có thể hội nhập theo hướng “thống nhất trong đa dạng”.
Từ khóa: chương trình Ngữ văn, trung học cơ sở, yêu cầu đọc hiểu, Pisa, Việt Nam

20. Khai thác câu hỏi kết thúc mở trong PISA vào dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở

20. Khai thác câu hỏi kết thúc mở trong PISA vào dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở

 16:08 14/09/2016

Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) được thực hiện theo chu kì 3 năm/lần, với mục đích kiểm tra xem khi đến độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc (độ tuổi 15), học sinh đã được chuẩn bị ở mức độ nào để đáp ứng các thách thức của cuộc sống; từ đó, đánh giá tính hiệu quả - chất lượng của hệ thống giáo dục mỗi nước tham gia. Bài viết nghiên cứu phương hướng khai thác các “câu hỏi kết thúc mở” trong PISA vào dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở.

11. Vận dụng chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

11. Vận dụng chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 14:07 29/08/2016

Bài báo trình bày về môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông với việc vận dụng PISA; một số biện pháp xây dựng câu hỏi theo PISA trong môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông và một số ví dụ cụ thể.

16. Vận dụng PISA đánh giá chất lượng học tập môn Toán ở các trường phổ thông

16. Vận dụng PISA đánh giá chất lượng học tập môn Toán ở các trường phổ thông

 16:24 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về Chương trình đánh giá học sinh quốc thế PISA; một số ví dụ về đánh giá trong các đề thi của PISA; vận dụng PISA đánh giá chất lượng học tập môn Toán.
Từ khóa: PISA, đánh giá, học tập, môn Toán, phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây