11. Một số biện pháp phát triển từ vựng hình học cho học sinh qua dạy học môn toán tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

11. Một số biện pháp phát triển từ vựng hình học cho học sinh qua dạy học môn toán tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 11:28 20/01/2020

Tóm tắt: Mạch nội dung Hình học và Đo lường trong Chương trình môn Toán tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ chiếm 23% thời lượng. Thời lượng ít lại nhiều từ ngữ hình học HS không thường xuyên sử dụng trong ngôn ngữ tự nhiên nên cần thiết phải có biện pháp dạy học giúp HS ghi nhớ từ vựng và ngữ nghĩa của chúng, giúp HS biết sử dụng đúng trong học tập và đời sống. Bài viết tổng hợp các từ vựng hình học tối thiểu mà HS cần học tập trong chương trình môn Toán tiểu học mới, giới thiệu một số biện pháp phát triển từ vựng trong dạy học Hình học cho HS.
Từ khoá: Biện pháp, sử dụng, từ vựng, hình học, tiểu học.

15. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC VĂN HÓA SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

15. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục văn hóa sử dụng mạng xã hội cho sinh viên là tác động của chủ thể quản lí đến hoạt động giáo dục văn hóa sử dụng mạng xã hội cho sinh viên nhằm đạt mục tiêu quản lí. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đã đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục văn hóa sửa dụng mạng xã hội cho sinh viên.
Từ khóa: Quản lí, giáo dục, văn hóa, sử dụng, mạng xã hội.

07. Một số vấn đề lí luận về thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở trung học phổ thông

07. Một số vấn đề lí luận về thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở trung học phổ thông

 14:55 12/06/2019

Tóm tắt: Đổi mới GD-ĐT đòi hỏi phải tăng cường đổi mới các hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học cũng như thay đổi cách thức dạy học sao cho quá trình học tập trở nên hấp dẫn, phong phú, tăng hiệu quả học tập của học sinh. Sử dụng trò chơi trong dạy học, phối hợp với các biện pháp và cách thức tổ chức dạy học tích cực là một biện pháp hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu trên. Bài viết này trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở trung học phổ thông.
Từ khóa: trò chơi giáo dục, thiết kế, sử dụng, trò chơi kĩ thuật, Công nghệ, trung học phổ thông.

08. Sử dụng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Điện Biên

08. Sử dụng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Điện Biên

 17:39 14/02/2019

Tóm tắt: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ là nơi lưu giữ những vật liệu nguyên bản có giá trị, phản ánh trung thực và sinh động về cuộc chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Việc khai thác và sử dụng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn trong quá trình giảng dạy môn Lịch sử ở các trường trung học. Bài báo phân tích ý nghĩa và hình thức sử dụng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trong dạy học lịch sử ở các trường trung học phổ thông tỉnh Điện Biên.
Từ khóa: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, lịch sử, tỉnh Điện Biên, sử dụng, dạy học.

23. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

23. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Việc sử dụng giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là vấn đề mới nhưng cũng chưa thực sự được coi trọng; nhiều trường sử dụng giảng viên chưa khoa học, làm theo cảm tính hoặc thói quen nên hiệu quả làm việc không cao. Bài viết đề xuất một số giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật về giảng viên, tạo động lực, môi trường cho giảng viên làm việc…
Từ khóa: Sử dụng, giảng viên, trường chính trị, năng lực giảng dạy, động lực.

18. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG QUÁ TRÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON

18. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG QUÁ TRÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON

 09:41 22/02/2018

Tóm tắt: Phương tiện trực quan đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non. Việc giáo viên mầm non sử dụng theo đúng các chức năng, yêu cầu sử dụng của phương tiện trực quan là điều kiện quan trọng để thực hiện có hiệu quả chương trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ ở trường mầm non, góp phần giáo dục nhận thức và phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ nhỏ.
Từ khóa: sử dụng, phương tiện trực quan, trường mầm non, làm quen với Toán.

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 09:31 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng nhận thức về công tác phát triển đội ngũ giáo viên; thực trạng công tác quy hoạch, công tác bổ sung, tuyển chọn, phân công, sử dụng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện chế độ, chính sách và môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào thực trạng, chúng tôi đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, nhận thức, quy hoạch, tuyển chọn, phân công, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, kiểm tra - đánh giá, chế độ chính sách và môi trường làm việc.

79. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHẬT BẢN

79. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHẬT BẢN

 09:43 11/07/2017

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ hiện nay, vấn đề khai thác tối đa nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của các quốc gia. Những thành công trong việc khai thác nguồn nhân lực của Nhật Bản là một điển hình mà chúng ta cần nghiên cứu, học tập. Bài viết phân tích một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng và sử dụng nguồn nhân lực của Nhật Bản như: chú trọng giáo dục và đào tạo con người, động viên tính tích cực của người lao động, phát huy tính kỉ luật, tinh thần đoàn kết, kĩ năng phối hợp nhóm của người lao động, khai thác năng lực sáng tạo của nguồn nhân lực.

63. Hỗ trợ việc học tập tại nhà cho trẻ mầm non thông qua khai thác các ứng dụng học tập trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành android

63. Hỗ trợ việc học tập tại nhà cho trẻ mầm non thông qua khai thác các ứng dụng học tập trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành android

 14:46 04/04/2017

Đối với trẻ mầm non, gia đình là môi trường giáo dục rất quan trọng và cần thiết, là "trường học đầu tiên" để giúp trẻ bước vào đời. Động cơ học tại nhà đóng một vai trò quan trọng, giúp trẻ đạt được sự phát triển hiệu quả nhất hơn bất kỳ nhân tố nào khác. Do đó, để giúp sự phát triển năng lực học tập của trẻ tại nhà rất cần thiết cho các bậc cha mẹ. Bài báo đề cập đến những mặt thuận lợi của những thiết bị di động nhằm hỗ trợ cho việc học tại nhà của trẻ và đưa ra một số ứng dụng giáo dụng đặc trưng được thiết kế cho việc sử dụng trên những thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android để giúp việc học của trẻ. Từ đó, nó cung cấp cho cha mẹ của trẻ và những người quan tâm đến nhiệm vụ giảng dạy một hình thức hiệu quả để hỗ trợ việc học tập tại nhà cho trẻ.

48. Sử dụng một số truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để dạy môn đạo đức học

48. Sử dụng một số truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để dạy môn đạo đức học

 15:23 01/03/2017

Bài báo đề xuất một số hướng vận dụng một số truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn đạo đức học nhằm hình thành ở sinh viên niềm tin đạo đức và rèn luyện hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội một cách tự giác.

25. Khảo sát việc sử dụng từ đồng nghĩa trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

25. Khảo sát việc sử dụng từ đồng nghĩa trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

 14:52 01/03/2017

Trong phương thức liên kết từ vựng thì pháp liên kết đồng nghĩa có những đặc điểm riêng. Bài báo trình bày quá trình khảo sát ở tác phầm “Chữ người tử tù” để thấy được phép liên kết đồng nghĩa đã phát huy được vai trò trong liên kết văn bản. Bên cạnh đó, phép liên kết đồng nghĩa còn đem lại giá trị tu từ rất lớn, nó có chức năng cung cấp thông tin, với tác dụng làm cho lời nói sinh động, biểu cảm, giàu màu sắc tu từ.

21. Chế tạo và sử dụng, thí nghiệm đo lực từ trong dạy học kiến thức phần “Lực từ và cảm ứng từ” (Vật lí 11)

21. Chế tạo và sử dụng, thí nghiệm đo lực từ trong dạy học kiến thức phần “Lực từ và cảm ứng từ” (Vật lí 11)

 09:55 13/02/2017

Bài báo trình bày sản phẩm chế tạo, sử dụng, thí nghiệm và tiến trình dạy học các kiến thức đo lực từ trong dạy học kiến thức phần “Lực từ và cảm ứng từ” (Vật lí 11).

7. Nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ em

7. Nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ em

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày bản chất và đặc trưng của tác phẩm văn học, các nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học và một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ em.

14. Thiết kế và sử dụng những công cụ thu thập kết quả học tập của học sinh trong đánh giá bằng nhận xét ở trường tiểu học

14. Thiết kế và sử dụng những công cụ thu thập kết quả học tập của học sinh trong đánh giá bằng nhận xét ở trường tiểu học

 17:13 31/10/2016

: Bài báo giới thiệu các loại công cụ đánh giá, các bước thiết kế công cụ và sử dụng công cụ đánh giá qua thực nghiệm thể hiện tính khả thi của thiết kế và sử dụng những công cụ đánh giá bằng nhận xét ở trường tiểu học.

25. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên tiểu học và giải pháp cho công tác giáo viên ở Việt Nam

25. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên tiểu học và giải pháp cho công tác giáo viên ở Việt Nam

 10:30 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm của một số nước như Anh, Canada, Đức, Hàn Quốc, Singapore... về chuẩn đào tạo, chế độ bồi dưỡng và một số điểm đáng chú ý trong việc sử dụng giáo viên; từ đó, phân tích một số thách thức và giải pháp của vấn đề này ở Việt Nam sau năm 2015.
Từ khóa: giáo viên tiểu học, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, kinh nghiệm quốc tế, công tác giáo viên

22. Chế tạo và sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông

22. Chế tạo và sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông

 10:43 27/09/2016

Tóm tắt: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học Vật lí ở trường phổ thông trước hết phải tăng cường việc sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học. Bài viết nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm tự tạo khảo sát sóng dừng trên dây (Vật lí 12).
Từ khóa: chế tạo, sử dụng, thí nghiệm tự tạo, Vật lí.

11. Sử dụng củng cố tích cực trong dạy học dựa trên quan điểm của B.F.Skinner

11. Sử dụng củng cố tích cực trong dạy học dựa trên quan điểm của B.F.Skinner

 14:22 19/09/2016

Bài viết đề cập sử dụng củng cố tích cực trong dạy học dựa trên quan điểm của B.F.Skinner. Trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản: thuyết hành vi tạo tác; củng cố tích cực trong dạy học như: khái niệm củng cố, các loại củng cố, vai trò của củng cố tích cực trong dạy học, cách sử dụng củng cố tích cực trong dạy học.

15. Tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

15. Tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về bản đồ địa lí và kĩ năng sử dụng bản đồ địa lí trong dạy học; một số hình thức tổ chức dạy học tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông (dạy học hợp tác; dạy học phân hóa; dạy học chương trình hóa).

16. Thiết kế và sử dụng sơ đồ, bảng trong dạy học Sinh học nhằm nâng cao chất lượng dạy học

16. Thiết kế và sử dụng sơ đồ, bảng trong dạy học Sinh học nhằm nâng cao chất lượng dạy học

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về nguyên tắc thiết lập và sử dụng sơ đồ, bảng; ý nghĩa của việc sử dụng sơ đồ, bản trong dạy học môn Sinh học; quy trình thiết lập sơ đồ, bảng trong dạy học Sinh học.

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

 16:17 03/09/2016

Dạy học giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay giáo viên có thể sưu tầm nhiều loại kênh hình, kênh âm thanh như: hình ảnh QP – AN, phim tư liệu, lược đồ, biểu đồ… để thiết kế bài giảng điện tử. Bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm giúp gióa viên tổ chức bài học “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ở các nội dung”: Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây