1.	MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 05:35 20/04/2017

Bài viết xem xét các mục tiêu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tiểu học. Nó phản ánh một phần của tình hình thực tế trong công tác quản lý dạy học ở trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ những điều này, một số giải pháp quản lý dạy học ở trường tiểu học sẽ được đề xuất để đáp ứng các mục tiêu của đổi mới căn bản toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

2. Một số biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2. Một số biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 04:43 19/04/2017

Quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội trong các trường mầm non của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã được triển khai trong những năm gần đây. Các nghiên cứu lý thuyết cũng như các cuộc điều tra thực tế về tình hình hiện tại và các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và khoa học. Việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non nói chung và các tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi nói riêng, lĩnh vực “Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội ở trẻ mẫu giáo” là rất đặc biệt. Nội dung chương trình bám vào hai vấn đề hết sức cần thiết là: giá trị sống và kĩ năng sống nhằm xây dựng vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất con người, tăng sức đề kháng và năng lực hội nhập cho trẻ hôm nay và tự tin vững bước tương lai. Để thực hiện mục tiêu đặt ra đối với giáo viên giáo dục trẻ mầm non một cách tự nhiên và gần gũi với trẻ.

3.	Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

 04:43 19/04/2017

Trong những năm qua, chủ trương thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đã được Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, hưởng ứng tích cực và thực sự đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, công tác giáo dục vẫn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo, đội ngũ giáo viên còn thiếu, đời sống giáo viên còn gặp khó khăn, nhất là bậc mầm non. Một số địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cha mẹ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của giáo dục. Nhận thức của một số cán bộ, giáo viên về công tác XHHGD không đầy đủ. Chính vì vậy, chúng ta chưa huy động được các nguồn lực, các lực lượng xã hội tham gia phối hợp trong công tác giáo dục.

12. Một số vấn đề quản lí phương tiện dạy học tại trường Cao đẳng Sư phạm trong bối cảnh hiện nay

12. Một số vấn đề quản lí phương tiện dạy học tại trường Cao đẳng Sư phạm trong bối cảnh hiện nay

 04:16 03/04/2017

Phương tiện dạy học đóng một phần rất quan trọng trong quá trình dạy học vì chúng tác động lớn đến thành tựu và mục tiêu của việc dạy học. Hệ thống dạy học dựa theo tín chỉ đã được áp dụng trong nhiều trường Cao đẳng Sư phạm. Dù sao, chất lượng đã chứng minh là không hài lòng. Để thúc đẩy chất lượng đào tạo, ngoài cải cách phương pháp giảng dạy, quản lí và khai thác phương tiện dạy học đã trợ giúp rất lớn để nâng cao chất lượng của dạy học cũng như làm tăng hiệu quả của đào tạo theo tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm.

8. Công tác quản lí sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

8. Công tác quản lí sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 23:05 28/03/2017

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Đối với mỗi nhà trường, công tác quản lý sinh viên phải là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trang bị kiến thức, kĩ năng chuyên môn, đồng thời tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho sinh viên.

9. Nâng cao hiệu quả quản lí hệ vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

9. Nâng cao hiệu quả quản lí hệ vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 23:05 28/03/2017

Đào tạo bồi dưỡng hệ vừa học vừa làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh. Thực tế, hệ đào tạo vừa làm vừa học của nhà trường đã thu được một số kết quả trước mắt. Bài viết tập trung phân tích thực trạng của công tác quản lí hệ đào tạo vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, góp phần nâng cao chất lượng hệ vừa làm vừa học, khẳng định được vai trò và vị thế của nhà trường.

5. QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

5. QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 03:27 14/03/2017

Báo cáo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu về quản lý Thông tin và công nghệ truyền thông (ICT) trong giáo dục và đào tạo lại cán bộ, công chức ở trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội, trên cơ sở phân tích những ưu và nhược điểm của việc quản lý ứng dụng CNTT trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả, phát huy nguồn lực CNTT trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở các trường chính trị tỉnh.

15. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

15. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 06:28 07/02/2017

Tóm tắt: Quản lí nhà trường trung học phổ thông có học sinh bán trú là quản lí một loại hình giáo dục phổ thông đặc thù. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề xuất 5 giải pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh tại các các trường phổ thông trung học nội trú trên địa bàn.
Từ khóa: Trường trung học phổ thông, học sinh bán trú, quản lý, hoạt động học tập.

4. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học cơ sở Giáp Bát (Quận Hoàng Mai - Hà Nội)

4. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học cơ sở Giáp Bát (Quận Hoàng Mai - Hà Nội)

 11:40 24/12/2016

Giáo dục đạo đức học sinh là một trong những mục tiêu quan trọng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì đổi mới.

5. Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyển môn tại trường Trung học cơ sở Đền Lừ - Hoàng Mai, Hà Nội

5. Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyển môn tại trường Trung học cơ sở Đền Lừ - Hoàng Mai, Hà Nội

 11:40 24/12/2016

Việc bồi dưỡng tăng cường năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn là vấn đề cấp thiết, là một trong những giải pháp có tính đột phá nâng cao chất lượng dạy - học ở các nhà trường nói chung và trường THCS nói riêng. Bài báo đưa ra thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại Trường trung học cơ sở Đền lừ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội trên cơ sở đó tìm hiểu những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân để tìm giải pháp cho hoạt động này.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây