11. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN  ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY E-LEARNING  Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

11. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY E-LEARNING Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Đánh giá sự hài của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy E-Learning là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà làm chính sách giáo dục. Bài viết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy E-Learning tại trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai. Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời được áp dụng để đo lường và phân tích trên bộ số liệu gồm 350 mẫu. Kết quả phân tích cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng sắp xếp theo mức độ giảm dần: 1) “Sinh viên”, 2) “Cá nhân hóa”, 3) “Giảng viên”, 4) “Công nghệ”, 5) “Nội dung”. Từ đó, tác giả đưa ra một số gợi ý nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy E-Learning
Từ khóa: Sự hài lòng, sinh viên, giảng dạy E-Learning

06. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp

06. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp

 18:12 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố. Bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố khám khá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính, nghiên cứu đã xác định được 4 yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với các hoạt động phục vụ đào tạo, trong đó, ba yếu tố có tác động rất mạnh là: các dịch vụ hỗ trợ; cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên. Yếu tố môi trường tâm lí - xã hội có ảnh hưởng không cao.
Từ khóa: Sự hài lòng, phục vụ đào tạo, sinh viên, đại học.

15. So sánh đánh giá giữa các nhóm đối tượng liên quan về chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

15. So sánh đánh giá giữa các nhóm đối tượng liên quan về chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

 12:00 28/02/2018

Tóm tắt: Đề tài sử dụng phương pháp điều tra xã hội học qua 3 bảng câu hỏi khảo sát gồm các câu hỏi đóng theo thang 5 bậc Likert và các câu hỏi mở được thực hiện trên 3003 giáo viên tiếng Anh, 180 giảng viên các trường đại học, cao đẳng và 115 cán bộ quản lí các sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Số liệu thu thập được đã xử lí và mã hóa theo đúng quy trình nghiên cứu khoa học xã hội. Bằng phép phân tích T-Test và ANOVA, điểm số đánh giá giữa các nhóm đối tượng khảo sát khác nhau không hoàn toàn đồng nhất, và vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên, giảng viên không hài lòng với chương trình bồi dưỡng, một số khác muốn có những thay đổi đối với chương trình bồi dưỡng trong thời gian sắp tới.
Từ khóa: Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh, giáo viên trung học cơ sở, đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đánh giá, sự hài lòng.

15. SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

15. SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: Bài viết này là một phần của dự án nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đối với chương trình bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên trung học cơ sở bằng cách khảo sát quan điểm của ba đối tượng:(3003 giáo viên); (32 giảng viên); (115 cán bộ quản lí) tại các sở Giáo dục - Đào tạo. Trên cơ sở đó, rút ra một số kết luận, đề xuất và kiến nghị, nhằm đưa công tác bồi dưỡng của Đề án đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.
Từ khóa: Sự hài lòng, chương trình bồi dưỡng, phương pháp dạy học tiếng Anh, Đề án ngoại ngữ quốc gia.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây