6. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM  THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU THẾ GIỚI SỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH HỌC CƠ THỂ” Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

6. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU THẾ GIỚI SỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH HỌC CƠ THỂ” Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 với mục tiêu đào tạo học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Sinh học là một môn học thuộc hệ thống chương trình này, do đó phải hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực Sinh học trong đó có năng lực tìm hiểu thế giới sống. Bài báo đưa ra quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống. Vận dụng quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm trong dạy học phần Sinh học cơ thể ở trung học phổ thông. Tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống là một trong những biện pháp quan trọng, góp phần phát triển các năng lực sinh học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự học của học sinh trong dạy học sinh học.
Từ khóa: hoạt động thực hành thí nghiệm, năng lực tìm hiểu thế giới sống, chủ đề, sinh học cơ thể

44. THỰC TRẠNG RÈN NĂNG LỰC KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH HỌC CƠ THỂ" (SINH HỌC 11)

44. THỰC TRẠNG RÈN NĂNG LỰC KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH HỌC CƠ THỂ" (SINH HỌC 11)

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Thực trạng rèn năng lực khái quát hóa (NLKQH) có vai trò vô cùng quan trọng, nó giúp các nhà khoa học tìm hiểu về vấn đề nghiên cứu đang được tiến hành như thế nào trong thực tiễn. Để thuận lợi cho việc khảo sát thực trạng chúng tôi đã xác định được mục tiêu khảo sát cũng như phương pháp, đối tượng, địa điểm và thời gian khảo sát. Một trong những vấn đề quan trọng khi tiến hành khảo sát là thiết kế phiếu phỏng vấn điều tra đối với giáo viên và học sinh về những vấn đề đã được xác định trong mục tiêu đặt ra. Từ kết quả điều tra chúng tôi đã xử lí bằng phần mềm SPSS và đưa ra những nhận định về thực trạng rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11) ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Thực trạng rèn năng lực, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa, sinh học cơ thể.

13. Cấu trúc năng lực khái quát hóa và ứng dụng trong dạy học Sinh học 11 - trung học phổ thông

13. Cấu trúc năng lực khái quát hóa và ứng dụng trong dạy học Sinh học 11 - trung học phổ thông

 11:55 28/02/2018

Tóm tắt: Năng lực khái quát hóa là một trong những năng lực đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau như triết học, tâm lí học, giáo dục học... Điều này cho thấy, năng lực khái quát hóa là một trong những năng lực rất quan trọng đối với con người đặc biệt là với người học.Việc rèn năng lực đó cho học sinh trong các cấp học, môn học là rất cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích cấu trúc năng lực khái quát hóa để rèn cho học sinh trong dạy học phần "Sinh học cơ thể" - Sinh học 11, trung học phổ thông.
Từ khóa: Năng lực, năng lực khái quát hóa, rèn năng lực khái quát hóa, sinh học cơ thể.

09. Tổng quan nghiên cứu vấn đề rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11)

09. Tổng quan nghiên cứu vấn đề rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11)

 18:15 07/02/2017

Tóm tắt: Vấn đề về tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa trên thế giới và Việt Nam được nhiều tác giả quan tâm từ rất lâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Những nghiên cứu này đã góp phần làm phong phú thêm vấn đề về về tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa và cung cấp những cơ sở lí luận và thực tiễn giúp triển khai việc nghiên cứu và rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể cấp trung học phổ thông.
Từ khóa: Tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa, sinh học cơ thể.

15. Quy trình rèn luyện kĩ năng tự đánh giá trong dạy học phần Sinh học cơ thể, trung học phổ thông

15. Quy trình rèn luyện kĩ năng tự đánh giá trong dạy học phần Sinh học cơ thể, trung học phổ thông

 11:20 25/08/2016

Tóm tắt: Trong quá trình dạy học, tự đánh giá cần gắn liền với tự giáo dục. Hiện nay, giáo viên chưa quan tâm nhiều đến tự đánh giá, kĩ năng tự đánh giá của học sinh. Bài báo trình bày cấu trúc của kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập; quy trình rèn luyện cho học sinh kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập và ví dụ minh họa cho quy trình trong dạy học phần Sinh học cơ thể, trung học phổ thông.
Từ khóa: kĩ năng, tự đánh giá, kết quả học tập, Sinh học cơ thể, trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây