02. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

02. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

 21:48 29/03/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kinh nghiệm trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Pháp và Úc. Đổi mới hệ thống sư phạm của các nước cho thấy yêu cầu cấp thiết trong quy hoạch mạng lưới sư phạm ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết đã rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức, sắp xếp lại các trường sư phạm và đổi mới cơ chế quản lí trong đào tạo giáo viên. Nghiên cứu cũng cho thấy cần hình thành một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự lan tỏa về đổi mới cho toàn hệ thống sư phạm.
Từ khóa: Quy hoạch, quy hoạch mạng lưới, mạng lưới sư phạm, trường sư phạm, đào tạo giáo viên.

12. Một số giải pháp về cơ chế chính sách đối với các trường phổ thông dân lập, tư thục tại Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục

12. Một số giải pháp về cơ chế chính sách đối với các trường phổ thông dân lập, tư thục tại Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 11:04 20/09/2018

Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang về các hoạt động quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, tạo môi trường động lực để phát triển đội ngũ. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đưa ra những khuyến nghị góp phần phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang nhằm phát triển giáo dục ở địa phương.
Từ khóa: Phát triển, cán bộ quản lí, quy hoạch, tuyển chọn, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, môi trường động lực.

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 09:31 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng nhận thức về công tác phát triển đội ngũ giáo viên; thực trạng công tác quy hoạch, công tác bổ sung, tuyển chọn, phân công, sử dụng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện chế độ, chính sách và môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào thực trạng, chúng tôi đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, nhận thức, quy hoạch, tuyển chọn, phân công, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, kiểm tra - đánh giá, chế độ chính sách và môi trường làm việc.

6. Quy hoạch mạng lưới trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội - một vấn đề cấp thiết hiện nay

6. Quy hoạch mạng lưới trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội - một vấn đề cấp thiết hiện nay

 14:56 03/04/2017

Vì áp lực tăng dân số nhanh, cùng với sự dịch chuyển nhân khẩu trong quá trình đô thị hóa, hệ thống trường công lập thành phố Hà Nội không thể đáp ứng được nhu cầu của người học. Để giải quyết vấn đề này, một chuỗi các trường ngoài công lập đã được thành lập và đi vào hoạt động, phần nào đáp ứng được nhu cầu hiện nay.
Dù sao, mạng lưới các trường ngoài công lập vẫn còn thiếu một kế hoạch chung, nên chất lượng và quản lí không hiệu quả. Do đó, phát triển và thực hiện một kế hoạch giáo dục cho mạng lưới các trường ngoài công lập là một nhiệm vụ cấp bách cho chính phủ và các nhà chức trách ngành giáo dục tại Hà Nội.

24. Quy hoạch nguồn nhân lực- vấn đề trọng tâm trong quy hoạch phát triển Trường đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

24. Quy hoạch nguồn nhân lực- vấn đề trọng tâm trong quy hoạch phát triển Trường đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

 16:22 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng, nội dung quy hoạch nguồn nhân lực- vấn đề trọng tâm trong quy hoạch phát triển Trường đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội.

8. Đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

8. Đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

 08:59 13/02/2017

Bài báo giới thiệu công nghệ GIS và hiệu quả từ những thí điểm ban đầu đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục .

2. Đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai

2. Đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai

 08:59 01/11/2016

Bài báo trình bày thực trạng công tác tuyển chọn cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ quản lí, định hướng công tác tuyển chọn cán bộ đưa vào quy hoạch và đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai.

3. Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi  (Hưng Yên) đến năm 2020

3. Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi (Hưng Yên) đến năm 2020

 08:59 01/11/2016

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi, dự báo quy hoạch và một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi đến năm 2020.

1. Quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

1. Quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

 10:09 28/09/2016

Tóm tắt: Để đất nước phát triển nhanh và bền vững, công tác quy hoạch luôn cần được coi trọng. Bài viết phân tích thực trạng công tác quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập (về cơ chế quản lí, cơ cấu ngành nghề, mạng lưới trường, quy trình đào tạo, phương pháp dạy học, chất lượng giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực...) và kiến nghị một số giải pháp về công tác quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: quy hoạch, trường cao đẳng, đại học

5. Đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

5. Đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

 22:21 15/09/2016

Bài viết đề cập thực trạng công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giáo viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên. Qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giáo viên như: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác quy hoạch, phát triển và tuyển chọn đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch tuyển chọn; đổi mới quy trình tuyển chọn đội ngũ giáo viên theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây