07. Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

07. Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

 03:29 14/04/2020

Tóm tắt: Nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản tự sự không chỉ là yêu cầu đối với giáo viên và học sinh ở trường trung học phổ thông mà còn là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng, mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực học tập suốt đời của mỗi cá nhân khi tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận về dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông.
Từ khóa: đọc hiểu văn bản, dạy học đọc hiểu, tác phẩm văn chương.

38. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGỮ VĂN  TỪ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

38. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGỮ VĂN TỪ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 21:32 10/07/2017

Định hướng đào tạo cho sinh viên Ngữ văn ở các trường sư phạm theo tinh thần học tập hợp tác qua các hoạt động nhóm cụ thể với những ưu điểm và thế mạnh riêng của nó tỏ ra khá phù hợp đối với việc rèn luyện kĩ năng và hình thành những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết cho SV sư phạm Ngữ văn. Vận dụng quan điểm dạy học trên sẽ góp phần tích cực trong quá trình định hướng đào tạo cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trong nhà trường hiện nay.

38. Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong gờ học tác phẩm văn chương thông qua xây dựng và phát triển hồi ứng trải nghiệm

38. Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong gờ học tác phẩm văn chương thông qua xây dựng và phát triển hồi ứng trải nghiệm

 22:53 12/03/2017

Bài báo trình bày về những vấn đề chung về lí thuyết hồi ứng và hướng tiếp cận lí thuyết hồi ứng; quy trình hồi ứng trải nghiệm và vấn đề hổ trợ học sinh hồi ứng trải nghiệm trong dạy học tác phẩm văn chương.

8. Vận dụng phương pháp tư duy hệ thống trong dạy học tác phẩm văn chương

8. Vận dụng phương pháp tư duy hệ thống trong dạy học tác phẩm văn chương

 20:54 22/02/2017

Bài báo trình bày một số hướng cụ thể trong vận dụng phương pháp tư duy hệ thống trong dạy học tác phẩm văn chương giúp giáo viên tham khảo và ứng dụng.

9. Câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi của giáo viên trong dạy học tác phẩm văn chương

9. Câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi của giáo viên trong dạy học tác phẩm văn chương

 20:54 22/02/2017

Bài báo trình bày đặc điểm câu hỏi hướng dẫn học bài trong sách giáo khoa, câu hỏi của giáo viên và mối liên hệ giữa câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi của giáo viên trong dạy học tác phẩm văn chương .

18. Ngôn từ trong tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông và việc giáo dục cái đẹp cho học sinh

18. Ngôn từ trong tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông và việc giáo dục cái đẹp cho học sinh

 02:19 17/02/2017

Bài báo trình bày cái đẹp trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông và việc giáo dục cái đẹp cho học sinh.

13. Đọc hiểu tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại

13. Đọc hiểu tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại

 21:07 15/01/2017

Bài báo trình bày bản chất của hoạt động đọc hiểu tác phẩm, yêu cầu đọc hiểu văn chương theo đặc trưng thể loại và đọc hiểu tác phẩm văn chương theo thể loại gắn liền với đặc điểm tâm lí tiếp nhận của học sinh phổ thông.

17. Quan điểm tích hợp và việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông

17. Quan điểm tích hợp và việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông

 03:06 13/01/2017

Bài báo trình bày quan điểm tích hợp (nguyên tắc xây dựng, cấu tạo nội dung) và việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quan điểm tích hợp trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông.

16. Định hướng thiết kế giáo án tác phẩm văn chương theo hướng hoạt động học sáng tạo

16. Định hướng thiết kế giáo án tác phẩm văn chương theo hướng hoạt động học sáng tạo

 06:03 27/09/2016

Tóm tắt: Thiết kế giáo án tác phẩm văn chương theo hướng hoạt động học sáng tạo phù hợp với tư tưởng của phương pháp dạy học hiện đại. Trong giờ học, học sinh trở thành nhân vật trung tâm, chủ động tham gia vào quá trình lĩnh hội tác phẩm. Bài viết phân tích định hướng thiết kế giáo án tác phẩm văn chương theo hướng hoạt động học sáng tạo và những ưu điểm đối với quá trình dạy học tác phẩm văn chương.
Từ khóa: thiết kế giáo án, tác phẩm văn chương, hoạt động học sáng tạo

17. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông - một hướng dạy học cần được khẳng định lại

17. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông - một hướng dạy học cần được khẳng định lại

 23:31 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng; đề xuất một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngữ văn; qua đó, đưa ra một số yêu cầu khi ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tác phẩm văn học.
Từ khóa: công nghệ thông tin, tác phẩm văn chương, trường phổ thông.

16. Về một hướng đọc hiểu các tác phẩm văn chương hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9

16. Về một hướng đọc hiểu các tác phẩm văn chương hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9

 10:57 14/09/2016

Xuất phát từ thực tế trong dạy học hiện nay, bài viết đề xuất một số hướng tiếp cận và giảng dạy các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam trong Ngữ văn 9 nhằm đáp ứng một phần yêu cấu của công cuộc đổi mới phương pháp dạy học văn đang dần đi vào chiều sâu trong các nhà trường hiện nay.

14. Tích cực hóa vai trò bạn đọc học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông từ kiến thức nền của người học

14. Tích cực hóa vai trò bạn đọc học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông từ kiến thức nền của người học

 00:11 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày cơ sở lí luận về kiến thức nền của người học và nêu số biện pháp tích cực hóa vai trò bạn đọc như: - Huy động kiến thức nền của học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên để khởi động giờ học; - Huy động kiến thức nền của học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên để kiến tạo ý nghĩa văn bản. Trong phân tích, tác giả nêu số ví dụ minh họa cụ thể cho từng nội dung góp phần nâng cao hiệu quả phương pháp tích cực hóa trong giáo dục.
Từ khoá: Tích cực hóa, học sinh, dân tộc ít người, Tây Nguyên, tác phẩm văn chương, trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây