7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 22:47 28/07/2020

Tóm tắt: Năng lực giao tiếp vừa là năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt vừa là một năng lực chung mà trường học phải hình thành và phát triển cho học sinh. Lí thuyết kiến tạo là một trong những quan điểm dạy học hiện đại, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh. Vận dụng Lí thuyết kiến tạo để dạy nghi thức lời nói trong hội thoại cho học sinh tiểu học theo một quy trình cụ thể là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ trong học tập và giao tiếp
Từ khóa: lí thuyết kiến tạo, nghi thức lời nói, tiếng Việt, tiểu học, quy trình.

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 05:29 08/07/2019

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống hiện nay có vai trò hết sức quan trọng và giữ vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp... đối với cá nhân. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có nhiều định hướng yêu cầu giảng viên nhà trường lồng ghép các giá trị sống vào môn học nhằm trang bị và giáo dục cho sinh viên những kĩ năng sống phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng được với yêu cầu chung của xã hội hiện đại.
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng, quy trình, giáo dục kĩ năng sống.

21. CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

21. CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 00:07 23/06/2019

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về thực trạng thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số trường đại học tại Việt Nam với các nội dung: 1) Quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa; 2) Tình hình quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy về đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: Quy trình, đảm bảo chất lượng, đào tạo đại học, đào tạo từ xa.

12. Thiết kế công cụ đánh giá lớp học trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

12. Thiết kế công cụ đánh giá lớp học trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 11:53 22/12/2018

Tóm tắt: Đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Trong đó, đánh giá lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp thu nhận các phản hồi từ người học, qua đó cải thiện quá trình dạy học. Trong bài viết này, chúng tôi xây dựng quy trình và bộ công cụ đánh giá lớp học dựa trên 5 nội dung: đánh giá những gì HS đã học, đánh giá kiến thức đang học, đánh giá khả năng vận dụng của học sinh, đánh giá các kĩ năng học tập và đánh giá thái độ người học. Ở mỗi nội dung chúng tôi thiết kế một số dạng công cụ và lấy ví dụ minh họa trong dạy học môn Sinh học ở cấp THPT.
Từ khóa: đánh giá, đánh giá lớp học, quy trình, công cụ đánh giá lớp học, sinh học.

14.	 Vận dụng quy trình kiểm tra, đánh giá vào quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực

14. Vận dụng quy trình kiểm tra, đánh giá vào quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực

 04:10 19/07/2017

Bài báo trình bày về quy trình kiểm tra, đánh giá trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực và những biện pháp vận dụng quy trình KT-ĐG vào quản lí hoạt động KT-ĐG các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực.

55. KẾT HỢP HAI PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP VÀ LUYỆN THEO MẪU  TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Ở TIỂU HỌC

55. KẾT HỢP HAI PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP VÀ LUYỆN THEO MẪU TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Ở TIỂU HỌC

 05:53 11/05/2017

Trong hệ thống các phương pháp dạy học phân môn Tập làm văn ở tiểu học, hai phương pháp thực hành giao tiếp và luyện theo mẫu là những phương pháp dạy học phát huy cao tính tự giác, tự chủ, tích cực học tập của học sinh, giúp học sinh gắn bài tập làm với thực tiễn cuộc sống, tạo cho các em có cảm xúc, tình cảm và thể hiện những suy nghĩ, tình cảm đó bằng ngôn ngữ nói và viết. Thực tiễn dạy học trong nhà trường tiểu học cho thấy để khơi dậy hứng thú của học sinh, mang lại hiệu quả học tập tích cực đối với môn học Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng thì ngoài hình thức tổ chức dạy học, việc kết hợp hai phương pháp này một cách linh hoạt là việc làm cần thiết với 4 bước kết hợp, đó là: chuẩn bị (bước1) giao nhiệm vụ giao tiếp (bước 2), thực hiện nhiệm vụ giao tiếp và viết đoạn văn theo mẫu kết quả giao tiếp (bước 3), thực hành luyện theo mẫu kết quả giao tiếp và đánh giá (bước 4).

22. Quy trình nhập liệu thông tin từ giáo án vào phần mềm Powerpoint để xây dựng bài giảng điện tử trong dạy học Sinh học

22. Quy trình nhập liệu thông tin từ giáo án vào phần mềm Powerpoint để xây dựng bài giảng điện tử trong dạy học Sinh học

 04:00 10/01/2017

Bài báo trình bày quy trình gồm 4 bước cơ bản (tạo giao diện, nhập liệu, tạo liên kết, tạo màu cho tiêu mục) để nhập liệu thông tin từ giáo án vào phần mềm Powerpoint để xây dựng bài giảng điện tử trong dạy học Sinh học.

14. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Hóa học ở phổ thông

14. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Hóa học ở phổ thông

 10:03 08/01/2017

Bài báo trình bày một số nguyên tắc khi áp dụng sơ đồ tư duy, quy trình xây dựng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong dạy học môn hóa học.

17. Xây dựng Graph nội dung để dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

17. Xây dựng Graph nội dung để dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 04:18 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng sử dụng Graph trong dạy học sinh học, vai trò và nguyên tắc xây dựng, quy trình lập Grap nội dung để dạy học phần Di truyền học.

21. Quy trình xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

21. Quy trình xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày các bước cơ bản trong quy trình xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông.

9. Xây dựng hệ thống bài tập cho một giờ lên lớp

9. Xây dựng hệ thống bài tập cho một giờ lên lớp

 21:28 24/10/2016

Bài báo trình bày sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc và quy trình xây dựng hệ thống bài tập cho một giờ lên lớp.

15. Quy trình tổ chức thực hành thường xuyên bộ môn “phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh” ở trường cao đẳng sư phạm

15. Quy trình tổ chức thực hành thường xuyên bộ môn “phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh” ở trường cao đẳng sư phạm

 00:46 17/10/2016

Tóm tắt: Thực hành thường xuyên là một phần quan trọng trong quá trình rèn luyện nghề của sinh viên. Thực hành thường xuyên được xem là chiếc cầu nối giữa lí luận với thực tiễn. Đây là dịp để sinh viên đem những tri thức lí luận áp dụng vào thực tiễn giáo dục nhằm phát triển năng lực sư phạm của bản thân. Chính vì vậy, xây dựng quy trình tổ chức thực hành thường xuyên bộ môn “Phương pháp cho trẻ Mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh” một cách khoa học, theo trình tự hợp lí giúp người giáo viên mầm non tương lai thực hiện tốt nhiệm vụ cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
Từ khóa: Quy trình, thực hành thường xuyên, trẻ mầm non, khám phá khoa học, môi trường xung quanh.

6. Quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật - Bài học kinh nghiệm từ Australia

6. Quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật - Bài học kinh nghiệm từ Australia

 23:35 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích ưu điểm của quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật ở Australia và đề xuất quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trên cơ sở học tập bài học kinh nghiệm từ Australia. Tiếp đó, tác giả trình bày kết quả thực nghiệm ứng dụng quy trình đã đề xuất vào thực tiễn cho thấy sự biến đổi tích cực của các nhóm kĩ năng ở trẻ, khẳng định sự phù hợp của quy trình đã đề xuất thông qua việc sử dụng kĩ năng thiệp sớm giáo dục trẻ khuyết tật được bồi dưỡng, hình thành ở giáo viên.
Từ khóa: trẻ khuyết tật, quy trình, can thiệp giáo dục sớm, kinh nghiệm, Australia

21. Nghiên cứu quy trình xây dựng bài giảng trong lĩnh vực địa chất - khoáng sản trên cơ sở tích hợp kho dữ liệu số

21. Nghiên cứu quy trình xây dựng bài giảng trong lĩnh vực địa chất - khoáng sản trên cơ sở tích hợp kho dữ liệu số

 21:55 26/09/2016

Bài viết trình bày về bản chất của các dữ liệu của khoa học Địa chất, quy trình xây dựng bài giảng lĩnh vực Địa chất trên cơ sở tích hợp kho dữ liệu số, những ưu điểm của bài giảng khi có kho dữ liệu số. Qua đây, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, tạo sự hứng thú cho sinh viên trong quá trình học tập.

20. Quy trình rèn luyện kĩ năng xây dựng GRAPH cho sinh viên trong dạy học Sinh Học

20. Quy trình rèn luyện kĩ năng xây dựng GRAPH cho sinh viên trong dạy học Sinh Học

 23:46 14/09/2016

Bài viết trình bày quy trình rèn luyện kĩ năng xây dựng GRAPH cho sinh viên trong dạy học Sinh học. Trong đó tập trung phân tích một số nọi dung cơ bản như: Quy trình lập Graph; Quy trình rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xây dựng Graph nội dung trong dạy học Sinh học; Một số bài tập để rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xây dựng Graph nội dung dạy học Sinh học. Qua đó góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

14. Xây dựng quy trình hướng dẫn tự học cho sinh viên sư phạm sinh học

14. Xây dựng quy trình hướng dẫn tự học cho sinh viên sư phạm sinh học

 00:12 04/09/2016

Bài báo trình bày vấn đề tự học, các hình thức tự học, thực trạng tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên của giảng viên; xây dựng quy trình tự học cho sinh viên thông qua một ví dụ cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên sư phạm.

12. Quy trình xây dựng các chủ đề SEMINAR môn phương pháp dạy học Toán trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học

12. Quy trình xây dựng các chủ đề SEMINAR môn phương pháp dạy học Toán trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học

 09:58 03/09/2016

Bài báo trình bày một số nguyên tắc khi xây dựng chủ đề seminar môn Phương pháp dạy học Toán; quy trình xây dựng các chủ đề seminar môn Phương pháp dạy học Toán trong đào tạo giáo viên tiểu học.

15. Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề

15. Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 09:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về tình huống có vấn đề và vai trò của tình huống có vấn đề trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề; thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ phát triển năng lực giải quyết vấn đề và các ví dụ minh họa.

13. Quy trình rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

13. Quy trình rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

 04:28 28/08/2016

Bài báo trình bày tỉ mỉ các giai đoạn (3 giai đoạn) và các bước cụ thể để rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học cho đối tượng học sinh trung học phổ thông chuyên.

16. Quy trình tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

16. Quy trình tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

 04:32 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về nguyên tắc tích; quy trình tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông .
Từ khóa: quy trình, tích hợp, giáo dục biến đổi khí hậu, Sinh học, trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây