32. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm

32. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm là một việc lầm cần thiết trong quá trình hình thành kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên trước khi ra trường, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông. Bài viết đề cập một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm.
Từ khóa: Kĩ năng, tiếp cận năng lực, rèn luyện kĩ năng, sinh viên.

10. Biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm

10. Biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng kĩ năng hoạt động giáo dục và rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục của sinh viên đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả xây dựng hệ thống các biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên.

17. Tập luyện cho sinh viên sư phạm toán hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm của học sinh theo hướng rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập

17. Tập luyện cho sinh viên sư phạm toán hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm của học sinh theo hướng rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập

 15:24 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề tập luyện cho sinh viên sư phạm toán sửa chữa sai lầm mà học sinh mắc phải thông qua hoạt động rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh, qua các nội dụng: vai trò của hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học toán; các cấp độ phát hiện và sửa chữa sai lầm; một số yêu cầu sư phạm khi thực hiện hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh; tổ chức cho sinh viên sư phạm toán tập luyện hoạt động phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh. Ở mỗi nội dung, tác giả có những phân tích và ví dụ minh họa cụ thể để làm sáng tỏ vấn đề.
Từ khóa: sinh viên sư phạm toán, phát hiện và sửa chữa sai lầm, học sinh, rèn luyện kĩ năng, đánh giá kết quả học tập

10. Một số kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trong quá trình thực tập sư phạm tại các cơ sở mầm non

10. Một số kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trong quá trình thực tập sư phạm tại các cơ sở mầm non

 10:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trong quá trình thực tập sư phạm, gồm các kĩ năng: quan sát; thiết kế và xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các hoạt động diễn ra trong ngày cho trẻ; thiết kế các góc chơi và bài trí đồ dùng, đồ chơi trong các góc; giao tiếp, trò chuyện, trao đổi, chia sẻ với trẻ thông qua các hoạt động; làm đồ dùng, đò chơi, dụng cụ học tập.
Từ khóa: rèn luyện kĩ năng, sinh viên, giáo dục mầm non, thực tập sư phạm, cơ sở mầm non

12. Dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học

12. Dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học

 10:38 12/09/2016

Bài viết tổng quan những vấn đề nghiên cứu về dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó, rút ra một số nhận xét định hướng cho việc nghiên cứu tích hợp quá trình vận dụng dạy học vi mô vào việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ở các môn liên liên môn, liên ngành.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây