62. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

62. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Cùng với nội dung chương trình, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, phương pháp dạy học của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên là những nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo. Trong những nhân tố đó, phương pháp dạy học của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bài viết tìm hiểu thực trạng tính tích cực trong dạy học học phần Pháp luật đại cương và đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong giảng dạy Pháp luật đại cương tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.
Từ khóa: Phát huy tính tích cực, Pháp luật đại cương, sinh viên, giảng viên.

63. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

63. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Chất lượng học tập Pháp luật đại cương với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương pháp dạy học của giảng viên, phương pháp học tập của sinh viên, điều kiện cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, ý thức học tập của sinh viên... Bài viết tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập học phần Pháp luật đại cương của sinh viên nhà trường và đề ra một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập học phần này cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung hiện nay.
Từ khóa: Hứng thú học tập, pháp luật đại cương, giảng viên, sinh viên.

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HAI GIỜ TỰ HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HAI GIỜ TỰ HỌC MÔN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Tự học là con đường đúng đắn để người học hoàn thiện bản thân trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Tự học rất cần thiết trong quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học hiện nay. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có ý thức và thực hiện có hiệu quả hai giờ tự học nhất là các môn học lí luận chính trị, trong đó có môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hai giờ tự học môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Từ khóa: Tự học, sinh viên, Đảng Cộng sản Việt Nam.

56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Nâng cao nhận thức cho sinh viên về quan điểm, thái độ, niềm tin chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là việc làm hết sức cần thiết trong các cơ sở giáo dục. Thông qua học phần Đường lối quân sự của Đảng, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên nhằm trang bị cho các em bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt ý thức, trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, trau dồi về đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỉ luật, luôn luôn cảnh giác trước mọi âm mưu và hành động lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay.
Từ khóa: Nâng cao nhận thức, sinh viên, đường lối quân sự của Đảng.

36. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC HỌC PHẦN TOÁN A1 CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

36. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC HỌC PHẦN TOÁN A1 CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Toán A1 là học phần đại cương rất quan trọng dành cho sinh viên ngành kĩ thuật và được sắp xếp giảng dạy ngay từ học kì đầu tiên của chương trình đại học. Từ thực tiễn giảng dạy, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học học phần Toán A1 tại Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Môn Toán A1, một số biện pháp, ngân hàng câu hỏi, sinh viên.

49. THỰC TRẠNG LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

49. THỰC TRẠNG LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Thực trạng dạy và học trong thời gian qua cho thấy, số sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên mắc lỗi phát âm trong tiếng Anh là khá phổ biến, đặc biệt tập trung ở nhóm sinh viên năm thứ nhất. Điều này một phần là do chịu tác động ảnh hưởng từ tiếng mẹ đẻ, một phần là do trong suốt thời gian học phổ thông, học sinh ít khi được thực hành nói tiếng Anh ở trên lớp cũng như ít được giao tiếp với người nước ngoài, thiếu môi trường giao tiếp, thiếu thực tiễn đối với phát âm trong giao tiếp tiếng Anh. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng lỗi phát âm tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nhằm tìm ra những giải giáp hiệu quả cho thời gian tới.
Từ khóa: Lỗi phát âm, tiếng Anh, dân tộc thiểu số, sinh viên, năm thứ nhất.

06. Tổ chức dạy học văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

06. Tổ chức dạy học văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 15:05 29/05/2020

Tóm tắt: Văn học thiếu nhi Việt Nam là một nội dung quan trọng trong học phần Văn học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Nội dung này cung cấp cho sinh viên những kiến thức quan trọng về quá trình hình thành, phát triển; những đặc điểm cơ bản của nền văn học thiếu nhi nước nhà; giúp sinh viên làm quen với các tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Thực tế dạy học Văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đã có những ưu điểm đáng ghi nhận nhưng vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Từ thực trạng, chúng tôi nêu ra một số định hướng vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức dạy học văn học thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Phương pháp dạy học, văn học thiếu nhi, giáo dục, tiểu học, sinh viên.

25. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “ĐỀ PHÒNG CÁC BỆNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ” THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

25. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “ĐỀ PHÒNG CÁC BỆNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ” THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 16:50 26/05/2020

Tóm tắt: Một trong những điểm mới và cũng là xu thế chung ngành Giáo dục hiện nay là chuyển từ dạy học cung cấp kiến thức sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Bài viết đề cập về việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học học phần: “Đề phòng các bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ” nhằm phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở trường cao đẳng sư phạm.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, sinh viên, Giáo dục mầm non.

26. RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KHOA MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

26. RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KHOA MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

 16:50 26/05/2020

Tóm tắt: Trong mô hình nhân cách giáo viên mầm non giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay không thể thiếu kĩ năng tổ chức hoạt động học cho trẻ. Việc sử dụng thành thục kĩ năng này sẽ giúp giáo viên mầm non thực thi nhiệm vụ giáo dục có hiệu quả. Do vậy, cần quan tâm đến việc hình thành và rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo đối với sinh viên. Bài viết đề cập vấn đề này.
Từ khóa: Rèn luyện, kĩ năng; tổ chức hoạt động học, trẻ mẫu giáo, sinh viên.

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học tập của sinh viên Khoa Công nghệ kĩ thuật Ô tô Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Bài viết tìm hiểu thực trạng hoạt động học tập của sinh viên Khoa Công nghệ kĩ thuật Ô tô Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung về một số mặt cơ bản, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp góp phần thực hiện hiệu quả việc quản lí hoạt động học tập của sinh viên tại nhà trường.
Từ khóa: Quản lí hoạt động học tập, giảng viên, sinh viên.

17. TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁC LỰC LƯỢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

17. TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁC LỰC LƯỢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Để bảo đảm cho hoạt động giáo dục tính kỉ luật cho sinh viên đạt được kết quả cao, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các lực lượng trong các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Sự phối hợp này được xác định là yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tính kỉ luật cho sinh viên, khi tham gia học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm. Các tổ chức, các lực lượng giáo dục chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được vai trò và hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong suốt quá trình và toàn hệ thống được vận hành đồng bộ, thống nhất.
Từ khóa: Giáo dục, sinh viên, trung tâm, kỉ luật, phối hợp.

55. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

55. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

 16:58 22/05/2020

Tóm tắt: Thị hiếu thẩm mĩ là một trong những yếu tố góp phần cấu thành nhân cách con người. Nó là cơ sở để hình thành tư tưởng, tình cảm, cách ứng xử, đồng thời là thước đo đánh giá năng lực thẩm mĩ của mỗi cá nhân; góp phần thôi thúc khát vọng, lí tưởng, động cơ, hình thành lối sống, học tập và lao động có mục đích, hướng đến giá trị chân - thiện - mĩ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sinh viên Việt Nam đang ngày càng ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên, sinh viên cũng có những nhược điểm về tâm - sinh lí, hạn chế về thế giới quan khiến cho việc giáo dục tư tưởng và thị hiếu thẩm mĩ gặp phải không ít những khó khăn. Từ thực trạng đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và thị hiếu thẩm mĩ của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: Sinh viên, giáo dục tư tưởng, thị hiếu thẩm mĩ, văn hóa, Việt Nam.

56. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG Ý THỨC THẨM MĨ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN CÁI ĐẸP CỦA MĨ HỌC MÁC - LÊNIN

56. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG Ý THỨC THẨM MĨ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN CÁI ĐẸP CỦA MĨ HỌC MÁC - LÊNIN

 16:58 22/05/2020

Tóm tắt: Với mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên hiện nay thì việc giáo dục ý thức thẩm mĩ chiếm vị trí quan trọng không thể thiếu. Chân - Thiện - Mĩ là ba tiêu chí cơ bản trong quá trình hoàn thiện nhân cách con người. Vì thế, trong giáo dục ý thức thẩm mĩ thì giáo dục cái đẹp giữ vị trí trung tâm then chốt. Cái đẹp được hiểu là những giá trị thẩm mĩ xã hội khách quan của các sự vật hiện tượng toàn vẹn, cụ thể, cảm tính trong hiện thực, được con người thụ cảm, cảm tính và đánh giá về phương diện thẩm mĩ. Bài viết làm rõ thực trạng ý thức thẩm mĩ của sinh viên Đại học Huế, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế và đưa ra các giải pháp bồi dưỡng ý thức thẩm mĩ cho sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục, ý thức thẩm mĩ, sinh viên, Đại học Huế.

30. THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ TRÍ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

30. THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ TRÍ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Sáng tạo đang là đối tượng của rất nhiều lĩnh vực khoa học, bởi nó là một nhân tố quan trọng, thúc đẩy quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại, nhất là trong quản lí kinh tế và trong nền khoa học - kĩ thuật - công nghệ. Bài viết đề cập thực trạng về mức độ trí sáng tạo của sinh viên thông qua kết quả trắc nghiệm “Các thành phần sáng tạo” của E.E. Tunic; từ đó đề xuất một số hướng tác động sư phạm nhằm phát triển trí sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.
Từ khóa: sáng tạo, mức độ trí sáng tạo, sinh viên.

36. TỰ HỌC VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐÁP ỨNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

36. TỰ HỌC VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐÁP ỨNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Đào tạo theo học chế tín chỉ với ưu điểm nổi bật là đề cao vai trò của tự học, tự nghiên cứu, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học. Việc nghiên cứu lí luận, thực tiễn hoạt động tự học của sinh viên, đề xuất một số yêu cầu dạy tự học và học cách tự học của sinh viên đáp ứng với yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ của Trường Đại học Hoa Lư. Bài viết đề cập vấn đề tự học của sinh viên và một số yêu cầu về tự học đáp ứng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
Từ khóa: tự học, đáp ứng, hình thức, giáo dục, tín chỉ, sinh viên.

46. NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

46. NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học Toán của sinh viên, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao tính tích cực tự học Toán của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Nghiên cứu được thực hiện đối với sinh viên khóa 49, khóa 50 của Trường. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là quan sát thực tế, điều tra bảng hỏi, phỏng vấn chuyên sâu và xử lí số liệu trên phần mềm SPSS 20. Nghiên cứu đã chỉ ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập các học phần Toán cao cấp của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, đó là: Giảng viên Toán, Phương pháp dạy học, Giáo trình, Nội dung môn Toán, Động cơ học tập và Năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và đề xuất một số hướng tác động sư phạm nhằm giúp sinh viên trong nhà trường có thái độ học tập tích cực với các học phần Toán cao cấp.
Từ khóa: thái độ học tập, Toán cao cấp, sinh viên.

51. SỬ DỤNG MẠNG INTERNET ĐỂ HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

51. SỬ DỤNG MẠNG INTERNET ĐỂ HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng hạn chế về năng lực tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải trong khi lại đang có trong tay công cụ hỗ trợ học tiếng Anh cực kì mạnh mẽ và phổ biến là Internet, bài viết đã tiến hành nghiên cứu hành vi cũng như thói quen sử dụng Internet của sinh viên, từ đó đưa ra những giải pháp kĩ thuật và con người, giúp các em nâng cao các kĩ năng cơ bản, tận dụng tối đa thế mạnh của Internet để hỗ trợ và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.
Từ khóa: Học tiếng Anh, Internet, sinh viên, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “RÈN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “RÈN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Học tập nhóm là một yêu cầu, đồng thời là một phương pháp học được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong giáo dục hiện nay. Học tập nhóm đã đem lại những đóng góp to lớn với những thành tựu đáng kể, giúp sinh viên tìm thấy niềm đam mê, hứng thú và chủ động hơn trong quá trình học tập. Học phần Rèn nghiệp vụ sư phạm là học phần rất quan trọng trong quá trình học và thực hành nghề; học tập nhóm được sử dụng nhiều trong quá trình học rèn nghiệp vụ sư phạm. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập nhóm theo học chế tín chỉ trong dạy học học phần Rèn nghiệp vụ sư phạm tiểu học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Học tập nhóm, học chế tín chỉ, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên.

18. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG

18. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Năng lực thích ứng nghề nghiệp là điều kiện, cơ sở cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục mầm non nâng cao năng lực nghề nghiệp, đồng thời năng lực thích ứng nghề nghiệp cũng là nền tảng của lòng yêu nghề, yêu trẻ. Giáo viên mầm non vừa có vai trò nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, vừa có vai trò giáo dục trẻ. Từ thực trạng mức độ thích ứng nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, bài viết đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở trường hiện nay.
Từ khóa: năng lực thích ứng nghề nghiệp, sinh viên, Giáo dục mầm non.

21. ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH GIÁO DỤC 4.0

21. ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH GIÁO DỤC 4.0

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập một cách khái quát những lí luận về phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; mô hình giáo dục 4.0; đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam. Từ đó, tác giả khuyến nghị một số giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam nhằm hướng đến mô hình giáo dục 4.0.
Từ khoá: Kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, sinh viên, giáo dục 4.0.

24. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

24. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Để công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học đạt kết quả tốt, thì việc thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nâng cao nhận thức của các chủ thể về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục; tăng cường các nguồn lực đẩy mạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên là hết sức cần thiết. Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, lối sống, sinh viên, phương pháp giáo dục.

1. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY QUA DẠY HỌC HỌC PHẦN “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

1. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY QUA DẠY HỌC HỌC PHẦN “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

 16:16 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức cho thanh niên, trong đó có đội ngũ sinh viên luôn là vấn đề dành được sự quan tâm đặc biệt ở mỗi quốc gia hiện nay, bởi họ là lực lượng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của chính quốc gia đó. Vì vậy, việc tiếp tục rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho sinh viên nhằm hình thành nên những con người có đầy đủ đức và tài, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội vẫn là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Bài viết trình bày nội dung và đề xuất một số biện pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên thông qua dạy học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Giáo dục, đạo đức, học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên.

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

 16:16 22/05/2020

Tóm tắt: Văn hóa học đường là môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước, những con người sống có hoài bão, có lí tưởng, có nhân cách, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh. Bài viết trình bày vấn đề xây dựng văn hóa học đường theo tư tưởng văn hóa của Hồ Chí Minh cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa, văn hóa học đường, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, sinh viên.

11. Bồi dưỡng kĩ năng luyện nghe tiếng Anh cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hiện nay

11. Bồi dưỡng kĩ năng luyện nghe tiếng Anh cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hiện nay

 22:52 29/03/2020

Tóm tắt: Sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hiện nay rất yếu về kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh. Giảng viên của khoa Tiếng Anh đã thường xuyên tổ chức cho sinh viên luyện nghe kĩ năng này nhằm cải thiện tình trạng cho sinh viên không chuyên, qua đó, nâng cao khả năng giao tiếp cho người học. Bài viết đề cập thực trạng kĩ năng luyện nghe tiếng Anh của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, những rào cản chủ yếu ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của sinh viên, từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản để nâng cao kĩ năng luyện nghe cho sinh viên.
Từ khoá: Bồi dưỡng, kĩ năng, luyện nghe, tiếng Anh, sinh viên, Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên.

08. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong dạy học Xác suất thống kê ở các trường đại học

08. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong dạy học Xác suất thống kê ở các trường đại học

 22:32 29/03/2020

Tóm tắt: Xác suất Thống kê là công cụ quan trọng để giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn. Tuy nhiên, nội dung môn Xác suất Thống kê chứa nhiều khái niệm, công thức dễ gây nhầm lẫn cho sinh viên. Việc cung cấp cho sinh viên những sai lầm thường gặp là một cách hiệu quả để giúp sinh viên hiểu sâu hơn về kiến thức Xác suất Thống kê. Bài viết đề cập một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong dạy học Xác suất Thống kê, qua đó giúp sinh viên có thể hiểu sâu hơn kiến thức môn học, đồng thời tránh được sai lầm khi giải quyết vấn đề.
Từ khóa: xác suất Thống kê, sai lầm thường gặp, sinh viên.

10. Quy trình dạy học thực hành thí nghiệm hóa học trong dạy học Hóa học cho sinh viên năm thứ nhất ngành Điều dưỡng ở Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

10. Quy trình dạy học thực hành thí nghiệm hóa học trong dạy học Hóa học cho sinh viên năm thứ nhất ngành Điều dưỡng ở Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

 19:14 08/03/2020

Tóm tắt: Việc đổi mới phương pháp giảng dạy là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định đã có sự đổi mới trong dạy học môn Hóa học cả về lí thuyết và thực hành các môn học. Bài viết đề xuất quy trình dạy học thực hành thí nghiệm hóa học nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định.
Từ khóa: Thực hành Hóa học, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, sinh viên.

13. Tăng cường hiệu quả dạy học ca hát cho sinh viên ngành Sư phạm mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

13. Tăng cường hiệu quả dạy học ca hát cho sinh viên ngành Sư phạm mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

 22:46 09/02/2020

Tóm tắt: Bài viết phân tích vị trí, vai trò của hoạt động ca hát trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Sư phạm mầm non, những khó khăn khi tổ chức dạy ca hát cho sinh viên ngành Sư phạm mầm non và đề xuất biện pháp tăng cường hiệu quả dạy học ca hát cho sinh viên ngành Sư phạm mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.
Từ khóa: sinh viên, sư phạm mầm non, dạy học ca hát, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

12. Tư duy phản biện qua góc nhìn của một số giảng viên tiếng Anh

12. Tư duy phản biện qua góc nhìn của một số giảng viên tiếng Anh

 22:34 09/02/2020

Tóm tắt: Đây là một nghiên cứu định tính về tư duy phản biện trong mối quan hệ với dạy và học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Nghiên cứu được thực hiện thông qua một cuộc khảo sát về quan điểm và nhận thức của một nhóm 30 giảng viên dạy tiếng Anh ở một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội về tư duy phản biện và việc triển khai nó như thế nào trên lớp học. Kết quả chỉ ra rằng đa số giảng viên đều nhận thức đúng về tư duy phản biện và những ảnh hưởng tích cực của nó. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai cách dạy tư duy phản biện cho sinh viên như thế nào vẫn còn là một vấn đề phía trước.
Từ khóa: tư duy phản biện, dạy và học tiếng Anh, kĩ năng, giáo dục, người dạy, người học, giảng viên tiếng Anh, sinh viên.

09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 11:19 20/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường sư phạm nói chung và sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non nói riêng luôn được coi trọng, bởi nghề dạy học là nghề “dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”. Bài viết trình bày đặc thù của nghề giáo viên mầm non, tìm hiểu thực trạng đạo đức của giáo viên mầm non; từ đó, đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trong thời gian tới.
Từ khóa: Đạo đức, nghề nghiệp, sinh viên, sư phạm, Mầm non, Cao đẳng sư phạm, Điện Biên.

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 11:12 20/01/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục thể chất của sinh viên ở trường đại học không chỉ giúp cho việc đưa công tác quản lí hoạt động giáo dục thể chất vào một quy trình chuẩn mực mà còn giúp cho người học phát triển thể chất một cách hài hòa, góp phần tích cực vào mục tiêu giáo dục và đào tạo. Trong thời gian qua, các trường đại học đã có nhiều đổi mới trong quản lí hoạt động giáo dục thể chất như: giáo dục nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng sư phạm; đổi mới nội dung chương trình phù hợp tổng thể các trường đại học; đổi mới phương pháp phát triển năng lực người học; xây dựng đội ngũ giảng viên; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục thể chất; đánh giá hoạt động giáo dục thể chất theo tiếp cận đánh giá chất lượng. Bên cạnh việc chỉ ra thực trạng, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt quản lí động giáo dục thể chất của sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động giáo dục thể chất, sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây