07. Khắc phục sai lầm trong giải toán xác suất cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

07. Khắc phục sai lầm trong giải toán xác suất cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

 19:58 21/04/2019

Tóm tắt: Bài báo phân tích một số nội dung chính của tính toán xác suất và chỉ ra những khó khăn và sai lầm phổ biến mà học sinh mắc phải khi giải các bài toán xác suất. Đồng thời, bài viết cũng sẽ chỉ ra nguyên nhân chính của những khó khăn và sai lầm này. Dựa vào đó, các tác giả đề xuất một số phương pháp sư phạm nhằm khắc phục những khó khăn và sai lầm phổ biến của học sinh thông qua một số ví dụ minh họa.
Từ khóa: Xác suất, sai lầm, khắc phục, học sinh, trường trung học phổ thông.

07. Phân tích và sửa chữa những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài tập chương: “Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số” (Giải tích 12)

07. Phân tích và sửa chữa những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài tập chương: “Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số” (Giải tích 12)

 17:01 06/04/2018

Tóm tắt: Từ thực tiễn dạy học về đạo hàm trong chương 1: “Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số” (Giải tích 12), chúng tôi nhận thấy có một số sai lầm mà học sinh thường mắc phải. Bài viết đưa ra một số sai lầm thường gặp của học sinh khi giải các bài tập chương này thông qua các ví dụ cụ thể, phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm và cách khắc phục.
Từ khóa: Học sinh, giáo viên, sai lầm, sửa chữa.

27. NHỮNG SAI LẦM TRONG NUÔI DƯỠNG TRẺ VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

27. NHỮNG SAI LẦM TRONG NUÔI DƯỠNG TRẺ VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

 09:59 22/02/2018

Tóm tắt: Chăm sóc nuôi dưỡng con thật không phải là một công việc đơn giản nhất là đối với bạn trẻ lần đầu được lên chức. Mỗi một giai đoạn trẻ phát triển, có những đặc điểm tâm sinh lí khác nhau, vì vậy cần có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp. Song thực tế trong quá trình nuôi con có rất nhiều những sai lầm mà cha mẹ không hề biết, có thể ảnh hưởng ít hoặc nhiều đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Bài viết sau chỉ ra một số sai lầm mà cha mẹ thường mắc phải và đưa ra một số gợi ý giúp cha mẹ, giáo viên mầm non, người chăm sóc nuôi dạy trẻ tránh được các sai lầm đó.
Từ khóa: Sai lầm, nuôi dạy trẻ, cha mẹ, giáo viên mầm non, trẻ mầm non.

44. CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN CÁC SAI LẦM TRONG TOÁN HỌC HÓA  CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ  KHI GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

44. CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN CÁC SAI LẦM TRONG TOÁN HỌC HÓA CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ KHI GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết xác định một số sai lầm mà sinh viên cao đẳng ngành kinh tế gặp phải khi giải quyết các bài toán tài chính cơ bản và các yếu tố dẫn đến các sai lầm trong toán học hóa của các em khi giải quyết các bài toán đó. Chúng tôi thu được một số sai lầm mà sinh viên cao đẳng ngành kinh tế gặp phải khi giải quyết các bài toán tài chính cơ bản liên quan đến lỗi khái niệm trong toán học và toán tài chính, các sai lầm trong trình bày lập luận và các sai lầm liên quan đến siêu nhận thức. Ngoài ra, chúng tôi xác định được 5 yếu tố dẫn đến các sai lầm trong toán học hóa của các em khi giải quyết các bài toán đó gồm ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ toán học, hiểu nhầm khái niệm, chương trình và phương pháp giảng dạy môn toán cao cấp và cuối cùng là yếu tố siêu nhận thức.
Từ khóa: Toán học hóa, bài toán tài chính cơ bản, sai lầm, siêu nhận thức.

15. Một số sai lầm của học sinh khi giải Toán

15. Một số sai lầm của học sinh khi giải Toán

 09:22 20/02/2017

Bài báo trình bày các nguyên nhân cơ bản của một số sai lầm của học sinh khi giải Toán ở trường phổ thông.

9. Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi dùng suy luận quy nạp không hoàn toàn trong dạy học môn Toán

9. Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi dùng suy luận quy nạp không hoàn toàn trong dạy học môn Toán

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi dùng suy luận quy nạp không hoàn toàn trong dạy học môn Toán từ đó đề xuất cách uốn nắn, phòng tránh với từng loại sai lầm.

14. Sai lầm trong toán học hóa của sinh viên cao đẳng ngành kinh tế khi giải quyết một số bài toán tài chính cơ bản

14. Sai lầm trong toán học hóa của sinh viên cao đẳng ngành kinh tế khi giải quyết một số bài toán tài chính cơ bản

 11:46 17/10/2016

Tóm tắt: Bài báo nhằm tìm ra các sai lầm trong toán học hóa của sinh viên cao đẳng ngành kinh tế khi giải quyết các bài toán cụ thể. Chúng tôi thu được các sai lầm mà sinh viên cao đẳng ngành kinh tế mắc phải khi giải quyết một số bài toán tài chính cơ bản và các sai lầm của họ khi sử dụng toán học hóa để giải quyết các bài toán đó, thông qua phân tích kết quả thực nghiệm, phiếu khảo sát và phỏng vấn.
Từ khóa: Toán học hóa, bài toán tài chính cơ bản, sai lầm.

20. Sai lầm và sửa chữa sai lầm của học sinh khi giải toán nhìn từ nhiều góc độ của lí luận dạy học

20. Sai lầm và sửa chữa sai lầm của học sinh khi giải toán nhìn từ nhiều góc độ của lí luận dạy học

 10:26 28/09/2016

Tóm tắt: Nghiên cứu những sai lầm của học sinh khi giải toán là vấn đề cần thiết góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán. Bài viết làm rõ những sai lầm và sửa chữa sai lầm của học sinh khi giải toán nhìn từ nhiều góc độ của lí luận dạy học, qua việc trình bày quan niệm về: phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, lí thuyết tình huống, thuyết hành vi, thuyết kiến tạo.
Từ khóa: sai lầm, sửa chữa sai lầm, học sinh, giải toán, lí luận dạy học

16. Phân tích các biểu hiện sai lầm của học sinh trong khi thực hiện các thao tác tư duy cơ bản trong dạy học Đại số và Giải tích

16. Phân tích các biểu hiện sai lầm của học sinh trong khi thực hiện các thao tác tư duy cơ bản trong dạy học Đại số và Giải tích

 17:17 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số sai lầm của học sinh khi thực hiện các thao tác tư duy cơ bản như: phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự hóa, trừu tượng hóa, khái quát hóa, đặc biệt hóa; trong đó, phân tích và tổng hợp là hai thao tác trái ngược nhau nhưng lại là hai mặt của một quá trình thống nhất đó là cùng mục tiêu phát triển tư duy cho học sinh, các thao tác trí tuệ khác được diễn ra dựa trên nền tảng phân tích và tổng hợp.
Từ khóa: phân tích, tổng hợp, sai lầm, đại số, giải tích.

20. Kiểm định một số giả thuyết về sai lầm của học sinh trong dạy học Hình học không gian

20. Kiểm định một số giả thuyết về sai lầm của học sinh trong dạy học Hình học không gian

 09:06 15/09/2016

Trong dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông, học sinh thường mắc nhiều dạng sai lầm khác nhau. Việc tổ chức cho học sinh sửa chữa các sai lầm sẽ giúp các em khắc sâu kiến thức, nắm chính xác các định nghĩa, quy luật toán học. Bài viết này trình bày một số dạng sai lầm của học sinh trong dạy học Hình học không gian; để từ đó, có thể tạo tình huống kích thích các hoạt động nhận thức của học sinh.

16. Những sai lầm khi giải phương trình và bất phương trình vô tỉ của học sinh phổ thông-biện pháp khắc phục

16. Những sai lầm khi giải phương trình và bất phương trình vô tỉ của học sinh phổ thông-biện pháp khắc phục

 08:31 22/08/2016

Bài báo trình bày về một số sai lầm của học sinh trong quá trình giải phương trình vô tỉ và cách khắc phục (sai lầm khi thu hẹp tập nghiệm; khi mở rộng tập nghiệm; sai lầm do đánh tráo luận đề; do đặt điều kiện).

10. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi giải các bài toán biểu diễn hình học của số phức

10. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi giải các bài toán biểu diễn hình học của số phức

 14:49 07/07/2016

Bài báo trình bày những ví dụ về các bài toán biểu diễn hình học của số phức mà học sinh thường gặp phải những khó khăn, sai lầm. Từ đó, tác giả trình bày những lời giải chi tiết, phân dạng để giúp học sinh nhận ra được sai lầm, hiểu đúng và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài tập tương tự.
Từ khoá: khó khăn, sai lầm, giải toán, số phức, biểu diễn hình học

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây