03. Chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay

03. Chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay

 14:48 05/12/2017

Tóm tắt: Học sinh phổ thông dân tộc nội trú là đối tượng chính sách luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, hỗ trợ thông qua ban hành và thực hiện các chính sách khác nhau. Nội dung bài viết đề cập đến một số vấn đề lí luận cơ bản về quá trình chính sách; các cách tiếp cận chính sách; chức năng và yêu cầu về chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc nội trú; chính sách tài chính đối với học sinh dân tộc thiểu số với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ gián tiếp.
Từ khóa: Chính sách, tài chính, học sinh, dân tộc thiểu số.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính đối với các chương trình, dự án giáo dục sử dụng vốn ODA, thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính đối với các chương trình, dự án giáo dục sử dụng vốn ODA, thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách

 15:44 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng công tác quản lí tài chính phần vốn thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách tại chương trình/dự án; một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính đối với các chương trình giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách.

84.	Tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập – Lợi ích và bất cập

84. Tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập – Lợi ích và bất cập

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Tự chủ trong giáo dục Đại học tại Việt Nam; - Lợi ích của tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập; - Những bất cập, tồn tại khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập; - Một số đề xuất, kiến nghị.

1. Đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục đại học

1. Đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục đại học

 15:44 15/09/2016

Để phát triển giáo dục đại học và dạy nghề, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như: đổi mới về tư duy giáo dục đại học; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên, nâng cao trình độ cán bộ quản lí giáo dục; đổi mới kiểm tra, thi và kiểm định chất lượng; đổi mới cơ chế tài chính... Tuy nhiên, với hạn chế về nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học và những bất cập hiện nay trong phân bổ tài chính, việc phân bổ tài chính là rất quan trọng. Vì vậy, đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục đại học là chủ trương đúng đắn cần quán triệt và triển khai sớm bằng các biện pháp cụ thể.

3. Quản lí tài chính trường học trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

3. Quản lí tài chính trường học trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

 15:18 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về bối cảnh hoạt động quản lí tài chính giáo dục và một số vấn đề đặt ra; tiếp cận nội dung đào tạo, bồi dưỡng quản lí tài chính trường học và một số khuyến nghị về nội dung, phương pháp đào tạo.
Từ khóa: Quản lí, tài chính, trường học, đổi mới, giáo dục, đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây