29. Khắc phục khó khăn từ thực tiễn, duy trì bền vững mô hình hoạt động cả ngày ở Tiểu học

29. Khắc phục khó khăn từ thực tiễn, duy trì bền vững mô hình hoạt động cả ngày ở Tiểu học

 16:38 11/07/2017

Bài viết trình bày một số khó khăn và giải pháp khắc phục từ thực tiễn tổ chức dạy học theo mô hình dạy học cả ngày, trong khuôn khổ dự án SEQAP.

15. Đào tạo bồi dưỡng các loại hình giáo viên phục vụ dạy học cả ngày trong Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

15. Đào tạo bồi dưỡng các loại hình giáo viên phục vụ dạy học cả ngày trong Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 16:30 11/07/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề về nhu cầu nguồn nhân lực trong Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP); các nhóm giải pháp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực; kinh nghiệm bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên dạy học các môn chuyên biệt và tiếng dân tộc.

16. Tập huấn chuyên sâu – một hướng đi mới trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí của SEQAP

16. Tập huấn chuyên sâu – một hướng đi mới trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí của SEQAP

 16:30 11/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về hoạt động tập huấn chuyên sâu: mục tiêu, nội dung hướng dẫn và quy trình triển khai; các hoạt động hỗ trợ địa phương; tổng hợp số liệu tập chuấn cho giáo viên, cán bộ quản lí tại địa phương; một số chuyên đề sư phạm tiểu biểu và một số nhận xét, đánh giá của các địa phương.

17. Một số kết quả về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

17. Một số kết quả về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học của 36 tỉnh tham gia SEQAP; một số giải pháp đã thực hiện và các kết quả đạt được.

19. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học tham gia SEQAP ở tỉnh Bắc Giang

19. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học tham gia SEQAP ở tỉnh Bắc Giang

 16:30 11/07/2017

Bài báo trình bày về sinh hoạt chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; triển khai sinh hoạt chuyên môn hiệu quả từ kinh nghiệm của Bắc Giang.

20. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đồng hành cùng Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học – 5 năm nhìn lại

20. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đồng hành cùng Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học – 5 năm nhìn lại

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và nhiệm vụ của SEQAP; thực trạng nhóm dân tộc thiểu số ở các tỉnh tham gia SEQAP và kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của SEQAP.

22. Đánh giá sàng lọc học sinh khó khăn về đọc, viết đặc thù và biện pháp khắc phục trong khuôn khổ Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

22. Đánh giá sàng lọc học sinh khó khăn về đọc, viết đặc thù và biện pháp khắc phục trong khuôn khổ Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày về cơ sở lí luận về học sinh có khó khăn đọc, viết đặc thù; thực trạng học sinh khó khăn về đọc, viết đặc thù ở hai tỉnh thuộc khu vực SEQAP (Kiên Giang, Lào Cai); một số kĩ năng dạy học cho học sinh có khó khăn đọc, viết đặc thù.

23. Nghiên cứu khó khăn đặc thù về đọc của học sinh tỉnh Kiên Giang nhằm đáp ứng mục tiêu Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

23. Nghiên cứu khó khăn đặc thù về đọc của học sinh tỉnh Kiên Giang nhằm đáp ứng mục tiêu Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày mục tiêu và quá trình triển khai nghiên cứu đối tượng khó khăn về đọc; kết quả sàng lọc khó khăn về đọc của học sinh lớp 2 ở tỉnh Kiên Giang.

24. Nhận diện học sinh khó khăn về viết trong trường tiểu học tham gia SEQAP

24. Nhận diện học sinh khó khăn về viết trong trường tiểu học tham gia SEQAP

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát đánh giá nhu cầu và xây dựng năng lực hỗ trợ giáo dục học sinh có khó khăn học tập đặc thù về viết tại các trường tiểu học tham gia SEQAP.

5. Hoạt động xây dựng cơ bản của SEQAP – nguồn lực vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học cả ngày

5. Hoạt động xây dựng cơ bản của SEQAP – nguồn lực vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học cả ngày

 16:21 11/07/2017

Bài viết trình bày về mục tiêu của SEQAP và những kết quả đạt được về xây dựng cơ bản; một số thuận lợi và khó khăn trong thực hiện xây dựng cơ bản của SEQAP; một số bài học kinh nghiệm trong quản lí thực hiện xây dựng cơ bản của SEQAP; nhu cầu cơ sở vật chất cho nhà trường để duy trì tính bền vững của mô hình dạy học cả ngày.

12. Dạy học cả ngày – cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện và thêm những ngày vui

12. Dạy học cả ngày – cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện và thêm những ngày vui

 16:21 11/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược những hoạt động, hiệu quả của các hoạt động tổ chức thực hiện mô hình dạy học cả ngày tại trường tiểu học Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, trong khuôn khổ chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).

1. SEQAP-Thành công lan tỏa từ những khó khăn

1. SEQAP-Thành công lan tỏa từ những khó khăn

 15:44 11/07/2017

Bài báo trình bày về những khó khăn và thành tích đạt được trong quá trình thực hiện xây dựng mô hình dạy học cả ngày ở Tiểu học và những định hướng cho việc phát huy hiệu quả của SEQAP trong tương lai.

2. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học qua đánh giá của Ngân hàng thế giới và các nhà tài trợ

2. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học qua đánh giá của Ngân hàng thế giới và các nhà tài trợ

 15:44 11/07/2017

Bài viết trình bày các đánh giá về giá trị, những đóng góp chính và những mục tiêu lâu dài từ chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) của Ngân hàng thế giới và từ các nhà tài trợ.

3. Mô hình “Dạy học cả ngày” góp phần đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục tiểu học Việt Nam

3. Mô hình “Dạy học cả ngày” góp phần đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục tiểu học Việt Nam

 15:44 11/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) và mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày (FDS); những giá trị và đóng góp của mô hình này trong việc góp phần đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục tiểu học và những vấn đề đặt ra.

1. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) hướng tới sư mệnh phát triển bền vững chất lượng giáo dục tiểu học

1. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) hướng tới sư mệnh phát triển bền vững chất lượng giáo dục tiểu học

 16:32 19/09/2016

Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tg thông qua việc hỗ trợ các trường tiểu học chuyển đổi sang phương thức dạy học cả ngày; từ đó tạo ra các điều kiện thuận lợi cần thiết làm nên tảng cho việc chuyển đổi giáo dục tiểu học cả nước sang dạy học cả ngày cho tất cả các nhà trường, học sinh tiểu học vào năm 2020. Bài viết giới thiệu về chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học hướng tới sứ mệnh phát triển bền vững chất lượng giáo dục tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây