09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 11:19 20/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường sư phạm nói chung và sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non nói riêng luôn được coi trọng, bởi nghề dạy học là nghề “dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”. Bài viết trình bày đặc thù của nghề giáo viên mầm non, tìm hiểu thực trạng đạo đức của giáo viên mầm non; từ đó, đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trong thời gian tới.
Từ khóa: Đạo đức, nghề nghiệp, sinh viên, sư phạm, Mầm non, Cao đẳng sư phạm, Điện Biên.

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

 17:45 05/07/2019

Tóm tắt: Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất cơ bản, quan trọng hàng đầu tạo nên nhân cách, uy tín sư phạm; là cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tâm huyết, say sưa với nghề nghiệp, tích tính cực, sáng tạo trong hoạt động sư phạm; bảo đảm cho đội ngũ nhà giáo quân đội hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT của các nhà trường quân đội trong tình hình mới. Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ nhà giáo và thực trạng đạo đức nghề nghiệp đội ngữ nhà giáo quân đội hiện nay; từ đó, đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội.
Từ khóa: Bồi dưỡng, Nhà trường, Quân đội, Đạo đức, Nghề nghiệp, Cán bộ quân đội, Nhà giáo, Sư phạm.

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của những thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ… Để hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang đó, mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh (HS), say mê với nghề nghiệp…
Bài viết này nêu rõ tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng văn hóa đạo đức người Thầy trong trường sư phạm.
Từ khóa: văn hóa, tư tưởng, đạo đức, sư phạm, Hồ Chí Minh.

24. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HIỆN NAY

24. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HIỆN NAY

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Trong thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới nội dung, chương trình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên vẫn còn một số yếu tố hạn chế, bất cập. Bài viết trình bày tính tất yếu của việc nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên nhà trường.
Từ khóa: Năng lực, Sư phạm, Sinh viên.

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

 08:36 21/07/2017

Bài báo đề cập những kinh nghiệm tổ chức đào tạo môn Giáo dục hòa nhập ở một số nước và nghiên cứu, khảo sát về việc đưa môn Giáo dục hòa nhập vào chương trình đào tạo các trường sư phạm nhằm chuẩn bị tốt hơn năng lực của đội ngũ giảng viên trong tương lai, để học có đủ kiến thức, kĩ năng, thái độ sẵn sàng đón nhận và đáp ứng sự đa dạng của trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường hòa nhập.

18.	Tăng cường hoạt động dạy nghề trong trường sư phạm – giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

18. Tăng cường hoạt động dạy nghề trong trường sư phạm – giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng trong đào tạo nghề ở các khoa/trường sư phạm; một số biện pháp tăng cường đào tạo nghề trong các khoa/trường sư phạm.

64. Thực trạng vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lí học của sinh viên sư phạm

64. Thực trạng vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lí học của sinh viên sư phạm

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm phương pháp học và phương pháp học tích cực; tiêu chí đánh giá việc vận dụng phương pháp học tích cực vào một số hình thức tổ chức dạy học cơ bản môn Tâm lí học; một số kết quả nghiên cứu thực tiễn vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lí học của sinh viên sư phạm.

57. Xây dựng bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy Kĩ thuật ném đĩa cho sinh viên chuyên sâu điền kinh K46 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

57. Xây dựng bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy Kĩ thuật ném đĩa cho sinh viên chuyên sâu điền kinh K46 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Quá trình nghiên cứu đề tài xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kĩ thuật ném đĩa cho sinh viên chuyên sâu điền kinh K46 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.
Từ khóa: Bài tập, bổ trợ chuyên môn, điền kinh, sư phạm, thể dục thể thao.

46.	MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

46. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 14:45 24/04/2017

Ngày nay, Công nghệ thông tin (CNTT) này càng quan trọng trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống. CNTT trở thành công cụ giúp phát triển kinh tế xã hội, đổi mới giáo dục và khoa học kỹ thuật. Bài viết này đề cập đến việc xây dựng một số phương pháp hình thành và phát triển kỹ năng CNTT cho sinh viên sư phạm tại trường Đại học Hồng Đức để cải thiện kết quả đào tạo của giáo viên tại trường đại học Hồng Đức, Thanh Hoá.

39.	DẠY HỌC VĨ MÔ – MỘT PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN

39. DẠY HỌC VĨ MÔ – MỘT PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN

 14:28 24/04/2017

Bài viết tập trung đào tạo kỹ năng giảng dạy cho sinh viên sư phạm toán bằng cách phối hợp các phương pháp vĩ mô –các phương pháp tạo đào tạo truyền thống, giúp học sinh hình thành và phát triển dạy học liên tục ổn định và đáp ứng các yêu cầu thiết thực.

41.	MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

41. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

 14:28 24/04/2017

Đổi mới chương trình giảng dạy của giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới, định hướng phát triển năng lực cho học sinh, cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghề đầu ra cho giáo viên trung học yêu cầu một cuộc đổi mới cần thiết của phương pháp tiếp cận để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trong các trường đại học giáo dục - giáo viên trong tương lai. Bài viết giới thiệu các khái niệm về năng lực nghề nghiệp cho các sinh viên sư phạm hóa học. Sau đó đề xuất một số định hướng mới để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông tại Việt Nam. Đây là một vấn đề thực tế trong giai đoạn hiện nay.

10.	MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

 08:37 24/04/2017

Sư phạm là một nghề đặc biệt mà cần phải có yêu cầu cụ thể về đào tạo. Nghiên cứu này giải quyết một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm cho sinh viên.

38. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ - nhân tố quyết định cho sự thành công của Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

38. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ - nhân tố quyết định cho sự thành công của Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 15:07 30/03/2017

Trong giai đoạn 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy ban, những nhiệm vụ khóa của tổ chức - cá nhân đã được thực hiện, đóng góp đáng kể vào toàn bộ thành tựu của Đảng bộ. Sự xây dựng cơ cấu tổ chức hợp pháp được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả. Những nhiệm vụ như tuyển nhân viên, kết nạp, điều động, sắp xếp, bổ nhiệm, công tác nhân sự và chính sách được thực hiện khách quan và dân chủ dựa trên những nguyên tắc; tập trung vào sự phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện những nhiệm vụ được giao.

39. Phong trào đoàn và sinh viên trường học dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh khóa IV nhiệm kì 2010-2015

39. Phong trào đoàn và sinh viên trường học dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh khóa IV nhiệm kì 2010-2015

 15:07 30/03/2017

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bắc Ninh, qua công tác giáo dục chính trị - tư tưởng và đạo đức cho đoàn viên thanh niên; khích lệ sinh viên học tập, hướng dẫn những nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường văn hóa học đường; xây dựng các câu lạc bộ ....Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã lớn mạnh cùng với sự phát triển của trường hơn 17 năm qua, tiếp tục truyền thống vẻ vang của một trường Sư phạm. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh luôn luôn là lá cờ đầu trong những phong trào đào và những nhóm thanh niên trường học của tỉnh Bắc Ninh.

33. Một số khó khăn của việc áp dụng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng anh cho sinh viên không chuyên ở trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và những đề xuất khắc phục

33. Một số khó khăn của việc áp dụng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng anh cho sinh viên không chuyên ở trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và những đề xuất khắc phục

 14:44 30/03/2017

Ngày nay, phương pháp giao tiếp (CA) là một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi trong dạy tiếng anh trong các trường học Việt Nam và cũng như các trường cao đẳng.So sánh với những phương pháp khác, phương pháp giao tiếp được xem là hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy kỹ năng giao tiếp của sinh viên. Dù sao, trong quá trình thực hiện, có rất nhiều trở ngại mà các giáo viên trường cao đẳng nói chung và trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh nói riêng gặp phải. Đặc biệt, các giáo viên đang dạy tiếng anh cho những sinh viên không chuyên nhận thấy nó khó để khắc phục những thách thức.Trong bài này, tác giả nhằm đề cập một số trở ngại thông thường đã trải qua khi dạy tiếng anh trong trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, một số gợi ý hoặc giải pháp để khắc phục được đề xuất.

35. Nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh - thực trạng và giải pháp

35. Nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh - thực trạng và giải pháp

 14:44 30/03/2017

Đề án tiếng Anh Quốc gia 2120 đã đặt ra những mục tiêu các học sinh, sinh viên trường cao đẳng, đại học phải đạt những cấp độ chắc chắn trong tiếng anh. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh có một số mặt thuận lợi và không thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ, mặc dù trường cao đẳng, những phòng ban liên quan, giáo viên cũng như sinh viên đã thực hiện những nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, có một số giải pháp được gợi ý trong bài viết này.

17. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh với việc học các môn lí luận Mác-Lênin theo học chế tín chỉ

17. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh với việc học các môn lí luận Mác-Lênin theo học chế tín chỉ

 09:22 30/03/2017

Thực tế chỉ ra rằng nhiều sinh viên không có kết quả tốt trong môn Mác-Lênin. Có một số lý do đối với vấn đề. Để đạt được kết quả tốt hơn, sinh viên cần phải có mục đích, động lực, quan điểm đúng để học và những phương pháp học thích hợp trong hệ thống học theo tín chỉ cũng như thành thạo cách tìm kiếm và nghiên cứu thông tin hữu ích.

18. Rèn luyện kĩ năng thiết kết hoạt động giáo dục cho sinh viên trường sư phạm

18. Rèn luyện kĩ năng thiết kết hoạt động giáo dục cho sinh viên trường sư phạm

 09:22 30/03/2017

Để thực hiện những nguyên tắc hàng đầu về việc đổi mới giáo dục và đào tạo cơ bản, cần cho tất cả chúng ta làm việc tại trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh tập trung vào chương trình giảng dạy đúng và làm thế nào để thực hiện những nội dung phát triển tất cả mọi cái xung quanh năng lực và chất lượng của người học. Sinh viên của chúng ta cần nâng cao kiến thức chính với những kĩ năng dạy hệ thống, yêu và nhiệt tình đối với những hoạt động trường học quý giá.Trong số đó, kĩ năng thiết kế những hoạt động giáo dục thuộc về nhóm kĩ năng tiến hành những hoạt động khác nhau đó. Nó là kĩ năng lựa chọn nội dung, đưa những hoạt động vào trong thực hành cho đạo đức, quan điểm, và hành vi tốt hơn trong rất nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. Kĩ năng này rất quan trọng cho những giáo viên trường học và cũng như đây là điều tại sao giáo viên nên được đào tạo trong trường cao đẳng, trong suốt quá trình học tại trường cao đẳng sư phạm.

2. Phát huy kết quả chỉ đạo trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020

2. Phát huy kết quả chỉ đạo trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020

 10:05 29/03/2017

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã đạt được thành tựu tuyệt vời trong giai đoạn 2010-2015. Sau khi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, trường tiếp tục được Chính phủ tặng cờ thi đua 2 năm liền (2011, 2012). Đảng bộ trường đã được Đảng bộ tỉnh khen thưởng là đội ngũ trong sạch và vững mạnh. Tạo ra những nỗ lực lớn, phát huy thế mạnh và khai thác trách nhiệm và tính sáng tạo của từng đảng viên, Đảng bộ trường sẽ chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ trong Đại hội Đảng bộ 2015-2020.

14. Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên nghành giáo dục mầm non

14. Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên nghành giáo dục mầm non

 10:05 29/03/2017

Thành công của việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào kết quả cuối cùng của công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Năng lực sư phạm của mỗi sinh viên có được là do kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Do đó, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nên được cân nhắc như những hoạt động đặc thù và cơ bản cho sinh viên. Một biện pháp quan trọng cho những sinh viên sư phạm của lĩnh vực giáo dục mầm non là theo một quá trình và rèn luyện theo nhiều dạng: Tìm hiểu những chương trình chăm sóc-giáo dục trẻ, dự giờ hoạt động chăm sóc-giáo dục mẫu tại cơ sở thực hành; thiết kế hoạt động chă sóc-giáo dục trẻ theo yêu cầu; luyện tập thực hiện hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ, đánh giá và rút kinh nghiệm từ những hoạt động thực hành của sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây