66. GIÁO DỤC Ý THỨC QUYỀN CON NGƯỜI GÓP PHẦN THỰC THI  TỐT HƠN QUYỀN CON NGƯỜI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG  Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC HIỆN NAY

66. GIÁO DỤC Ý THỨC QUYỀN CON NGƯỜI GÓP PHẦN THỰC THI TỐT HƠN QUYỀN CON NGƯỜI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC HIỆN NAY

 22:28 10/07/2017

Muốn thực thi quyền con người cần những điều kiện bảo đảm nhất định. Trong các điều kiện bảo đảm đó, có đảm bảo về mặt xã hội mà cụ thể là ý thức, trình độ nhận thức của cả chủ thể thực thi và chủ thể thụ hưởng quyền có ý nghĩa quyết định đối với vấn đề này. Thực thi quyền con người của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh Tây Bắc là mục tiêu được đặt trong điều kiện có nhiều đặc thù, trong đó: trình độ nhận thức, ý thức quyền con người có nhiều hạn chế đang thực sự là một trở ngại. Trên cơ sở nhận thức thực trạng quyền con người của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh Tây Bắc, đề ra các giải pháp tăng cường giáo dục ý thức quyền con người, góp phần thực thi tốt hơn quyền con người của đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn hiện nay.

6. Vai trò của giáo dục trong việc thực hiện, phát triển quyền con người

6. Vai trò của giáo dục trong việc thực hiện, phát triển quyền con người

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của pháp luật và giáo dục trong bảo vệ quyền con người, ý thức về quyền con người gắn liền với sự phát triển của xã hội và sự hỗ trợ đắc lực của giáo dục.

14. Giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

14. Giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

 05:12 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và đưa ra một số biện pháp giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quyền con người.
Từ khoá: giáo dục, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quyền con người, học sinh, sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây