4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG  BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

 06:22 28/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về phương pháp thuyết trình, một trong các phương pháp hiệu quả để phát triển năng lực người học. Có thể thấy, việc chuẩn bị tốt về mặt kiến thức sẽ quyết định phần lớn sự thành công cho bài thuyết trình bên cạnh các khâu chuẩn bị khác như kĩ thuật biên soạn nội dung và hình thức báo cáo, sự sắc bén và cô đọng của phần đặt vấn đề, sự đồng bộ giữa nội dung và thời lượng. Đồng thời, yếu tố tâm lí có ảnh hưởng không ít đến kết quả bài thuyết trình; ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ hình thể cũng là các yếu tố nâng cao hiệu quả phần trình bày.
Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, năng lực, phẩm chất, tâm lí, phong cách.

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN  TÀI NĂNG QUÂN SỰ Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG QUÂN SỰ Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 11:57 24/06/2019

Tóm tắt: Phát triển tài năng quân sự là một trong các nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Việc phát triển tài năng quân sự hiện nay ở các nhà trường quân đội từng bước được chú trọng; tuy nhiên, để phát huy hết phẩm chất, năng lực chuyên biệt của các tài năng quân sự, lãnh đạo, chỉ huy ở các nhà trường quân đội cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động phát triển tài năng quân sự.
Từ khóa: Tài năng quân sự, nhà trường quân đội, tâm lí, chỉ huy, lãnh đạo.

38. ĐỘNG CƠ TRONG TÂM LÍ HỌC HOẠT ĐỘNG VÀ Ý NGHĨA  ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

38. ĐỘNG CƠ TRONG TÂM LÍ HỌC HOẠT ĐỘNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

 12:30 01/10/2017

Tóm tắt: Các nhà tâm lí học đều cho rằng, nghiên cứu hoạt động của con người không thể không nghiên cứu động cơ, động cơ là phạm trù không thể thiếu của tâm lí học. Vì vậy, nghiên cứu tìm hiểu những quan điểm khác nhau về động cơ của các nhà tâm lí học nói chung, các nhà tâm lí học hoạt động nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở khoa học để nhận thức và đề xuất biện pháp phù hợp hình thành động cơ hoạt động cho học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Động cơ, tâm lí học hoạt động, động cơ hoạt động, tâm lí.

25. VAI TRÒ CỦA MÀU SẮC TRONG QUÁ TRÌNH  PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Ở TRẺ MẦM NON

25. VAI TRÒ CỦA MÀU SẮC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Ở TRẺ MẦM NON

 05:17 23/08/2017

Bài viết giới thiệu và trình bày về vai trò của màu sắc trong quá trình phát triển toàn diện ở trẻ độ tuổi mầm non, qua một số khái niệm cơ bản về màu cũng như thực trạng và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của màu trong trường mầm non.

23. Đặc điểm tâm lí và hành vi của học sinh khuyết tật phát triển có khuyết tật thứ phát trong trường dạy trẻ khuyết tật – nghiên cứu hướng tới phát triển hòa nhập ở Nhật Bản

23. Đặc điểm tâm lí và hành vi của học sinh khuyết tật phát triển có khuyết tật thứ phát trong trường dạy trẻ khuyết tật – nghiên cứu hướng tới phát triển hòa nhập ở Nhật Bản

 21:56 20/07/2017

Bài báo trình bày về nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ thực trạng khuyết tật thứ phát và những vấn đề gặp phải trong quá trình thích ứng ở những học sinh khuyết tật phát triển, khuyết tật trí tuệ hiện đang học tại các trường THPT chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ hướng tới sự phát triển giáo dục hòa nhập cho đối tượng học sinh này ở Nhật Bản.

27. Những đặc điểm tâm lí ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ kí hiệu của trẻ khiếm thính

27. Những đặc điểm tâm lí ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ kí hiệu của trẻ khiếm thính

 21:56 20/07/2017

Khả năng nghe của trẻ khiếm thính hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói. Để thỏa nhu cầu giao tiếp của bản thân, trẻ khiếm thính thường dùng nhiều hình thức giao tiếp như: lời nói, cử chỉ điệu bộ, chữ viết, ngôn ngữ kí hiệu. Bài viết trình bày về những đặc điểm tâm lí ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển ngôn ngữ kí hiệu ở trẻ khiếm thính, giáo viên cần nắm được những đặc điểm này để lựa chọn các phương tiện giáo tiếp và vận dụng tổ chức các hoạt động dạy học hiệu quả phù hợp khả năng của từng trẻ khiếm thính.

77. KHÓ KHĂN TÂM LÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP  CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

77. KHÓ KHĂN TÂM LÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 22:43 10/07/2017

Lưu học sinh Lào tham gia vào hoạt động học tập (HĐHT) tại Trường Đại học Tây Bắc với những yêu cầu mới như: ngôn ngữ mới, môi trường sống mới, cách học mới, lượng tri thức ngày một tăng, phương pháp giảng dạy và học mới... Điều này đã gây không ít những khó khăn tâm lí cho lưu học sinh Lào trong quá trình học tập. Việc tìm hiểu thực trạng để làm cơ sở đề ra các biện pháp để khắc phục những khó khăn tâm lí trong HĐHT của lưu học sinh Lào là việc làm rất cần thiết nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập ở họ.

11. Một số biện pháp nhằm hình thành động cơ học tập cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

11. Một số biện pháp nhằm hình thành động cơ học tập cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

 23:05 28/03/2017

Động cơ học tập là một hiện tượng tâm lí đặc biệt và hết sức phức tạp.Hình thành động co học tập tích cực cho sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường.Tuy nhiên, làm cách nào để hình thành động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên?Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học, tác giả của bài viết này sẽ đưa ra một số giải pháp để hình thành động cơ học tập cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh.

9. Bầu không khí tâm lí tập thể trường tiểu học Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

9. Bầu không khí tâm lí tập thể trường tiểu học Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

 23:04 16/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát và đánh giá theo 3 tiêu chí cơ bản về bầu không khí tâm lí tập thể trường tiểu học Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Tính chủ động giao tiếp với cha mẹ của thiếu niên

5. Tính chủ động giao tiếp với cha mẹ của thiếu niên

 02:20 01/12/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính chủ động giao tiếp với cha mẹ của thiếu niên để thấy được vai trò quan trọng của việc thiếu niên chủ động giao tiếp với bố mẹ với phát triển tâm lí và nhân cách.

5. Khó khăn tâm lí của phụ nữ di cư trong đấu tranh chống bạo lực gia đình

5. Khó khăn tâm lí của phụ nữ di cư trong đấu tranh chống bạo lực gia đình

 00:01 27/09/2016

Tóm tắt: Như nhiều phụ nữ khác, nhóm phụ nữ di cư cũng chịu bạo lực gia đình với tần suất và mức độ bị bạo lực khá nghiêm trọng. Bên cạnh những điều kiện khiến họ không có khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, sự cô lập xã hội của phụ nữ di cư đã khiến họ gặp nhiều rào đối với việc phòng chống bạo lực gia đình, trong đó khó khăn tâm lí là một rào cản quan trọng. Bài viết tập trung nghiên cứu khảo sát 30 phụ nữ di cư để làm rõ vấn đề trên.
Từ khóa: khó khăn, tâm lí, phụ nữ, di cư, bạo lực gia đình.

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

 04:41 15/09/2016

Tóm tắt: Học tập là hoạt động đặc trưng của con người, là một nhân tố cơ bản để hình thành và phát triển tâm lí, ý thức nhân cách. Qua học tập, con người tiếp thu nền văn hóa xã hội, kinh nghiệm xã hội - lịch sử, biến những kinh nghiệm đó thành vốn sống, kinh nghiệm của bản thân, hình thành và phát triển đời sống tâm lí, đời sống cá nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - xã hội.
Từ khóa: khó khăn, tâm lí, học tập, lưu học sinh, Lào, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế.

4. Ảnh hưởng của học hợp tác đến các phương diện học thuật, tâm lí, tình cảm và xã hội của người học

4. Ảnh hưởng của học hợp tác đến các phương diện học thuật, tâm lí, tình cảm và xã hội của người học

 00:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về các vấn đề: thành công học thuật; sự ghi nhớ kiến thức; các yếu tố môi trường, thái độ và niềm tin; nghiên cứu học hợp tác tại Việt Nam.

8. Nhu cầu tư vấn, chăm sóc tâm lí của học sinh trung học cơ sở

8. Nhu cầu tư vấn, chăm sóc tâm lí của học sinh trung học cơ sở

 02:38 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tính cấp thiết và nhu cầu thực tiễn về tư vấn, chăm sóc tâm lí của học sinh trung học cơ sở; thực trạng đáp ứng nhu cầu chăm sóc tâm lí cho học sinh trung học cơ sở hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, nhu cầu, tư vấn, chăm sóc, tâm lí, học sinh, trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây