28. THIẾT KẾ BÀI TẬP THỰC NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH HỌC VI SINH VẬT” (SINH HỌC 10)

28. THIẾT KẾ BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH HỌC VI SINH VẬT” (SINH HỌC 10)

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Dạy học thông qua sử dụng bài tập thực nghiệm không những giúp học sinh tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh tri thức Sinh học mà còn phát huy tính tích cực, chủ động tìm ra con đường chiếm lĩnh tri thức đó thông qua việc giải quyết các tình huống có vấn đề. Khi giải quyết các yêu cầu của bài tập thực nghiệm, học sinh được hình thành, phát triển năng lực thực nghiệm nói riêng và các năng lực tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp và hợp tác nói chung. Bài viết trình bày khái niệm, vai trò, các dạng bài tập thực nghiệm; nguyên tắc và quy trình thiết kế bài tập thực nghiệm trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật (Sinh học 10). Đây là biện pháp hiệu quả để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh, đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc đổi mới phương pháp giáo dục trong dạy và học hiện nay.
Từ khóa: bài tập thực nghiệm, năng lực thực nghiệm, dạy học sinh học, vi sinh vật, sinh học 10.

55. ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO” (SINH HỌC 10)

55. ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO” (SINH HỌC 10)

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học giúp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Việc đánh giá bài tập thực tiễn cần đảm bảo những tiêu chí nhất định, nhằm mang lại hiệu quả trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số bài tập thực tiễn phát triển năng lực giải quyết vấn đề và kết quả đánh giá bài tập thực tiễn trong dạy học chương “Thành phần hóa học của tế bào” (Sinh học 10).
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, giải quyết vấn đề, thành phần hóa học của tế bào, Sinh học 10.

53. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10

53. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm như kĩ năng, thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, kĩ năng tiến hành thí nghiệm; quy trình tiến hành thí nghiệm và quy trình rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10.

12. Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học phần “Sinh học tế bào” (Sinh học 10)

12. Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học phần “Sinh học tế bào” (Sinh học 10)

 17:03 22/11/2016

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích về năng lực sáng tạo của học sinh, từ đó, đề ra một số biện pháp phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần Sinh học tế bào (Sinh học 10).
Từ khóa: năng lực sáng tạo, sinh học tế bào, sinh học 10.

18. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh qua môn Sinh học 10

18. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh qua môn Sinh học 10

 10:24 29/08/2016

Bài báo trình bày về năng lực và năng lực giải quyết vấn đề; bài trắc nghiệm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Sinh học 10 và kết quả thực nghiệm sư phạm về khả năng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thông qua trắc nghiêm trong môn Sinh học 10.

16. Tổ chức dạy học theo dự án Sinh học 10 trung học phổ thông góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh

16. Tổ chức dạy học theo dự án Sinh học 10 trung học phổ thông góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh

 10:35 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về quy trình tổ chức hoạt động dạy học theo dự án và ví dụ về việc thực hiện dự án dạy học “Sản xuất một số sản phẩm ứng dụng của kĩ thuật liên men”.
Từ khóa: dạy học, dự án, Sinh học 10, sản phẩm ứng dụng, kĩ thuật liên men.

16. Tiêu chuẩn và quy trình xây dựng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học 10

16. Tiêu chuẩn và quy trình xây dựng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học 10

 10:54 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Tiêu chuẩn xây dựng tình huống có vấn đề bao gồm: tình huống có vấn đề phải có mâu thuẫn nhận thức; Tình huống có vấn đề phải gây ra nhu cầu nhận thức; Tình huống có vấn đề phải phù hợp với trình độ, đối tượng học sinh; - Quy trình xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học Sinh học gồm: Xác định mục tiêu bài học; Phân tích nội dung bài học; Tìm các tài liệu có liên quan với nội dung bài học; Tìm các khả năng có thể xây dựng tình huống có vấn đề; Diễn đạt khả năng đó thành tình huống có vấn đề; - Ví dụ một số tình huống đã xây dựng trong Sinh học 10.
Từ khoá: Tiêu chuẩn, quy trình, bài tập tình huống, dạy học, Sinh học 10.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây