05. Vai trò của so sánh trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

05. Vai trò của so sánh trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

 22:05 29/03/2020

Tóm tắt:  Muốn nhận biết thế giới, nhận biết chính mình, con người đều cần đến so sánh. So sánh giúp con người lựa chọn, đối chiếu các sự vật hiện tượng với nhau để từ đó khám phá, nhận thức cái mới và tìm ra chân lí. Bởi vậy, hoạt động so sánh được sử dụng thường xuyên, liên tục trong mọi lĩnh vực trong đời sống. Còn đối với trẻ mẫu giáo, so sánh không chỉ đơn thuần giúp trẻ có những hiểu biết đúng đắn bản chất của đối tượng, mà còn góp phần tạo ra được sự liên tưởng, tưởng tượng phong phú cũng như cách diễn đạt sinh động, có hình ảnh hơn trong lời nói của mình. Vai trò của so sánh đối với sự phát triển nhận thức và tư duy của trẻ là điều không còn phải bàn cãi. Bài viết này tìm hiểu vai trò to lớn đó của so sánh trong hoạt động giáo dục trẻ.
Từ khóa: so sánh, vai trò, hoạt động, giáo dục, mầm non.

07. Rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với văn học

07. Rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với văn học

 23:10 04/01/2020

Tóm tắt:  Bài viết này phân tích và đề xuất một quy trình rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ trong hoạt động làm quen với văn học được tiến hành theo trình tự 5 bước: Nghe và nhận diện câu thơ so sánh; nhắc lại so sánh; đàm thoại về so sánh; nói lời so sánh; trải nghiệm so sánh. Quy trình rèn luyện này sẽ vừa giúp trẻ phát triển tư duy, vừa giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và tham gia hoạt động giao tiếp có hiệu quả hơn.
Từ khóa: Kĩ năng, so sánh, trẻ mẫu giáo, hoạt động, văn học.

06. So sánh nội dung kiến thức, yêu cầu cần đạt giữa môn Sinh học cấp trung học cơ sở - chương trình giáo dục phổ thống hiện hành và kiến thức Sinh học trong môn Khoa học tự nhiên

06. So sánh nội dung kiến thức, yêu cầu cần đạt giữa môn Sinh học cấp trung học cơ sở - chương trình giáo dục phổ thống hiện hành và kiến thức Sinh học trong môn Khoa học tự nhiên

 14:51 12/06/2019

Tóm tắt: Chương trình môn Khoa học tự nhiên được xây dựng theo hướng tích hợp Vật lí - Hóa học - Sinh học, phát triển từ môn Khoa học ở các lớp 4, lớp 5 và là môn bắt buộc ở các khối cấp trung học cơ sở, sẽ được áp dụng vào giảng dạy sau năm 2020. Chính vì lí do đó, bài báo đã khái quát các nội dung kiến thức của môn khoa học tự nhiên; so sánh nội dung kiến thức và yêu cầu cần đạt của phần kiến thức Sinh học môn Khoa học tự nhiên với môn Sinh học cấp trung học cơ sở - chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trên cơ sở đó giúp các giáo viên phổ thông có khả năng xác định được nội dung kiến thức, yêu cầu cần đạt để tự bồi dưỡng và giảng viên các trường đại học sư phạm xác định những chuyên đề phù hợp để bồi dưỡng giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục sau năm 2020.
Từ khóa: so sánh, chương trình, môn Khoa học tự nhiên, yêu cầu cần đạt.

54.	 Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

54. Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu so sánh của sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường đại học, cao đẳng của hai nước Trung – Việt và những đối sách dành cho việc nghiên cứu đó.

57.	So sánh trong dạy học Lịch sử lớp 12 ở Trường Trung học phổ thông

57. So sánh trong dạy học Lịch sử lớp 12 ở Trường Trung học phổ thông

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Quan niệm, cơ sở và ý nghĩa của so sánh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông; - Nội dung và một số lưu ý khi so sánh trong dạy học Lịch sử; - Minh họa so sánh trong dạy học Lịch sử lớp 12 ở Trường Trung học phổ thông.

20. Sự đồng nhất và khác biệt trong việc lựa chọn thực thể so sánh của người Việt xưa và nay

20. Sự đồng nhất và khác biệt trong việc lựa chọn thực thể so sánh của người Việt xưa và nay

 09:22 30/03/2017

Trong so sánh, chọn lựa thực thể được so sánh (bên B) như một chuẩn để so sánh đã thay đổi theo thời gian. Người Việt Nam trong quá khứ thường lựa chọn thực thể so sánh (bên B) là những đối tượng đặc biệt khi ngày nay, bên B không chỉ đặc biệt mà còn là những đối tượng trừu tượng.Việc lựa chọn những đối tượng trừu tượng như những thực thể được so sánh là nét khác biệt giữa người Việt xưa và nay.

9. Phép tu từ so sánh với việc làm văn nghị luận trong trường trung học phổ thông

9. Phép tu từ so sánh với việc làm văn nghị luận trong trường trung học phổ thông

 16:27 22/02/2017

Bài báo đề cập vấn đề giá trị biểu đạt của so sánh như một biện pháp tu từ đối với việc làm văn nghị luận trong trường trung học phổ thông.

10. Luyện cho trẻ mẫu giáo lớn sử dụng cách nói so sánh trong tiết học “Làm quen với môi trường xung quanh”

10. Luyện cho trẻ mẫu giáo lớn sử dụng cách nói so sánh trong tiết học “Làm quen với môi trường xung quanh”

 00:50 08/01/2017

Bài báo đề cập vấn đề rèn luyện cho trẻ mẫu giáo lớn sử dụng cách nói so sánh trong tiết học “Làm quen với môi trường xung quanh” giúp trẻ nhận thức thế giới và rèn khả năng diễn đạt của trẻ.

20. Các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, so sánh trong dạy học Đại số và Giải tích ở trung học phổ thông

20. Các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, so sánh trong dạy học Đại số và Giải tích ở trung học phổ thông

 09:00 01/11/2016

Bài báo đề cập tới việc rèn luyện cho học sinh trung học phổ thông thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, so sánh trong dạy học Đại số và Giải tích.

24. So sánh vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong chương trình giáo dục trung học phổ thông ở một số nước và Việt Nam

24. So sánh vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong chương trình giáo dục trung học phổ thông ở một số nước và Việt Nam

 17:21 26/09/2016

Tóm tắt: Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh ở các nước thể hiện trong mục tiêu, nội dung, yêu cầu về phương pháp dạy học và đánh giá của chương trình giáo dục. Bài viết so sánh vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong chương trình giáo dục trung học phổ thông ở một số nước và Việt Nam.
Từ khóa: so sánh, năng lực sáng tạo, học sinh, trung học phổ thông, Việt Nam.

17. Nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề hình học trong chương trình và sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học của Việt Nam và Singapore

17. Nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề hình học trong chương trình và sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học của Việt Nam và Singapore

 11:02 15/09/2016

Trong những năm gần đây, nền giáo dục Singapore được đánh giá là một trong những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, vì vậy, việc nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa của Singapore để rút kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình sách giáo khoa của Việt Nam sau năm 2015 là điều có ý nghĩa. Bài viết đề cập Nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề hình học trong chương trình và sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học của Việt Nam và Singapore, qua đó rút ra những điểm giống và khác nhau, những vấn đề cần học tập kinh nghiệm từ Singapore trong việc xây dựng chương trình và viết sách giáo khoa.

6. Một số bài tập rèn kĩ năng sử dụng nghệ thuật so sánh để viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

6. Một số bài tập rèn kĩ năng sử dụng nghệ thuật so sánh để viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

 14:54 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề về văn miêu tả, các biện pháp bồi dưỡng kĩ năng sử dụng nghệ thuật so sánh để viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và việc xây dựng hệ thống bài tập - biện pháp bồi dưỡng kĩ năng sử dụng nghệ thuật so sánh để viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4.
Từ khoá: bài tập, kĩ năng, miêu tả, so sánh, học sinh, lớp 4.

10. Từ cấu trúc so sánh đến hoạt động phát triển ngôn ngữ và cho trẻ làm quen văn học

10. Từ cấu trúc so sánh đến hoạt động phát triển ngôn ngữ và cho trẻ làm quen văn học

 08:45 08/07/2016

Bài viết trình bày về sử dụng cấu trúc so sánh, biện pháp so sánh mang lại cho người đọc, người nghe ba giá trị cơ bản: giá trị nhận thức, giá trị biểu cảm và giá trị thẩm mĩ phù hợp với đặc điểm nhận thức và đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non. Nó giúp trẻ nhận thức một cách cụ thể, hình ảnh, sinh động về thế giới xung quanh, cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết, vẻ đẹp đáng yêu của sự vật quanh trẻ. Từ đó, trẻ được phát triển về mặt ngôn ngữ và bước đầu làm quen với tác phẩm văn chương nghệ thuật.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây