12. Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên ngành sư phạm Toán tại Trường Đại học An Giang qua học phần “Tin học chuyên ngành”

12. Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên ngành sư phạm Toán tại Trường Đại học An Giang qua học phần “Tin học chuyên ngành”

 15:22 07/07/2018

Tóm tắt: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những năng lực nghề nghiệp quan trọng của giáo viên toán. Việc nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán thật sự là cần thiết. Bài báo này chủ yếu trình bày một số biện pháp nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán tại trường Đại học An Giang thông qua một số nội dung trong dạy học học phần Tin học chuyên ngành Sư phạm Toán.
Từ khóa: năng lực, công nghệ thông tin và truyền thông, sư phạm Toán.

13. Xây dựng và sử dụng bài toán thực tiễn trong dạy học các học phần toán cho sinh viên sư phạm toán

13. Xây dựng và sử dụng bài toán thực tiễn trong dạy học các học phần toán cho sinh viên sư phạm toán

 16:36 21/02/2017

Tóm tắt: Sử dụng bài toán thực tiễn trong dạy học các học phần Toán ở trường đại học là một trong những cách thức góp phần đảm bảo cho sinh viên học, làm Toán gắn kết chặt chẽ với ứng dụng toán. Trên cơ sở khái niệm và phân loại bài toán thực tiễn, bài viết đề cập vấn đề xây dựng, sử dụng các bài toán thực tiễn trong dạy học các học phần Toán cho sinh viên sư phạm ngành Toán nhằm chuẩn bị cho họ tiềm lực dạy Toán ở trường phổ thông theo hướng tăng cường thực hành vận dụng.
Từ khóa: bài toán thực tiễn, vận dụng toán học, sư phạm toán, Toán cơ bản.

18. Rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kĩ năng vận dụng cặp phạm trù “nội dung – hình thức” trong dạy học môn Toán ở phổ thông

18. Rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kĩ năng vận dụng cặp phạm trù “nội dung – hình thức” trong dạy học môn Toán ở phổ thông

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày một số hướng khai thác nhằm giúp sinh viên các trường sư phạm toán rèn luyện kĩ năng vận dụng cặp phạm trù “nội dung – hình thức” trong dạy học môn Toán ở phổ thông.

20. Rèn luyện kĩ năng khai thác sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán

20. Rèn luyện kĩ năng khai thác sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán

 10:34 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số hướng nhằm rèn luyện kĩ năng khai thác chương trình sách giáo khoa ở phổ thông cho sinh viên các trường sư phạm ngành Toán.
Từ khóa: kĩ năng khai thác, môn Toán, phổ thông, sinh viên, sư phạm Toán.

21. Tổ chức hoạt động tự học trên lớp trong dạy học học phần hình học cao cấp cho sinh viên ngành sư phạm toán theo hình thức đào đạo tín chỉ

21. Tổ chức hoạt động tự học trên lớp trong dạy học học phần hình học cao cấp cho sinh viên ngành sư phạm toán theo hình thức đào đạo tín chỉ

 22:36 15/09/2016

Bài viết đề cập tổ chức hoạt động tự học trên lớp trong dạy học học phần hình học cao cấp cho sinh viên ngành sư phạm toán theo hình thức đào đạo tín chỉ, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: định hướng chung về hoạt động tự học môn hình học cao cấp; tổ chức hoạt động tự học cho sinh trong quá trình học tập trên lớp.

23. Khoa sư phạm toán học, trường đại học Vinh 55 năm xây dựng và trưởng thành

23. Khoa sư phạm toán học, trường đại học Vinh 55 năm xây dựng và trưởng thành

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của khoa sư phạm toán, trường đại học Vinh với 55 năm xây dựng và trưởng thành.

16. Xây dựng cấu trúc bài giảng các học phần toán phù hợp với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với ngành sư phạm toán ở bậc đại học

16. Xây dựng cấu trúc bài giảng các học phần toán phù hợp với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với ngành sư phạm toán ở bậc đại học

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày một số định hướng xây dựng cấu trúc bài giảng trong dạy học cho sinh viên ngành sư phạm toán theo học chế tín chỉ giúp cho giáo viên chủ động trong quá trình giảng dạy, phát huy được tính tích cực, khả năng sáng tạo của sinh viên, sinh viên lựa chọn được cách học, cách nghiên cứu phù hợp với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ và với bản thân.

13. Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm Toán thông qua dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm

13. Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm Toán thông qua dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày việc phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua hoạt động tập luyện xây dựng bài tập mới từ bài tập đã biết, góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực tự đào tạo, tự nghiên cứu giúp các em sinh viên phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập.

12. Rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua dạy học môn phương pháp dạy học Toán

12. Rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua dạy học môn phương pháp dạy học Toán

 10:26 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về các dạng ngôn ngữ trong học tập môn phương pháp dạy học Toán; một số hình thức tổ chức dạy học môn phương pháp dạy học Toán nhằm rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho sinh viên sư phạm Toán ở nhà trường sư phạm.
Từ khóa: rèn luyện, năng lực diễn đạt, ngôn ngữ, sinh viên, sư phạm Toán, phương pháp dạy học Toán.

14. Tập luyện cho sinh viên sư phạm Toán sử dụng phần mềm Maple, Function Grapher và Microsoft Powerpoint trong thực hành dạy học định lí toán học

14. Tập luyện cho sinh viên sư phạm Toán sử dụng phần mềm Maple, Function Grapher và Microsoft Powerpoint trong thực hành dạy học định lí toán học

 23:49 14/07/2016

Bài báo trình bày quy trình thiết kế kịch bản trong dạy học định lí; các hoạt động tổ chức cho sinh viên sư phạm Toán sử dụng các phần mềm Maple, Function Grapher và Microsoft Powerpoint trong thực hành dạy học định lí toán học, ở các khâu gợi động cơ và phát biểu vấn đề; dự đoán và phát biểu định lí.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây