4. TIẾP CẬN SINH THÁI HỌC TRONG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ  - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

4. TIẾP CẬN SINH THÁI HỌC TRONG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

 14:48 11/12/2020

Tóm tắt: Phương pháp tiếp cận lý thuyết sinh học của Bronfenbrenner trong giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ ở Việt Nam chưa được triển khai rộng rãi. Chưa có nhiều công trình nghiên cứu được triển khai, đánh giá, tổng kết và đăng trên các tạp chí khoa học giáo dục. Có thể nói, phương pháp tiếp cận sinh thái trong giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam là rất cần thiết. Nghiên cứu tổng hợp các lý thuyết về cấu trúc của lý thuyết sinh thái; Áp dụng lý thuyết sinh thái vào thực tiễn phát triển trẻ khuyết tật trên toàn thế giới. Tiếp cận sinh thái đối với giáo dục của trẻ khuyết tật trí tuệ đã được công bố, bao gồm: Giáo dục trị liệu nghề nghiệp; Giáo dục nâng cao quyền tự quyết; Hợp tác giữa gia đình và dịch vụ công theo hệ thống trung gian, hệ thống vĩ mô; Giáo dục phòng chống ngược đãi trẻ em khuyết tật trí tuệ và giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật trí tuệ.
Từ khóa: Sinh thái học, lí thuyết sinh thái học, khuyết tật trí tuệ, trẻ khuyết tật

29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Việc rèn luyện các kĩ năng tư duy, trong đó có tư duy phản biện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Vì vậy, sử dụng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học là một trong những biện pháp phát triển các năng lực cốt lõi của học sinh như năng lực sinh học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện. Vận dụng quy trình đó, xây dựng các dạng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học bài Diễn thế sinh thái, chủ đề Hệ sinh thái, phần Sinh thái học (Sinh học 12).
Từ khóa: câu hỏi, kĩ năng, năng lực, tư duy phản biện, sinh thái học.

56. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP DỰA TRÊN KHÔNG GIAN TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

56. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP DỰA TRÊN KHÔNG GIAN TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Sinh học là môn học nằm trong hệ thống các môn học khoa học tự nhiên, có nhiều nội dung kiến thức gắn với thực tiễn và cuộc sống cũng như mối quan hệ giữa con người với không gian và môi trường. Việc áp dụng mô hình học tập dựa trên không gian và vị trí địa lí vào dạy học sinh học, đưa không gian đến gần với học sinh hơn, giúp cho người học có động cơ tích cực và sáng tạo để khám phá tri thức. Bài viết trình bày ý nghĩa của mô hình học tập dựa trên không gian; quy trình thiết kế bài giảng học tập dựa trên không gian và vận dụng quy trình vào thiết kế một số chủ đề trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12).
Từ khóa: phần mềm ArcGIS, học tập dựa trên không gian, sinh thái học.

10. Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12

10. Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12

 22:24 11/11/2018

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một nghiên cứu về sự phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong chuyên đề Sinh thái học. Dựa trên nền tảng cơ sở lí luận và thực tiễn để phân tích sự phù hợp khi áp dụng mô hình dạy học kết hợp này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi vận dụng mô hình kết hợp hai phương pháp dạy học đảo ngược và trực tuyến không chỉ giúp tạo tính chủ động, hứng thú mà còn nâng cao kết quả học tập và phát triển năng lực của học sinh, phù hợp với sự phát triển của thời đại.
Từ khóa: Lớp học đảo ngược, dạy học trực tuyến, sinh thái học.

45. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  BẰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC “SINH THÁI HỌC”  (SINH HỌC 12) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

45. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi cần phải phát triển cho người học, nó có vai trò quan trọng giúp người học giải quyết được các tình huống trong quá trình học tập và trong cuộc sống. Bài viết trình bày các nguyên tắc, quy trình xây dựng và quy trình sử dụng bài tập tình huống để dạy học các kiến thức Sinh thái học nhằm góp phần nâng cao kiến thức Sinh thái học và năng lực giải quyết vấn đề cho người học.
Từ khóa: Năng lực, Năng lực giải quyết vấn đề, bài tập tình huống, Sinh thái học.

13. Định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)

13. Định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)

 08:50 07/03/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường. Đối với học sinh phổ thông, nghiên cứu khoa học là bước đầu để các em tập tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học và tập giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trọng cuộc sống. Bài viết đề cập một số vấn đề chung về năng lực và năng lực nghiên cứu khoa học; đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12).
Từ khóa: Năng lực, nghiên cứu khoa học, Sinh thái học.

57. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO  TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH THÁI HỌC" (SINH HỌC 12)

57. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH THÁI HỌC" (SINH HỌC 12)

 10:18 23/08/2017

Học tập thông qua trải nghiệm hướng tới hình thành và phát triển kiến thức, kĩ năng và năng lực cho học sinh như năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học và ví dụ vận dụng quy trình để thiết kế một số dạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12).

10. Thiết kế bài tập thực tiễn đánh giá năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12

10. Thiết kế bài tập thực tiễn đánh giá năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12

 09:55 22/08/2017

Tóm tắt: Phát triển năng lực tự học cho người học được xem là nhiệm vụ thiết yếu trong nhà trường phổ thông. Để đánh giá được năng lực tự học giáo viên cần thiết kế các công cụ và tiêu chí đánh giá. Chúng tôi cho rằng, học sinh tự học không chỉ có kiến thức mà quan trọng là vận dụng được kiến thức đó vào thực tiễn. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi trình bày một công cụ sử dụng đánh giá năng lực tự học trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) đó là các bài tập thực tiễn.
Từ khóa: năng lực tự học; đánh giá năng lực tự học, bài tập thực tiễn, sinh thái học.

55. Khai thác kết quả nghiên cứu về hình thái, giải phẫu thích nghi của ngành Dương xỉ trong giảng dạy học phần “Sinh thái học” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

55. Khai thác kết quả nghiên cứu về hình thái, giải phẫu thích nghi của ngành Dương xỉ trong giảng dạy học phần “Sinh thái học” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày về các kết quả nghiên cứu và một số vấn đề về khai thác các kết quả nghiên cứu về hình thái, giải phẫu thích nghi của ngành Dương xỉ trong giảng dạy học phần “Sinh thái học” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

10. Xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn theo hướng phát triển năng lực học sinh cho phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)

10. Xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn theo hướng phát triển năng lực học sinh cho phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)

 18:15 07/02/2017

Tóm tắt: Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh tức là, mọi kiến thức được học phải được ứng dụng trong cuộc sống. Khi mà vấn đề môi trường đang trở thành một vấn đề nóng mang tính toàn cầu thì việc dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12 để học sinh áp dụng các kiến thức đó vào thực tiễn và góp phần hình thành ở họ kiến thức, thái độ, kĩ năng, năng lực về gìn giữ và bảo vệ môi trường là một việc làm cấp thiết. Do vậy, chúng tôi đề xuất quy trình xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trên cơ sở mối quan hệ của câu hỏi, bài tập tự luận với câu hỏi nhiều lựa chọn.
Từ khóa: phát triển năng lực, sinh thái học, môi trường, bảo vệ môi trường, câu hỏi nhiều lựa chọn.

22. Cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông

22. Cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông

 15:19 13/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông dựa vào yêu cầu năng lực nhận thức của học sinh và mục đích lí luận dạy học nhằm định hướng tốt hơn quá trình dạy và học phần Sinh thái học trung học phổ thông.

18. Dạy học phần Sinh thái học bằng các hoạt động khám phá

18. Dạy học phần Sinh thái học bằng các hoạt động khám phá

 10:29 31/10/2016

Bài báo trình bày 5 bước của 3 hoạt động khám phá để dạy kiến thức mới cho học sinh phần sinh thái học (sinh học 12).

24. Các biện pháp tổ chức ôn tập trong dạy học phần Sinh thái học trung học phổ thông

24. Các biện pháp tổ chức ôn tập trong dạy học phần Sinh thái học trung học phổ thông

 10:43 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số biện pháp tổ chức các bài ôn tập chương trong dạy học Sinh học thông qua một số ví dụ.
Từ khóa: ôn tập, Sinh thái học, trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây