03. Thực trạng quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông hiện nay

03. Thực trạng quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông hiện nay

 22:39 04/01/2020

Tóm tắt: Hiện nay, công tác quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông công lập theo hướng tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông để dựa vào đó các trường có thể đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lí tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà trường nói chung, quản lí tài chính nói riêng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí tài chính, hoạt động quản lí tài chính, trường trung học phổ thông.

02. Thực trạng và đề xuất giải pháp quản lí tài chính tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02. Thực trạng và đề xuất giải pháp quản lí tài chính tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 22:25 22/12/2018

Tóm tắt: Hiện nay, thực tiễn xã hội đang đòi hỏi cần phải thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; trong đó có thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Bài viết tập trung vào việc phân tích thực trạng quản lí tài chính tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quản lí tài chính tại các trường này.
Từ khóa: quản lí tài chính, trường trung học phổ thông công lập, tỉnh Sóc Trăng.

05. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lí tài chính ở các trường đại học địa phương

05. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lí tài chính ở các trường đại học địa phương

 14:41 25/01/2017

Tóm tắt: Mục đích chủ yếu của việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học là để các trường hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của xã hội. Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính ở các trường đại học địa phương.
Từ khóa: tự chủ, quản lí tài chính, đại học địa phương.

2. Một số biện pháp quản lí tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn

2. Một số biện pháp quản lí tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng quản lí tài chính và một số biện pháp quản lí tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn.

2. Quản lí tài chính của các cơ sở đào tạo đại học công lập

2. Quản lí tài chính của các cơ sở đào tạo đại học công lập

 16:32 19/09/2016

Bài viết tập trung giới thiệu về mô hình quản trị tài chính ở trường đại học theo tiếp cận tổng thể hướng tới cải thiện kết quả giáo dục. Từ đó, đề ra các phương thức đổi mới cơ chế quản lí tài chính đối với các trường đại học công lập, các vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lí tài chính của các trường đại học công lập hiện nay. Trong đó, tập trung vào vấn đề: đổi mới quản lí tài chính giáo dục đại học: quản lí Nhà nước và quản trị nhà trường.

5. Kinh nghiệm về đổi mới hoạt động tài chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

5. Kinh nghiệm về đổi mới hoạt động tài chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 15:44 15/09/2016

Kon Tum có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường này đều được ngân sách Nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động; được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; được lựa chọn, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện việc nuôi, dạy học sinh. Với những đặc thù đó, việc đổi mới hoạt động tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum đã được thực hiện hiệu quả. Bài viết chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm mà những đơn vị này đã đạt được.

6. Xu hướng phân cấp, phân quyền quản lí tài chính giáo dục và một số kinh nghiệm quốc tế

6. Xu hướng phân cấp, phân quyền quản lí tài chính giáo dục và một số kinh nghiệm quốc tế

 09:22 14/09/2016

Phân cấp quản lí tài chính giữa các cấp chính quyền, giữa cơ quan tài chính Nhà nước với cơ quan chủ quản và các đơn vị dự toán. Trong đó, quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền là nội dung quan trọng nhất. Phân cấp quản lí ngân sách có thể coi là nội dung chủ yếu của phân cấp quản lí tài chính. Bài viết tập trung làm rõ xu hướng phân cấp, phân quyền quản lí tài chính giáo dục và một số kinh nghiệm quốc tế.

7. Quản lí tài chính trong cơ sở giáo dục đại học và đơn vị sự nghiệp giáo dục theo định hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội

7. Quản lí tài chính trong cơ sở giáo dục đại học và đơn vị sự nghiệp giáo dục theo định hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội

 21:18 16/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội trong tự chủ tài chính của các trường đại học, các đơn vị sự nghiệp. Tiếp đó, tác giả trình bày một số giải pháp để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm đối với xã hội của các cơ sở giáo dục đại học và đơn vị sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam.

Từ khoá: tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lí tài chính, giáo dục đại học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây