06. Vận dụng kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với phương pháp dạy học theo nhóm trong dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

06. Vận dụng kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với phương pháp dạy học theo nhóm trong dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

 12:15 24/12/2019

Tóm tắt: Bài viết này khái quát về kĩ thuật sơ đồ tư duy và phương pháp dạy học theo nhóm; chỉ ra quy trình dạy học vận dụng kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với phương pháp dạy học theo nhóm trong dạy học và ví dụ minh họa cho bài học cụ thể.
Từ khóa: Sơ đồ tư duy, dạy học theo nhóm, kĩ thuật sơ đồ tư duy, dạy học theo nhóm.

28. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHIẾM THÍNH LỚP 5  CHUYÊN BIỆT LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ

28. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHIẾM THÍNH LỚP 5 CHUYÊN BIỆT LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ

 15:20 06/12/2017

Tóm tắt: Sơ đồ tư duy là một phương pháp dạy học tích cực đối với việc giáo dục học sinh khiếm thính do nó phát huy được điểm mạnh về tri giác thị giác của các em. Nghiên cứu thực hiện khảo sát thông qua việc quan sát, phỏng vấn 30 giáo viên đang dạy HS khiếm thính lớp 5 tại các trường chuyên biệt tại Hà Nội và Hải Phòng về thực trạng sử dụng sơ đồ tư duy hướng dẫn HS khiếm thính lớp 5 chuyên biệt lập dàn ý cho bài văn miêu tả, từ đó đưa ra các bước sử dụng sơ đồ tư duy nhằm giúp cho việc dạy HS khiếm thính lớp 5 chuyên biệt lập dàn ý cho bài văn miêu tả đạt hiệu quả như: Xác định khả năng, nhu cầu của HS khiếm thính; xác định mục đích, yêu cầu của bài học; xác định nội dung và triển khai ý của bài văn, xây dựng sơ đồ tư duy dạng bản thảo; xây dựng sơ đồ tư duy bản hoàn thiện.
Từ khóa: Sơ đồ tư duy, HS khiếm thính, trường chuyên biệt, văn miêu tả, lập dàn ý

09. Vận dụng đặc trưng của sơ đồ tư duy trong tổ chức dạy học Sinh học ở trung học phổ thông

09. Vận dụng đặc trưng của sơ đồ tư duy trong tổ chức dạy học Sinh học ở trung học phổ thông

 09:55 22/08/2017

Tóm tắt: Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Sử dụng sơ đồ tư duy như là phương tiện, biện pháp để diễn đạt các logic khác nhau trong quá trình nhận thức của người học. Trong dạy học Sinh học, khi tổ chức học sinh lập sơ đồ tư duy theo hướng khai thác đặc trưng của sơ đồ tư duy, giáo viên phải định hướng để học sinh lập được các sơ đồ tư duy với các logic khác nhau nhưng vẫn đảm bảo chính xác về nội dung kiến thức.
Từ khóa: sơ đồ tư duy, đặc trưng của sơ đồ tư duy, câu hỏi cốt lõi.

10. Giúp học sinh lớp 4 trải nghiệm lập dàn ý bài Luyện tập văn miêu tả cây cối bằng sơ đồ tư duy

10. Giúp học sinh lớp 4 trải nghiệm lập dàn ý bài Luyện tập văn miêu tả cây cối bằng sơ đồ tư duy

 15:45 20/07/2017

Tóm tắt: Sơ đồ tư duy là một phương tiện dạy học phát huy được tính tích cực của học sinh đang được vận dụng trong dạy học tất cả các môn học ở tiểu học, trong đó có dạy học làm văn. Bài viết này hướng tới giúp học sinh lớp 4 trải nghiệm lập dàn ý bài Luyện tập văn miêu tả cây cối bằng sơ đồ tư duy. Từ đó, học sinh thể hiện được khả năng tư duy, ghi nhớ và sự sáng tạo của mỗi cá nhân một cách tốt nhất.
Từ khóa: Trải nghiệm, lập dàn ý, văn miêu tả cây cối, sơ đồ tư duy.

55.	 Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn giáo dục học

55. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn giáo dục học

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa, những hình thức sử dụng và những chú ý khi sử dụng sơ đồ tư duy để dạy học môn giáo dục học.

16. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập môn Lịch sử với phần mềm sơ đồ tư duy - Mind Manager 9.0

16. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập môn Lịch sử với phần mềm sơ đồ tư duy - Mind Manager 9.0

 21:33 16/07/2017

Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. Trên cơ sở hướng dẫn các bước sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy 9.0, tác giả đề xuất bốn nhóm biện pháp rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập môn Lịch sử với sơ đồ tư duy, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

71.	Vai trò của sơ đồ tư duy trong dạy học các môn khoa học Mác-Lênin ở trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

71. Vai trò của sơ đồ tư duy trong dạy học các môn khoa học Mác-Lênin ở trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày khái quát về sơ đồ tư duy; sự cần thiết sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học các môn khoa học Mác-Lênin ở trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I và một số nguyên tắc khi sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học các môn khoa học Mác-Lênin ở trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.

73.	Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch tự học bằng sơ đồ tư duy

73. Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch tự học bằng sơ đồ tư duy

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày những yêu cầu trong xây dựng kế hoạch tự học; vấn đề thực hiện kế hoạch tự học và hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch tự học bằng sơ đồ tư duy; công cụ đánh giá kĩ năng xây dựng kế hoạch tự học của sinh viên bằng sơ đồ tư duy.

48. Sử dụng sơ đồ tư duy để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

48. Sử dụng sơ đồ tư duy để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

 15:09 31/03/2017

Sơ đồ tư duy là một cách thức tuyệt vời để ghi nhớ kiến thức.Sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá, sẽ giúp phát triển năng lực của người học.Và hiện nay, nó là một phương pháp dạy học hiện đại trên thế giới bao gồm cả Việt Nam.

14. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Hóa học ở phổ thông

14. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Hóa học ở phổ thông

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày một số nguyên tắc khi áp dụng sơ đồ tư duy, quy trình xây dựng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong dạy học môn hóa học.

11. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Kể chuyện lớp 3

11. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Kể chuyện lớp 3

 10:28 27/10/2016

Tóm tắt: Kể chuyện là một phân môn dạy học lí thú và hấp dẫn ở các lớp trong trường tiểu học. Qua những câu chuyện kể, các em bắt gặp được cuộc sống của các nhân vật, những cuộc phiêu lưu và các tình tiết đầy bất ngờ, thú vị; từ đó, từng bước cung cấp những kiến thức mới và mở rộng vốn kinh nghiệm cho các em. Đồng thời, qua giờ học kể chuyện, các em còn được rèn các kĩ năng khái quát, kĩ năng diễn đạt và sử dụng ngôn ngữ. Tuy nhiên, đây là những kĩ năng khó đối với học sinh tiểu học vì khả năng khái quát của các em chưa cao, vốn từ còn hạn chế. Vì vậy, nội dung bài kể và trình bày bài kể chưa được hấp dẫn. Bài viết này trình bày vấn đề sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Kể chuyện ở tiểu học nhằm rèn kĩ năng khái quát, kĩ năng diễn đạt ý tưởng và kĩ năng trình bày cho học sinh tiểu học.
Từ khóa: Sơ đồ tư duy, kĩ năng kể chuyện.

19. Sử dụng sơ đồ tư duy hướng dẫn học sinh ôn tập tổng kết kiến thức phần Kim loại (Hóa học 12)

19. Sử dụng sơ đồ tư duy hướng dẫn học sinh ôn tập tổng kết kiến thức phần Kim loại (Hóa học 12)

 16:48 19/09/2016

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng, là công cụ tổ chức tư duy nền tảng, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não, hướng toàn bộ trí óc tới cách tư duy, suy nghĩ mạch lạc. Môn Hóa học có thể sử dụng sơ đồ tư duy để liên kết các khái niệm về các chất, về sự phân loại chúng; các khái niệm về phản ứng hóa học và các khái niệm quan trọng khác khi học sinh ôn tập, hệ thống kiến thức… Bài viết giới thiệu việc hướng dẫn học sinh thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy ôn tập, tổng kết kiến thức phần hóa học Kim loại lớp 12 góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Hóa học.

19. Sử dụng sơ đồ tư duy để củng cố kiến thức bài học Lịch sử

19. Sử dụng sơ đồ tư duy để củng cố kiến thức bài học Lịch sử

 10:33 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến ý nghĩa của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong củng cố kiến thức bài học Lịch sử ở trường phổ thông; củng cố kiến thức bài học bằng việc sử dụng sơ đồ tư duy.
Từ khóa: sơ đồ tư duy, củng cố kiến thức, Lịch sử.

18. Rèn luyện kĩ năng thực hành Lịch sử cho học sinh phổ thông qua sử dụng sơ đồ tư duy

18. Rèn luyện kĩ năng thực hành Lịch sử cho học sinh phổ thông qua sử dụng sơ đồ tư duy

 17:05 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông; sử dụng sơ đồ tư duy để rèn kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: kĩ năng, thực hành, Lịch sử, học sinh phổ thông, sơ đồ tư duy.

17. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử ở trường trung học cơ sở

17. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử ở trường trung học cơ sở

 16:09 10/09/2016

Sơ đồ tư duy có thể sử dụng vào từng đơn vị kiến thức của một bài học Lịch sử ở trường trung học cơ sở và triển khai đến từng cá nhân học sinh. Sử dụng sơ đồ tư duy sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử; giúp việc học của học sinh trở nên tích cực, chủ động, học sinh hiểu bài nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn; học sinh sẽ sáng tạo hơn trong việc trình bày, thể hiện, phát triển các ý tưởng… Vì vậy, bài viết đề cập đến việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử ở trường trung học cơ sở.

11. Ứng dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy vào dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5

11. Ứng dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy vào dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5

 08:21 22/08/2016

Bài báo trình bày về sơ đồ tư duy và xu hướng ứng dụng vào dạy học ở nước ta; một số giải pháp hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập đọc lớp 4, 5.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây