24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC)  TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC) TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 22:19 14/09/2020

Tóm tắt: “Làm thế nào để biết được học sinh có hứng thú với công việc giáo viên giao? Làm sao để biết được mức độ tham gia, đóng góp vào hoạt động nhóm của người học?”... Đây là những câu hỏi mang tính thời sự và rất cần thiết đối với giáo dục nói chung và trong giảng dạy môn Địa lí nói riêng. Tuy nhiên, chỉ cần đưa phiếu tự đánh giá theo tiêu chí cho người học (Rubric) và xem xét thông tin phản hồi của người học, giáo viên sẽ biết được mức độ hứng thú, nhiệt tình của học sinh khi tham gia vào bài giảng. Từ kết quả đó, giáo viên sẽ lấy làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy và học của mình, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: Phiếu tự đánh giá theo tiêu chí, Rubric, năng lực, Địa lí

5. SỬ DỤNG RUBRIC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

5. SỬ DỤNG RUBRIC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

 22:31 28/07/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày một trong các công cụ Rubric (phiếu đánh giá) để đánh giá luận văn, luận án lĩnh vực khoa học giáo dục. Bằng phương pháp phân tích tài liệu dựa trên các nghiên cứu và kinh nghiệm trên thế giới, và phương pháp điều tra bảng hỏi với 67 chuyên gia và giảng viên các trường đại học, nghiên cứu đã đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh đối với bộ tiêu chí đánh giá luận văn, luận án, cần có trong Rubric để giúp các cơ sở đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam đánh giá chất lượng của luận văn, luận án hiện nay.
Từ khóa: luận văn, luận án, tiêu chí đánh giá, chất lượng, Rubric.

6. Rubric - công cụ đánh giá năng lực người học

6. Rubric - công cụ đánh giá năng lực người học

 22:15 04/04/2017

Rubric là một công cụ hiệu quả để đánh giá năng lực người học. Nó chưa được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam nhưng phổ biến trong nhiều nước, cũng như giáo dục quốc tế. Rubric không chỉ được áp dụng đến giáo dục mà còn trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Bài báo này sẽ giới thiệu khái quát về Rubric và xây dựng một số ví dụ cụ thể.

7. Khai thác yếu tố Rubric trong đánh giá học sinh tiểu học

7. Khai thác yếu tố Rubric trong đánh giá học sinh tiểu học

 21:36 07/07/2016

Bài viết đã khai khác phần nào yếu tố Rubric để lý giải thêm về cách đánh giá mới và cũng dựa vào yếu tố Rubric để trả lời một số câu hỏi về khó khăn được đặt ra khi áp dụng quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT. Để áp dụng Rubric trong kiểm tra đánh giá tác giả đã nêu rõ khái niệm Rubric, phân loại Rubric. Tiếp đó, tác giả đã khai thác yếu tố Rubric trong đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ học sinh tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây