11. SEMINAR - HÌNH THỨC DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

11. SEMINAR - HÌNH THỨC DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

 09:38 16/11/2017

Tóm tắt: Seminar là một hình thức học tập phù hợp với sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Qua thực tế dạy và học học phần Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho thấy, hình thức học tập này đã kích thích nhu cầu nhận thức, hứng thú, tìm tòi, sáng tạo của sinh viên; giúp sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức, củng cố, mở rộng và đào sâu tri thức; kiểm tra được trình độ tiếp thu, khả năng làm việc độc lập của sinh viên; rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng như giao tiếp và làm việc theo nhóm, trình bày trước tập thể, biết lắng nghe và nói cho người khác hiểu, đánh giá và tự đánh gía…; giúp sinh viên có thói quen tốt như chuẩn bị bài, xem trước nội dung bài học, tích cực tham gia xây dựng bài, có trách nhiệm với bản thân, với người khác và với công việc được giao…
Từ khóa: seminar, sinh viên, dạy học

9. Phát huy vai trò của seminar trong dạy học các môn khoa học Mác – Lê nin ở các trường đại học quân sự hiện nay

9. Phát huy vai trò của seminar trong dạy học các môn khoa học Mác – Lê nin ở các trường đại học quân sự hiện nay

 16:41 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng seminar trong dạy học các môn khoa học và khắc phục hạn chế, phát huy vai trò của seminar trong dạy học các môn khoa học Mác – Lê nin theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học ở các trường đại học quân sự hiện nay.

10. Vai trò của giảng viên và sinh viên khi tham gia seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm

10. Vai trò của giảng viên và sinh viên khi tham gia seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm

 15:42 29/09/2016

Tóm tắt: Tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học là quá trình giảng viên tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và sinh viên trình bày, thảo luận, tranh luận về chủ đề nhằm phát triển ở sinh viên những năng lực phù hợp với mục tiêu đào tạo giáo viên theo Chuẩn đầu ra ngành sư phạm. Bài viết phân tích cụ thể vai trò của giảng viên khi tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm (xây dựng, lựa chọn chủ đề; biên soạn giáo trình, xây dựng kế hoạch seminar; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện; làm trọng tài cố vấn và định hướng quá trình tranh luận; đánh giá và hướng dẫn sinh viên tự đánh giá kết quả seminar) và vai trò của sinh viên trong seminar (tự xây dựng kế hoạch nghiên cứu; tiến hành seminar toàn lớp; tổ chức hoạt động tự học, tự nghiên cứu các chủ đề seminar).
Từ khóa: seminar, môn Giáo dục học, giảng viên, sinh viên, tiếp cận năng lực, trường sư phạm

17. Tổ chức Seminar trong dạy học toán, phần “ các tập hợp số”, cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực

17. Tổ chức Seminar trong dạy học toán, phần “ các tập hợp số”, cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực

 14:51 19/09/2016

Seminar là một hình thức tổ chức dạy học trong các trường đại học cao đẳng, trong đó, sinh viên thảo luận các vấn đề khoa học thông qua việc tự tìm hiểu, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Bài viết đề cập tổ chức Seminar trong dạy học toán, phần “ các tập hợp số”, cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực. Trong đó tập trung vào các nội dung: hệ thống năng lực cần rèn luyện cho sinh viên thông qua tổ chức Seminar; xây dựng nội dung chủ đề Seminar trong dạy học phần các tập hợp số; tổ chức và đánh giá quá trình Seminar theo hướng tiếp cận năng lực.

13. Thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về seminar trong dạy học môn Giáo dục học ở đại học theo tiếp cận năng lực

13. Thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về seminar trong dạy học môn Giáo dục học ở đại học theo tiếp cận năng lực

 22:36 15/09/2016

Bài viết đề cập thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về seminar trong dạy học môn Giáo dục học ở đại học theo tiếp cận năng lực với các nội dung chủ yếu như: khái niệm seminar trong dạy học; nhận thức về sự cần thiết của việc tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học; nhận thức về phát triển năng lực nghề của sinh viên khi học môn Giáo dục học; đánh giá về vai trò của tổ chức seminar môn Giáo dục học đối với sự phát triển năng lực của sinh viên; nhận thức về ý nghĩa của seminar trong dạy học môn Giáo dục học ở đại học theo tiếp cận năng lực.

9. Thực trạng rèn luyện một số kĩ năng nghiên cứu khoa học thông qua hình thức seminar cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

9. Thực trạng rèn luyện một số kĩ năng nghiên cứu khoa học thông qua hình thức seminar cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 11:30 13/08/2016

Bài báo trình bày về vai trò của seminar trong rèn luyện một số kĩ năng nghiên cứu khoa học; thực trạng rèn luyện một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua hình thức seminar ở Trường Đại học Sư phạm 2.

9. Phát triển văn hóa tranh luận trong seminar góp phần hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay

9. Phát triển văn hóa tranh luận trong seminar góp phần hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay

 20:41 07/07/2016

Bài viết trình bày vai trò của seminar trong hoạt động học tập của sinh viên và các biểu hiện của văn hóa tranh luận trong seminar. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số biện pháp góp phần phát triển văn hóa tranh luận trong seminar cho sinh viên sư phạm.

9. Hệ thống kĩ năng biên soạn và tổ chức bài Seminar

9. Hệ thống kĩ năng biên soạn và tổ chức bài Seminar

 16:19 07/07/2016

Bài báo trình bày về hình thức tổ chức dạy học seminar, đề xuất quy trinh biên soạn và tổ chức bài seminar. Trong đó, quy trình biên soạn bài seminar gồm 04 bước; quy trình tổ chức bài seminar gồm 05 bước. Từ đó, tác giả trình bày hệ thống kĩ năng biên soạn và hệ thống kĩ năng tổ chức bài seminar để giú rèn kĩ năng cho sinh viên, giúp giảng viên định hướng việc rèn luyện các kĩ năng này cho sinh viên.

Từ khoá: kĩ năng, seminar, biên soạn

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây