02. Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước thời kì đổi mới

02. Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước thời kì đổi mới

 00:09 21/03/2018

Tóm tắt: Động lực phát triển đất nước là những nhân tố thúc đẩy cá nhân và tập thể hành động, là nội dung quan trọng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập trong nhiều kì Đại hội. Để khái quát một cách có hệ thống quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước trong thời kì đổi mới, tác giả đã phân tích: Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước qua các kì Đại hội từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, bài viết cũng chỉ ra vị trí, vai trò của các động lực tạo thành một hệ tổng động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: quan điểm của Đảng, động lực phát triển, thời kì đổi mới.

14. Giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

14. Giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

 05:12 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và đưa ra một số biện pháp giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quyền con người.
Từ khoá: giáo dục, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quyền con người, học sinh, sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây