12. Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

12. Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 17:22 26/07/2019

Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã xác định, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học là một trong những kĩ năng thành tố thuộc năng lực khoa học, là năng lực đặc thù của các môn khoa học trong đó có môn Sinh học. Việc hình thành, phát triển kĩ năng này cho học sinh trong quá trình dạy học là một nhiệm vụ bắt buộc đối với giáo viên phổ thông. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở phân tích khái niệm, biểu hiện của kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, chúng tôi đề xuất sử dụng một số dạng bài tập nhằm rèn luyện kĩ năng này và đưa ra ví dụ minh họa trong dạy học Sinh học trung học phổ thông.
Từ khóa: kĩ năng, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, rèn luyện, bài tập, sinh học.

02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị

02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị

 10:44 08/04/2019

Tóm tắt: Xây dựng ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho người học, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường. Từ thực tiễn quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo ở Nhà trường trong những năm qua, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm xây dựng ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan chính trị.
Từ khóa: Tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao, bồi dưỡng, biện pháp.

04. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

04. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 16:48 26/11/2018

Tóm tắt: Việc rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên là cần thiết. Tư duy phản biện giúp cho sinh viên có cái nhìn tích cực, tránh cái sai, cái xấu, cái lỗi thời và không ngừng sáng tạo để hướng đến cái mới, tiến bộ hơn. Bài viết đề cập khái niệm, quy trình rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện và đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.
Từ khóa: Sinh viên, rèn luyện, tư duy phản biện, quản trị nhân lực.

42. MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ DẠY - HỌC KĨ NĂNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

42. MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ DẠY - HỌC KĨ NĂNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết phân tích các tình trạng dạy và học kĩ năng trong trường chính trị tỉnh, phương pháp dạy kĩ năng cho cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở, đồng thời lí giải những vướng mắc trong công tác dạy - học kĩ năng hiện nay. Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng hệ thống lí thuyết và phương pháp dạy - học kĩ năng trong các cơ sở đào tạo và góp phần nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo quản lí ở cơ sở.
Từ khóa: Kĩ năng, dạy - học kĩ năng, trường chính trị, thao tác, rèn luyện.

79.	Nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật

79. Nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật

 22:42 23/07/2017

Trong bất kì môi trường giáo dục nào, giảng viên đều đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và bồi dưỡng sinh viên trong việc học tập và phát triển kĩ năng, điều này càng quan trọng hơn đối với trẻ khuyết tật. Kĩ năng tư vấn đào tạo của sinh viên sư phạm dành cho trẻ khuyết tật đang gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên thông qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật. Những giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập.

36.	 Rèn luyện năng lực dạy học của sinh viên khoa Lịch sử - trường đại học sư phạm Hà Nội qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

36. Rèn luyện năng lực dạy học của sinh viên khoa Lịch sử - trường đại học sư phạm Hà Nội qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày vai trò, ý nghĩa của việc hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên khoa Lịch sử - trường ĐHSPHN, thực tiễn của công tác này và đưa ra một số hình thức để rèn luyện NLDH cho sinh viên khoa Lịch sử của trường.

36.	Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

36. Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày một số yêu cầu rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên khi tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Giáo dục công dân.

16. Quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

16. Quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 17:07 11/05/2017

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục góp phần tích cực vào việc hình thành, củng cố năng lực và phẩm chất nhân cách của học sinh. Bài viết đề cập hệ thống kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên về thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Để rèn luyện các kĩ năng trên, chúng tôi đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.
Từ khóa: hoạt động, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện, kĩ năng, sinh viên.

28. RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TƯ DUY HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

28. RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TƯ DUY HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 08:50 04/05/2017

Sinh viên là đối tượng trẻ tuổi, cơ hội tiếp cận các phương tiện thông tin và tri thức khoa học là rất lớn. Tuy nhiên, để chất lượng giáo dục thực sự đạt hiệu quả, ngoài việc cần đến sự nỗ lực của bản thân SV thì vai trò của người thầy đứng trên giảng đường rất quan trọng, họ phải là những người truyền đạt lại cho SV không chỉ là kiến thức chuyên ngành, mà quan trọng hơn là phương pháp nhìn nhận, đánh giá, tư duy một cách hệ thống, khoa học và toàn diện.

50. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học cho sinh viên ngành Hoá học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

50. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học cho sinh viên ngành Hoá học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày về ngôn ngữ hoá học và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học; một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học cho sinh viên ngành Hoá học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

53. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10

53. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm như kĩ năng, thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, kĩ năng tiến hành thí nghiệm; quy trình tiến hành thí nghiệm và quy trình rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10.

28. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975

28. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975

 14:52 01/03/2017

Việc dạy học Lịch sử đòi hỏi thống nhất cao, chặt chẽ giữa mục tiêu – nội dung dạy học với các phương pháp và hệ thống thao tác cụ thể. Bài báo đã tập trung tìm hiểu những đặc điểm của nội dung kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975 trong chương trình lịch sử ở phổ thông hiện nay; từ đó định hướng pháp dạy học phù hợp và đặt ra một số yêu cầu đối với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đang theo học tại khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

14. Biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua học phần “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”

14. Biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua học phần “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”

 18:24 07/02/2017

Tóm tắt: Rèn luyện kĩ năng dạy học là một khâu rất quan trọng trong đào tạo nghề nghiệp giáo viên. Tuy nhiên, hiện nay việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên thông qua học phần "Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên", chúng tôi đề xuất 7 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khoá: Biện pháp, rèn luyện, kĩ năng dạy học, sinh viên sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.

5. Tìm hiểu kĩ năng đọc sách của sinh viên chuyên ngành Tâm lí học

5. Tìm hiểu kĩ năng đọc sách của sinh viên chuyên ngành Tâm lí học

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng chung về đọc sách chuyên ngành của sinh viên và kết quả thử nghiệm biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc sách của sinh viên chuyên ngành Tâm lí học.

21. Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh thông qua dạy học “Bài tập và thực hành 1” (Tin  học 11)

21. Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh thông qua dạy học “Bài tập và thực hành 1” (Tin học 11)

 15:05 04/01/2017

Bài báo trình bày vấn đề rèn luyện kĩ năng thực hành tin học cho học sinh thông qua dạy học “Bài tập và thực hành 1” nhằm nâng cao hiệu quả giờ học và bài tập thực hành tin học.

15. Một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học

15. Một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học trong quá trình hình thành và phát triển khả năng khái quát hóa.

9. Học chế tín chỉ và vấn đề đặt ra trong đào tạo,tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường đại học sư phạm - Đại học Huế

9. Học chế tín chỉ và vấn đề đặt ra trong đào tạo,tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường đại học sư phạm - Đại học Huế

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo theo học chế tín chỉ, những tồn tại và mâu thuẫn trong đào tạo theo học chế tín chỉ và một số đề xuất trong đào tạo,tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường đại học sư phạm - Đại học Huế.

4. Mức độ biểu hiện kĩ năng hoạt động  giáo dục của sinh viên Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

4. Mức độ biểu hiện kĩ năng hoạt động giáo dục của sinh viên Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

 08:28 25/10/2016

Bài báo trình bày đánh giá mức độ biểu hiện kĩ năng hoạt động giáo dục của sinh viên ở 5 mức độ làm cơ sở thực tiến quan trọng để xây dựng hệ thống các biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên tại Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

10. Đào tạo theo năng lực thực hiện cơ sở cấu trúc học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ

10. Đào tạo theo năng lực thực hiện cơ sở cấu trúc học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng về đào tạo nghiệp vụ sư phạm, cơ sở cấu trúc học phần rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên theo học chế tín chỉ và giải pháp đào tạo giáo viên công nghệ.

15. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ở trường đại học

15. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ở trường đại học

 09:31 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về khả năng ứng dụng E-learning trong đào tạo và ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Với ưu điểm học mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng của E-learning nên E-learning sẽ có tác dụng tích cực khi ứng dụng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, với các đặc điểm: đảm bảo hỗ trợ tích cực quá trình dạy học, cung cấp chương trình học tập phân nhánh, tạo môi trường cho sinh viên hoạt động, lưu vết hoạt động của sinh viên, phản hồi và điều hướng hoạt động của sinh viên.
Từ khóa: Ứng dụng, E-learning, rèn luyện, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, đại học

13. Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê

13. Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê

 11:12 27/09/2016

Tóm tắt: Trong thời đại bùng nổ thông tin, thông tin thống kê tràn ngập xung quanh chúng ta và được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó bảng biểu và biểu đồ thống kê là một dạng trình bày số liệu khá phổ biến. Bài viết trình bày một số vấn đề về việc giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê.
Từ khóa: sinh viên, rèn luyện, năng lực đọc hiểu, bảng biểu, biểu đồ thống kê.

9. Quy trình rèn luyện kĩ năng thương lượng cho sinh viên

9. Quy trình rèn luyện kĩ năng thương lượng cho sinh viên

 16:32 19/09/2016

Kĩ năng thương lượng là một dạng hành động/hoạt động do nghiên cứu, học tập và kinh nghiệm mà có. Qu trình rèn luyện kĩ năng thương lượng giúp giáo viên hình thành và phát triển kĩ năng thương lượng một cách khoa học dựa trên những tri thức, kinh nghiệm đã có nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bài viết đề cập đến quy trình rèn luyện kĩ năng thương lượng cho sinh viên hiện nay.

18. Định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toán Trường Đại học Tây Bắc

18. Định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toán Trường Đại học Tây Bắc

 14:51 19/09/2016

Bài viết đề cập định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toán Trường Đại học Tây Bắc. Với việc phân tích các nội dung, định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên như: mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cần gắn với năng lực dạy học cụ thể; đảm bảo tính thường xuyên trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; xây dựng nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm phù hợp với các nhóm kiến thức cơ bản trong quy trình đào tạo; các bước rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

19. Giúp học sinh rèn luyện trí tưởng tượng không gian thông qua dạy học giải một số bài tập hình học ở trung học cơ sở

19. Giúp học sinh rèn luyện trí tưởng tượng không gian thông qua dạy học giải một số bài tập hình học ở trung học cơ sở

 17:13 16/09/2016

Bài viết đề cập việc rèn luyện cho học sinh trí tưởng tượng không gian thông qua dạy học giải một số bài tập hình học ở trung học cơ sở, với các nội dung cơ bản: rèn luyện trí tưởng tượng không gian thông qua việc giải bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau; rèn luyện trí tưởng tượng không gian ở khả năng nhận biết, tìm tòi và phát hiện các bài tập liên quan; rèn luyện trí tưởng tượng không gian ở khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

13. Đánh giá của sinh viên về hiệu quả tổ chức các loại hình hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc

13. Đánh giá của sinh viên về hiệu quả tổ chức các loại hình hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc

 10:27 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu về các vấn đề cơ bản như: Tần suất tham gia các loại hình hoạt động rèn luyện nghiệp của nhà trường; đánh giá chung về hiệu quả hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; hiệu quả từng loại hình cụ thể và nguyên nhân dẫn đến hạn chế và từ đó đưa ra một số nhận định.
Từ khóa: đánh giá, rèn luyện, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc.

20. Quy trình rèn luyện kĩ năng xây dựng GRAPH cho sinh viên trong dạy học Sinh Học

20. Quy trình rèn luyện kĩ năng xây dựng GRAPH cho sinh viên trong dạy học Sinh Học

 10:46 15/09/2016

Bài viết trình bày quy trình rèn luyện kĩ năng xây dựng GRAPH cho sinh viên trong dạy học Sinh học. Trong đó tập trung phân tích một số nọi dung cơ bản như: Quy trình lập Graph; Quy trình rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xây dựng Graph nội dung trong dạy học Sinh học; Một số bài tập để rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xây dựng Graph nội dung dạy học Sinh học. Qua đó góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

16. Đặc trưng của việc rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

16. Đặc trưng của việc rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

 17:02 14/09/2016

Tóm tắt: Chức năng quan trọng của các trường sư phạm nói chung, khoa Lịch sử ở các trường sư phạm nói riêng là đào tạo, rèn luyện sinh viên trở thành người giáo viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ khoa học và giỏi về nghề nghiệp. Bài viết phản ánh thực trạng của việc rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: rèn luyện, kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm, dạy học, Lịch sử.

6. Rèn luyện một số kĩ năng xã hội trong học tập cho sinh viên sư phạm

6. Rèn luyện một số kĩ năng xã hội trong học tập cho sinh viên sư phạm

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày việc rèn luyện một số kĩ năng xã hội trong học tập cho sinh viên sư phạm, gồm: kĩ năng xã hội nói chung và kĩ năng xã hội trong học tập nói riêng; kĩ năng hợp tác trong học tập; kĩ năng trình bày ý tưởng trong học tập; đồng thời nêu lên vai trò, ý nghĩa của kĩ năng học tập và kĩ năng trình bày ý tưởng trong học tập đối với sinh viên sư phạm.

9. Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực

9. Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng hoạt động rèn luyện nghiệp sư phạm trong các trường sư phạm; định hướng phát triển năng lực cho sinh viên sư phạm; đưa ra một số biện pháp đổi mới hoạt động này theo tiếp cận năng lực.

17. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học

17. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày vai trò của “kênh hình”, cách đặt câu hỏi tương ứng trong dạy học lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học; một số ví dụ minh họa trong việc rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây