5. TĂNG CƯỜNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC  ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRUNG HỌC

5. TĂNG CƯỜNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRUNG HỌC

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: “Sinh hoạt chuyên môn” theo “nghiên cứu bài học” là một biện pháp tích cực, được thể nghiệm thành công ở nhiều môn học. “Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn” mới đã chỉ rõ yêu cầu cần đạt khi đọc hiểu văn bản thông tin từ lớp 6 đến lớp 12 gồm: “Đọc hiểu nội dung”, “đọc hiểu hình thức”; “liên hệ so sánh, kết nối” và “đọc mở rộng”. Điều này đòi hỏi GV phải dành tâm nghiên cứu, sẵn sàng hòa mình vào làn sóng đổi mới, để từng bước nâng cao năng lực nghề nghiệp. Trong bối cảnh đó, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo “nghiên cứu bài học” là một cách làm khả thi, nên được thực hiện thường xuyên ở tổ nhóm Ngữ văn trong các nhà trường phổ thông.
Từ khóa: Nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn, văn bản thông tin

57. ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU  BÀI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học cũng như thay đổi cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường phổ thông là điều cần thiết để đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài viết đề cập hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Với hình thức này, giáo viên sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, giúp học sinh học tập một cách thực sự, mang lại hiệu quả cao cho giờ học.
Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, dạy học, giáo dục phổ thông.

47.	Sinh hoạt chuyên môn dựa trên quan sát, phân tích hoạt động học của học sinh ở các trường trung học trong giờ học Ngữ văn tại thành phố Cần Thơ

47. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên quan sát, phân tích hoạt động học của học sinh ở các trường trung học trong giờ học Ngữ văn tại thành phố Cần Thơ

 19:45 23/07/2017

Các hoạt động trao đổi chuyên môn rất quan trọng trong việc giảng dạy trong nhà trường để giúp giáo viên nâng cao năng lực sư phạm và khắc phục những khó khăn trong giảng dạy. Thực tế cho thấy nội dung hoạt động trao đổi chuyên môn tập trung vào các văn bản hướng dẫn, lập kế hoạch phổ biến, mô phỏng thi đua,... Các nội dung chuyên môn không được quan tâm nhiều trong các hoạt động trao đổi. Do đó, bài báo đề xuất các hoạt động trao đổi chuyên nghiệp dựa trên việc quan sát và phân tích các hoạt động học tập của các bài học về học vị của học sinh ở các trường trung học. Các hoạt động này được tiến hành tại Cần Thơ và kết quả cho thấy những hoạt động này có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

19. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học tham gia SEQAP ở tỉnh Bắc Giang

19. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học tham gia SEQAP ở tỉnh Bắc Giang

 16:30 11/07/2017

Bài báo trình bày về sinh hoạt chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; triển khai sinh hoạt chuyên môn hiệu quả từ kinh nghiệm của Bắc Giang.

43. Phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

43. Phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

 09:53 13/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm như sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học; thực trạng tập giảng; đề xuất giải pháp để phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

6. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học”

6. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học”

 09:10 20/02/2017

Bài báo giới thiệu về hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học” nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên.

04. Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn ở Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

04. Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn ở Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 11:30 17/10/2016

Tóm tắt: Nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn góp phần đắc lực cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp của giáo viên thông qua nghiên cứu, cải tiến các hoạt động dạy học các bài học cụ thể, qua đó cải tiến chất lượng học của học sinh. Quản lí có hiệu quả hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn là một trong những công tác trọng tâm và thường xuyên của các nhà trường để thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. Việc nghiên cứu quản lí hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn ở trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2 vừa có ý nghĩa lí luận vừa có ý nghĩa thực tiễn, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn của nhà trường.
Từ khóa: quản lí, hoạt động nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn.

10. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học công cụ đổi mới nhà trường

10. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học công cụ đổi mới nhà trường

 14:22 19/09/2016

Bài viết giới thiệu mô hình tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập hợp tác trong nhà trường thông qua nghiên cứu bài học, là mô hình được sử dụng khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật bản, Hoa kì và việc triển khai thí điểm về sinh hoạt chuyên môn ở 5 trường tiểu học tại tỉnh Bắc Giang.

13. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam

13. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam

 21:57 14/09/2016

Ngày nay, “nghiên cứu bài học” đã thu hút được sự quan tâm của các nhà giáo dục và học giả trên toàn thế giới. Nghiên cứu bài học là một quá trình gồm 6 bước: - Hợp tác lập kế hoạch một bài học; - Quan sát việc thực hiện bài học; - Thảo luận về bài học; - Sửa đổi kế hoạch bài học (tùy chọn); - Dạy các phiên bản sửa đổi của bài học (tùy chọn); - Chia sẻ ý kiến và quan điểm về các phiên bản sửa đổi của bài học. Bài viết đề cập đến việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam.

3. Vai trò của công tác quản lí trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học

3. Vai trò của công tác quản lí trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học

 11:09 28/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm của sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học và đưa ra những nguyên tắc chung để đảm bảo sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả. Qua đó khẳng định vai trò của công tác quản lí trong việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường.

18. Đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động dự giờ bài 15 “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học

18. Đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động dự giờ bài 15 “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học

 14:34 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về sự khác biệt giữa sinh hoạt chuyên môn truyền thống và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; một ví dụ về việc đánh giá rút kinh nghiệm giờ dạy, bài 15 “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học.
Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, đặc điểm dân cư, Đông Nam Á, Địa lí 8.

10. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học” - phương thức để phát triển năng lực dạy học cho giáo viên

10. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học” - phương thức để phát triển năng lực dạy học cho giáo viên

 15:21 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về khái niệm nghiên cứu bài học, các bước tiến hành giờ học nghiên cứu; áp dụng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở một tiết dạy cụ thể.
Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, phát triển, năng lực, giáo viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây