1. YÊU CẦU VÀ CÁC BƯỚC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. YÊU CẦU VÀ CÁC BƯỚC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 03:47 19/04/2021

Tóm tắt: Văn học có vai trò quan trọng trong giáo dục trẻ mầm non. Nghệ thuật đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học là phương tiện hữu hiệu trong việc đưa tác phẩm văn học đến với thế giới trẻ thơ. Đọc, kể diễn cảm là một quá trình lao động tổng hợp và sáng taọ trong các giờ dạy, học văn nói chung và văn học trẻ em nói riêng. Bài viết trình bày các vấn đề lí luận chung về nghệ thuật đọc, kể tác phẩm văn học, từ đó chỉ rõ một số yêu cầu và các bước rèn luyện kĩ năng đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học cho đối tượng là sinh viên sư phạm ngành giáo dục mầm non. Muốn rèn luyện kĩ năng đọc, kể diễn cảm cho sinh viên, nhà sư phạm cần phải nắm vững phương pháp bộ môn, có năng lực cảm thụ văn học và một giọng đọc truyền cảm với những biện pháp cụ thể. Với sinh viên sư phạm mầm non, cần xác định rõ: đọc, kể diễn cảm là một kĩ năng không thể thiếu, cần rèn luyện để có thể đọc đúng, đọc rõ, đọc lưu loát và đọc diễn cảm tác phẩm văn học.
Từ khóa: tác phẩm văn học, kĩ năng đọc, kể diễn cảm, sư phạm mầm non, sinh viên

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY

 03:47 19/04/2021

Tóm tắt: Quản lí hoạt động tự học được xem là một trong những nội dung quan trọng của quá trình dạy học và quản lí trường đại học. Với mong muốn thực hiện quá trình quản lí hoạt động tự học hướng tới giúp sinh viên cải thiện và phát huy tính tự học cho sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở nghiên cứu lí luận và với quan điểm coi quá trình đào tạo là một chu trình kín với nhiều thành tố tác động kép, bài báo đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên. Các biện pháp này góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, hoạt động tự học, sinh viên

10. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

10. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 00:20 19/04/2021

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một trong những yếu tố góp phần làm nên chất lượng và thương hiệu của một trường Đại học. Sinh viên là lực lượng khoa học đầy tiềm năng với tuổi trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, có thời gian và tinh thần dám nghĩ dám làm, bên cạnh đó cũng có một số hạn chế nhất định về kiến thức và nhận thức khi thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học. Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang được chú trọng đầu tư nhiều hơn và có những bước phát triển đáng kể. Bài báo tập trung đánh giá thực trạng từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang. Các giải pháp này được triển khai sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Nhà trường.
Từ khóa: Giải pháp, nghiên cứu khoa học, sinh viên, Tiền Giang

8. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

8. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 22:32 18/04/2021

Tóm tắt: Hiện nay, nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như kĩ năng mềm của bản thân, là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lí thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Bài báo này phân tích thực trạng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Cần Thơ với tỉ lệ sinh viên thư viện tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học vẫn còn thấp. Từ đó, tác đưa ra các giải pháp phù hợp để thu hút sinh viên tham gia vào hoạt động này, đây là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị đào tạo Thông tin-Thư viện trong cả nước.
Từ khóa: nghiên cứu khoa học, Thông tin-Thư viện, sinh viên, Trường Đại học Cần Thơ

7. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN “TIẾNG ANH 1” CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

7. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN “TIẾNG ANH 1” CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

 05:35 11/12/2020

Tóm tắt: Việc sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngày càng được áp dụng rộng rãi do tính ưu việt của nó. Bài viết dựa trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lí luận của các công trình nghiên cứu về sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập của người học và thực tiễn để đề xuất việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Từ đó, các đơn vị giảng dạy có thể căn cứ vào quy trình, cách thức xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan, đồng thời căn cứ vào mục tiêu của môn học để xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan.
Từ khóa: Trắc nghiệm khách quan, kiểm tra, đánh giá, sinh viên, Học viện Cảnh sát nhân dân

11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 05:35 11/12/2020

Tóm tắt: Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn cầu hóa đã mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển giao khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển, nhưng cũng tạo nên những thách thức; trong đó có vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên. Trên cơ sở phân tích thực trạng ý thức chính trị hiện nay của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên, đào tạo họ trở thành nguồn nhân lực có trình độ cao và bản lĩnh chính trị vững vàng. Kết quả của giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên nước ta nói chung và sinh viên Trường Đại học Sư pham Kỹ thuật Hưng Yên nói riêng là giáo dục lí tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người Việt Nam mới có nhân cách sống cao đẹp, sống nhân văn, nhân ái, có ý thức xây dựng và bảo vệ giai cấp công nhân, nhân dân lao động, bảo vệ những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được.
Từ khóa: ý thức chính trị, giáo dục ý thức chính trị, sinh viên, bản lĩnh chính trị

4. NHẬN THỨC VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4. NHẬN THỨC VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 05:34 11/12/2020

Tóm tắt: Động cơ học tập là yếu tố ảnh hưởng đến sự khởi đầu, xu hướng, cường độ, và sự kiên trì của các hành vi liên quan đến sự tiếp thu kiến thức và những thành tích trong môi trường học tập. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu về động cơ học tập của sinh viên. Khách thể nghiên cứu thực hiện đề tài bao gồm 212 sinh viên (71 nam, 141 nữ), độ tuổi trung bình từ 18 đến 22 tuổi đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Khách thể đã thực hiện thang đo động cơ học tập. Nghiên cứu cho thấy động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức độ khá cao. Nghiên cứu còn chỉ ra có sự khác biệt về động cơ học tập của sinh viên nam và sinh viên nữ và không có sự khác biệt giữa sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư về động cơ học tập. Kết quả này là điều cần thiết để các trường đại học giúp thúc đẩy động cơ học tập cho sinh viên.
Từ khóa: nhận thức, động cơ học tập, sinh viên, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

7. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 05:16 11/12/2020

Tóm tắt: Tự học là một năng lực cần thiết của sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Tuy nhiên, sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận thức được tầm quan trọng của tự học dẫn đến chưa có kĩ năng và phương pháp tự học hiệu quả.
Kết quả: Bài viết trình bày một số vấn đề về phát triển năng lực tự học, thực trạng và biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kích thích tính độc lập, chủ động, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.
Bàn luận: Để góp phần nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, cần đặc biệt chú ý đến việc đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên nhằm phát huy tính tự giác, độc lập, sáng tạo của sinh viên trong hoạt động tự học.
Từ khóa: Năng lực tự học, sinh viên, Học viện Phật giáo

3. NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÍ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ HIỆU QUẢ BẢN THÂN

3. NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÍ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ HIỆU QUẢ BẢN THÂN

 04:33 11/12/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm điều tra về nhận thức của sinh viên Khoa Tâm lí, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả bản thân. Mẫu nghiên cứu được thiết kế bao gồm 206 sinh viên (59 nam, 147 nữ), độ tuổi trung bình từ 18 đến 22, đang theo học tại ba ngành Tâm lí học, Tâm lí học giáo dục, Công tác xã hội. Người tham gia nghiên cứu đã hoàn thành thang đo hiệu quả bản thân. Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả ở sinh viên Khoa Tâm lí ở mức khá (M = 2,96, SD = 0,42), không có sự tương quan giữa hiệu quả bản thân với kết quả học tập nhưng ngược lại có sự tương quan thuận giữa hiệu quả bản thân và mức độ tham gia các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.
Từ khóa: nhận thức, tâm lí học, hiệu quả, hiệu quả bản thân, sinh viên, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

1. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LỐI SỐNG MỚI CHO SINH VIÊN THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LỐI SỐNG MỚI CHO SINH VIÊN THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 03:38 11/12/2020

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới cho thanh niên là tài sản tinh thần vô cùng to lớn mà Người đã để lại cho nhân dân ta. Đó là những cơ sở lí luận, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho việc xây dựng lối sống mới hiện nay cho thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng. Vì vậy, vấn đề xây dựng một lối sống văn minh, lành mạnh cho sinh viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhu cầu tất yếu. Bài viết tìm hiểu, nghiên cứu các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới cho thanh niên; làm rõ sự cần thiết phải xây dựng lối sống mới cho sinh viên; từ đó đề xuất được các giải pháp xây dựng lối sống mới cho sinh viên nước ta hiện nay theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, lối sống mới, thanh niên, sinh viên

11. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU HIỆN NAY

11. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU HIỆN NAY

 23:00 16/11/2020

Tóm tắt: Giáo dục pháp luật nhằm giúp sinh viên hiểu đúng pháp luật và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật là một trong những bộ phận không thể thiếu ở các trường cao đẳng, đại học. Trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên chú trọng giáo dục pháp luật cho sinh viên, nhờ đó đa số họ có nhận thức tốt về pháp luật và tuân thủ pháp luật. Mục đích của bài viết này là trình bày thực trạng nhận thức pháp luật và chấp hành pháp luật của học sinh trường ta, đồng thời đưa ra một số biện pháp có thể thực hiện để nâng cao nhận thức pháp luật và chấp hành pháp luật của học sinh.
Từ khóa: Ý thức pháp luật, học sinh, sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

50. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HỌC TẬP THEO NHÓM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

50. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HỌC TẬP THEO NHÓM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

 23:44 14/09/2020

Tóm tắt: Học tập theo nhóm vừa là một yêu cầu vừa là một phương pháp học được khuyến khích áp dụng rộng rãi, nhất là đối với sinh viên. Trong xu thế hội nhập của đất nước, vai trò của phương pháp học này càng trở nên quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả học tập của người học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Bài viết phân tích một số kĩ năng học tập nhóm trong sinh viên Trường Đại học Hồng Đức nhằm đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả học tập theo nhóm, qua đó phát triển các kĩ năng hợp tác, chia sẻ, tư duy phản biện,… góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường.
Từ khóa: kĩ năng học tập, học tập theo nhóm, sinh viên, Đại học Hồng Đức

16. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

16. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

 22:19 14/09/2020

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và mang lại những thành tựu, hiệu quả rõ rệt. Trong giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã có những đóng góp tích cực để mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy. Bài viết đề cập tới việc sử dụng một số phần mềm trong dạy học học phần Xác suất thống kê cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Để đạt hiểu quả cao trong quá trình ứng dụng một số phần mềm trong dạy học học phần Xác suất Thống kê cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, giảng viên cần sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp và có sự tích cực học tập từ phía sinh viên.
Từ khóa: phần mềm, Xác suất Thống kê, Giáo dục tiểu học, sinh viên

18. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

18. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

 22:19 14/09/2020

Tóm tắt: Mô hình Kolb gồm một trình tự logic các bước giảng dạy và chú trọng khai thác khả năng tư duy, khả năng tự học, thực hành của người học. Nếu sử dụng kết hợp giữa các phương pháp dạy học tích cực và mô hình Kolb thì hiệu quả dạy học sẽ được nâng cao. Bài viết đã vận dụng mô hình Kolb vào thiết kế và tổ chức dạy học học phần Xác suất thống kê cho sinh viên khối ngành Kinh tế ở Trường Đại học Lạc Hồng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học theo hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Thực tiễn vận dụng mô hình Kolb trong thiết kế và tổ chức dạy học học phần Xác suất Thống kê cho sinh viên ở Trường Đại học Hoa Lư cho thấy, mô hình Kolb hoàn toàn có thể áp dụng được cho các môn học ở các chuyên ngành khác nhau, cũng như hướng đến rèn luyện một số kĩ năng nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn đầu ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: mô hình học tập trải nghiệm, Xác suất Thống kê, sinh viên, Trường Đại học Lạc Hồng

19. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH THÔNG QUA KHAI THÁC LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SỬ DỤNG PHÉP QUAY

19. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH THÔNG QUA KHAI THÁC LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SỬ DỤNG PHÉP QUAY

 22:19 14/09/2020

Tóm tắt: Trong dạy học học phần Hình học Họa hình cho sinh viên đại học khối Kĩ thuật, đa số GV ít sử dụng cũng như hướng dẫn các em sử dụng các phép biến đổi hình chiếu, cụ thể là phép quay để giải lớp các bài toán liên quan, mà phần lớn sử dụng phương pháp tổng quát thông thường. Bài viết khai thác lời giải một lớp bài toán sử dụng phép quay quanh đường thẳng, qua đó giúp sinh viên rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán cho người học trong giải toán Hình học Họa hình. Trong dạy học học phần Hình học Họa hình cho sinh viên đại học khối Kĩ thuật, việc khai thác phép quay khi giải một số bài toán giúp các em thu được lời giải độc đáo, tìm tòi thêm các hướng giải quyết khác nhau cho một vấn đề, có cơ hội rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán thông qua các dạng toán liên quan.
Từ khóa: tư duy thuật toán, hình học họa hình, sinh viên, phép quy

59. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

59. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 00:07 05/08/2020

Tóm tắt: Để Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên đạt hiệu quả thì công tác quản lí hoạt động giáо dục kĩ năng sống cho sinh viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng nhận thức và thực hineje các chức năng quản lí hоạt động giáо dục kĩ năng sống chо sinh viên Trường Đại học Hồng Đức. Kết quả cho thấy, công tác quản lí chú trọng nhiều ở việc xây dựng kế hоạch, còn hạn chế ở quá trình tổ chức thực hiện, kiểm trа, đánh giá kết quả giáо dục kĩ năng sống chо sinh viên. Vì vậy, để giúp sinh viên có khả năng tự lập thân, lập nghiệp, thích ứng với sự thay đổi và yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, Nhà trường cần có những biện pháp quản lí giáо dục kĩ năng sống khoa học, phù hợp với thực tiễn, góp phần nhằm nâng cао kĩ năng sống, chuẩn đầu ra chо sinh viên.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí, kĩ năng sống, sinh viên

61. THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

61. THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 00:07 05/08/2020

Tóm tắt: Trong quá trình học tập của sinh viên ở trường đại học, tính tích cực học tập của sinh viên đóng vai trò then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả học tập. Sinh viên sẽ có được kĩ năng tự học, tự nghiên cứu nếu họ tích cực, kiên trì, nỗ lực hoạt động trí tuệ để khám phá, phát hiện ra tri thức mới. Với mong muốn hiểu đúng thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, bài viết phản ánh thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên biểu hiện qua 3 mặt: nhận thức, thái độ, hành vi, nhằm giúp đội ngũ giảng viên nhà trường có cơ sở thực tiễn để từ đó xây dựng các biện pháp, kế hoạch học tập cho sinh viên một cách hiệu quả hơn.
Từ khóa: tính tích cực học tập, sinh viên, Đại học Sài Gòn

61. THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

61. THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 00:07 05/08/2020

Tóm tắt: Trong quá trình học tập của sinh viên ở trường đại học, tính tích cực học tập của sinh viên đóng vai trò then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả học tập. Sinh viên sẽ có được kĩ năng tự học, tự nghiên cứu nếu họ tích cực, kiên trì, nỗ lực hoạt động trí tuệ để khám phá, phát hiện ra tri thức mới. Với mong muốn hiểu đúng thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, bài viết phản ánh thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên biểu hiện qua 3 mặt: nhận thức, thái độ, hành vi, nhằm giúp đội ngũ giảng viên nhà trường có cơ sở thực tiễn để từ đó xây dựng các biện pháp, kế hoạch học tập cho sinh viên một cách hiệu quả hơn.
Từ khóa: tính tích cực học tập, sinh viên, Đại học Sài Gòn

62. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

62. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 00:07 05/08/2020

Tóm tắt: Chất lượng và hiệu quả trong tổ chức hoạt động dạy học ở Trường Đại học Sài Gòn luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả đội ngũ giảng viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, đáp ứng “đơn đặt hàng” của xã hội. Bài viết đã đề xuất một số cách thức tác động đến yếu tố tâm lí bên trong người học: giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ học tập cho người học; các tác động bên ngoài người học: nội dung môn học, tài liệu học tập; phương pháp giảng dạy của giảng viên; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng “phải tích cực học tập”, giúp giảng viên trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học vận dụng các biện pháp để cải thiện và nâng cao tính tích cực học tập cho sinh viên.
Từ khóa: cải thiện, nâng cao, tính tích cực học tập, sinh viên, Đại học Sài Gòn

63. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

63. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

 00:07 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học của sinh viên có nội dung, yêu cầu cụ thể, vì vậy cần phải tăng cường việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của sinh viên và hoạt động dạy của giảng viên. Chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy của giảng viên mà phụ thuộc chủ yếu, phần lớn vào ý thức và kết quả học tập của sinh viên, đây cũng là cơ sở để đánh giá công tác quản lí của hoạt động dạy học trong nhà trường. Bài viết nghiên cứu thực trạng làm tiền đề đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh và chất lượng đào tạo ở các trường đại học, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, hoạt động học tập, tiếng Anh, sinh viên, chuẩn đầu ra

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây