2. Cố gắng làm tròn sứ mệnh

2. Cố gắng làm tròn sứ mệnh

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày những trăn trở và kì vọng của tác giả về bước tiến mới của Tạp chí Giáo dục để phục vụ tốt hơn nhu cầu bạn đọc.

1. Triết lí giáo dục Việt Nam trong thời kì đổi mới

1. Triết lí giáo dục Việt Nam trong thời kì đổi mới

 09:58 09/02/2017

Bài báo trình bày triết lí giáo dục Việt Nam trong thời kì đổi mới với những nội dung cơ bản: đường lối (giáo dục là quốc sách hàng đầu), sứ mệnh (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài), phương châm phát triển (chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa), xây dựng nền giáo dục (nhân văn, nhân bản với hạt nhân là giá trị bản thân).

24. Đội ngũ giáo viên cốt cán của trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm

24. Đội ngũ giáo viên cốt cán của trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm

 14:30 28/09/2016

Tóm tắt: Đội ngũ giáo viên và nhất là giáo viên cốt cán trong trường phổ thông có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong việc giáo dục, đào tạo học sinh. Bài viết phân tích sứ mệnh của giáo viên cốt cán, quan điểm dạy học xuất phát từ người học và tập trung vào người học; “tứ sức” của trò và “bốn phương thức dạy học”; phân hóa dạy học theo khả năng và tính cách người học, người thầy khéo léo sử dụng vai trò chủ đạo của mình; Hai chữ I và R của người thầy khi dạy học.
Từ khóa: đội ngũ giáo viên cốt cán, trường phổ thông, sứ mệnh, hành động sư phạm

3. Sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

3. Sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

 09:28 12/09/2016

Sứ mệnh của giáo dục là nhiệm vụ của giáo dục đối với người học và đối với xã hội. Để hoàn thành được sư mệnh đó trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục phải truyền thụ cho người học những năng lực, phẩm chất để có thể tự mình chiếm lĩnh tri thức, những giá trị phù hợp nhất với truyền thống của đất nước, phù hợp với chủ trường, đường lối của Đảng; đồng thời, gạt bỏ, phê phán những tiêu cực, có hại cho sự phát triển chung của đất nước, của nhân loại. bài viết đề cập đến về đề sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây