28. SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG  HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI KHÁM PHÁ KHOA HỌC

28. SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI KHÁM PHÁ KHOA HỌC

 16:20 08/07/2019

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự nhận thức và hiểu biết ngày càng tăng về giá trị của khoa học đã cho thấy đây là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong chương trình giáo dục sớm. Ở Việt Nam, khám phá khoa học ở bậc học mầm non là một trong những hoạt động thiết yếu nhằm góp phần tạo ra nhiều cơ hội để trẻ được trải nghiệm và hình thành các kĩ năng quan trọng, đặc biệt là kĩ năng nhận thức. Tuy vậy, hoạt động này chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi nó được đặt trong mối quan hệ biện chứng với những yếu tố khác. Ở nghiên cứu này, ngoài việc trình bày một cách khái quát về đặc điểm của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi và hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non, chúng tôi tập trung đề xuất một số phương pháp mà giáo viên mầm non có thể vận dụng tác phẩm văn học trong hoạt động khám phá khoa học nhằm tạo ra sự mới mẻ và hấp dẫn cho hoạt động này.
Từ khóa: Khám phá khoa học, trẻ mầm non, kĩ năng nhận thức, tác phẩm văn học.

13. BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC  NHẰM GIÁO DỤC TÌNH YÊU BIỂN, ĐẢO CHO TRẺ MẦM NON

13. BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC NHẰM GIÁO DỤC TÌNH YÊU BIỂN, ĐẢO CHO TRẺ MẦM NON

 09:25 22/02/2018

Tóm tắt: Giáo dục tình yêu biển, đảo nói riêng và giáo dục tình yêu quê hương, đất nước nói chung là nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non. Một trong những con đường gần nhất để giáo dục trẻ vừa nhẹ nhàng, vừa hiệu quả là sử dụng tác phẩm văn học . Bài viết đã đề xuất 3 nhóm với 7 biện pháp cụ thể, giúp GV có thể tham khảo trong việc sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tình yêu biển, đảo cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.
Từ khóa: Sử dụng, tác phẩm văn học, giáo dục, tình yêu biển - đảo, trẻ mẫu giáo

10. Dạy học tác phẩm văn học bằng phương pháp so sánh và việc phát triển tình cảm thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông

10. Dạy học tác phẩm văn học bằng phương pháp so sánh và việc phát triển tình cảm thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông

 16:27 22/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng tình cảm thẩm mỹ của học sinh, phương pháp dạy học tích cực và dạy học tác phẩm văn học bằng phương pháp so sánh giúp phát triển tình cảm thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông.

18. Giáo dục cái đẹp cho học sinh qua dạy học tác phẩm văn học

18. Giáo dục cái đẹp cho học sinh qua dạy học tác phẩm văn học

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày cách khám phá cái đẹp của cuộc đời tác giả, của cuộc sống của hình thức được phản ánh trong tác phẩm văn học, cho học sinh qua dạy học tác phẩm văn học.

7. Nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ em

7. Nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ em

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày bản chất và đặc trưng của tác phẩm văn học, các nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học và một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ em.

21. Sử dụng các tác phẩm văn học để dạy đọc và viết cho trẻ mầm non ở Hàn Quốc

21. Sử dụng các tác phẩm văn học để dạy đọc và viết cho trẻ mầm non ở Hàn Quốc

 10:12 24/10/2016

Bài báo trình bày quá trình, hiệu quả, vai trò của bố mẹ trong việc dạy đọc và viết cho trẻ thông qua tác phẩm văn học của trẻ mầm non tại Hàn Quốc.

11. Về cách thức xác định và phân tích các tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học đối với học sinh trung học cơ sở

11. Về cách thức xác định và phân tích các tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học đối với học sinh trung học cơ sở

 15:15 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu khái niệm tín hiệu thẩm mĩ, cách thức xác định tín hiệu thẩm mĩ qua giới hạn phạm vi văn bản có chứa các tín hiệu thẩm mĩ theo một tiêu đề, một nội dung nhất định; qua dấu hiệu để xác định các tín hiệu thẩm mĩ với những minh họa trong một số tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở. Từ đó, tác giả đưa ra cách thức phân tích, cắt nghĩa các tín hiệu thẩm mĩ, với quy trình phân tích các tín hiệu thẩm mĩ và các thao tác giúp học sinh phát triển khả năng rung cảm, hiểu đúng và viết diễn đạt hay một nội dung văn học.
Từ khóa: tín hiệu thẩm mĩ, cách thức xác định, phân tích, tác phẩm văn học, học sinh trung học cơ sở

14. Dạy học tác phẩm “truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” theo hướng tiếp cận văn hóa

14. Dạy học tác phẩm “truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” theo hướng tiếp cận văn hóa

 11:02 15/09/2016

Trong dạy học tác phẩm “truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”, có nhiều cách tiếp cận khác nhau như: tiếp cận lịch sử, tiếp cận xã hội học, tiếp cận theo thi pháp thể loại. Bài viết tập trung phân tích cách tiếp cận tác phẩm này theo hướng tiếp cận văn hóa. Thông qua hệ thống biểu tượng văn hóa trong tác phẩm, với bản chất là dùng văn hóa làm phương tiện để khám phá, lí giải hình tượng nhân vật giá trị của truyền thuyết này.

16. Giáo dục giá trị sống cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua một số tác phẩm văn học

16. Giáo dục giá trị sống cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua một số tác phẩm văn học

 14:24 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về giá trị sống; sự hiểu biết về giá trị sống và những hành xử của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và việc giáo dục giá trị sống cho sinh viên qua một số tác phẩm văn học.
Từ khóa: Giáo dục, giá trị sống, sinh viên, Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, tác phẩm văn học.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây