55. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn Tâm lí học theo đào tạo học chế tín chỉ hiện nay ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

55. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn Tâm lí học theo đào tạo học chế tín chỉ hiện nay ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Bộ môn Tâm lí học được xem là môn học đặc thù của ngành sư phạm. Môn học này cung cấp cho sinh viên những cơ sở về tâm lí con người, những quy luật phát triển, nguồn gốc hiện tượng tâm lí; sự hình thành phát triển nhân cách, đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh, đặc điểm tâm lí nhân cách người giáo viên bậc học... từ đó, giúp người học hình thành và phát triển các kĩ năng nghề nghiệp. Sự thay đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay đối với các trường cao đẳng sư phạm đã tạo ra một bước ngoặt khá lớn, trong đó có vấn đề trọng tâm chính là việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tâm lí học hiện nay trong các trường sư phạm.
Từ khóa: Tâm lí học, đào tạo tín chỉ, phương pháp dạy học.

41. Nhu cầu xây dựng phòng tâm lí học đường trong các trường trung học phổ thông ở Hà Nội

41. Nhu cầu xây dựng phòng tâm lí học đường trong các trường trung học phổ thông ở Hà Nội

 21:45 16/07/2017

Tư vấn tâm lí cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, cán bộ quản lí ở các cấp học, giáo viên. Trong trường trung học phổ thông,học sinh là đối tượng đang ở tuổi trưởng thành về tâm lí và thể chất, những khó khăn về tâm lí gặp phải là không thể tránh khỏi. Từ mô hình “Trường Tâm líhọc đường” tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, với vai trò và trách nhiệm trong việc phòng ngừa sớm, phát hiện sớm và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống tinh thần, trí tuệ của trẻ - vấn đề nhận thức, cảm xúc và hành vi cho thấy rằng nhu cầu tư vấn tâm lí vẫn còn là một nhu cầu cấp bách phải được đáp ứng kịp thời trong một hình thức tư vấn cụ thể - tư vấn thông qua việc xây dựng “phòng tâm lí học đường” với các cán bộ được đào tạo chuyên nghiệp.

64. Thực trạng vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lí học của sinh viên sư phạm

64. Thực trạng vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lí học của sinh viên sư phạm

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm phương pháp học và phương pháp học tích cực; tiêu chí đánh giá việc vận dụng phương pháp học tích cực vào một số hình thức tổ chức dạy học cơ bản môn Tâm lí học; một số kết quả nghiên cứu thực tiễn vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lí học của sinh viên sư phạm.

74.	Đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho người học

74. Đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho người học

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số vấn đề lí luận đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học; - Nội dung đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học, bao gồm: Thiết kế bài học. Tổ chức dạy học. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

43. Cơ sở khoa học của kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh lớp 1 trong tâm lí học

43. Cơ sở khoa học của kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh lớp 1 trong tâm lí học

 10:25 10/07/2017

Tóm tắt: Kĩ năng đọc tiếng Việt vừa là mục đích, vừa là phương tiện hình thành và phát triển nhân cách của học sinh lớp 1 trong nhà trường tiểu học ở Việt Nam. Bài viết đề cập đến cơ sở khoa học của kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh lớp 1 dưới góc độ Tâm lí học ngôn ngữ như: khái niệm kĩ năng, khái niệm đọc, khái niệm kĩ năng đọc tiếng Việt và các biểu hiện của kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh lớp 1.
Từ khóa: Kĩ năng, tâm lí học, đọc tiếng Việt.

5. Trẻ khó khăn học tập – nhìn từ quan điểm tâm lí học

5. Trẻ khó khăn học tập – nhìn từ quan điểm tâm lí học

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày những hiện tượng khó khăn trong học tập của trẻ từ quan điểm tâm lí học từ đó tìm biện pháp can thiệp hợp lí, giúp đỡ các em học tập tốt nhất trong điều kiện cho phép.

12. Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ

12. Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ

 10:24 13/02/2017

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng và một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ.

5. Vài nét về cơ sở tâm lí học đối với khả năng tổ chức tự học ở nhà của học sinh

5. Vài nét về cơ sở tâm lí học đối với khả năng tổ chức tự học ở nhà của học sinh

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày một số khía cạnh chủ yếu trong cơ sở tâm lí học đối với khả năng tổ chức tự học ở nhà của học sinh (sinh lí thần kinh, chú ý, trí nhớ, các quá trình nhận thức, ý thức, động cơ, ý chí, sự mệt mỏi).

6. Nghiên cứu nhu cầu du lịch từ góc độ tâm lí học

6. Nghiên cứu nhu cầu du lịch từ góc độ tâm lí học

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày vai trò nghiên cứu nhu cầu du lịch từ góc độ tâm lí học và một số vấn đề cần giải quyết khi nghiên cứu nhu cầu du lịch nhằm vận dụng vào công tác giảng dạy.

4. Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn tâm lí học

4. Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn tâm lí học

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày khái niệm và ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn tâm lí học.

7. Sáng tạo dưới góc độ tâm lí học và ứng dụng của nó trong giáo dục nhân cách sáng tạo

7. Sáng tạo dưới góc độ tâm lí học và ứng dụng của nó trong giáo dục nhân cách sáng tạo

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm cơ bản về sáng tạo trong tâm lí học và phương pháp giáo dục nhân cách sáng tạo cho thế hệ trẻ.

16. Các bước chuẩn bị và xây dựng quy trình sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học Tâm lí học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

16. Các bước chuẩn bị và xây dựng quy trình sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học Tâm lí học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

 10:35 05/12/2016

Tóm tắt: Bài viết này trình bày các khái niệm liên quan đến phương pháp dạy học tình huống; vấn đề sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học Tâm lí học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu; ví dụ minh họa cho bài học cụ thể.
Từ khóa: Phương pháp, nghiên cứu tình huống, Tâm lí học.

7. Cơ sở cho việc giáo dục kĩ năng sống –nhìn từ góc độ tâm lí học

7. Cơ sở cho việc giáo dục kĩ năng sống –nhìn từ góc độ tâm lí học

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày 8 cơ sở khoa học thể hiện mục đích, yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục kĩ năng sống hiệu quả.

6. Khát quát về sáng tạo nghệ thuật trong tâm lí học

6. Khát quát về sáng tạo nghệ thuật trong tâm lí học

 14:08 28/09/2016

Tóm tắt: Tâm lí học nghệ thuật là một chuyên ngành của tâm lí học, nghiên cứu sự trải nghiệm và hành vi của con người trong phạm vi thẩm mĩ và tiếp thu nghệ thuật một cách tích cực. Bài viết phân tích khả năng, động cơ sáng tạo nghệ thuật và mắt xích quan trọng cũng như sản phẩm của quá trình sáng tạo nghệ thuật cùng những phẩm chất nhân cách nghệ sĩ - là đóng góp lí luận về lĩnh vực tâm lí học trong sáng tạo nghệ thuật.
Từ khóa: sáng tạo nghệ thuật, tâm lí học, phẩm chất tâm lí

15. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tâm lí học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

15. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tâm lí học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

 15:45 19/09/2016

Tóm tắt: Bộ môn Tâm lí học có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về Tâm lí học, góp phần hình thành và phát triển hứng thú nghề nghiệp, năng lực sư phạm, trang bị cho họ phương pháp khoa học trong việc giáo dục con người nhằm hoàn thiện nhân cách người giảng viên say này. Bài viết đề cập đến hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tâm lí học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.
Từ khóa: công nghệ thông tin, Tâm lí học, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

22. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các phần tâm lí học, giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

22. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các phần tâm lí học, giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 14:51 19/09/2016

Bài viết đề cập ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các phần Tâm lí học, Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các học phần Tâm lí học, Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên; một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng bài giảng các học phần Tâm lí học, Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

7. Thực trạng nhận thức về mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất các khoa cơ bản Trường Đại học sư phạm Hà Nội

7. Thực trạng nhận thức về mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất các khoa cơ bản Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 21:43 14/09/2016

Bài viết đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và các mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất (các khoa cơ bản) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Việc tìm hiểu những khó khăn này sẽ là cơ sở để đề xuất một số biện pháp nhằm giảm bớt những khó khăn tâm lí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tâm lí học theo hình thức tín chỉ cho sinh viên năm thứ nhất (các khoa cơ bản) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Một số vấn đề lí luận tâm lí học về kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non

3. Một số vấn đề lí luận tâm lí học về kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non

 20:11 12/08/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận tâm lí học về kĩ năng sử dụng từ tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non: Từ, chức năng, bản chất và nội dung tâm lí của từ tiếng Việt; kĩ năng sử dụng từ tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non.

6. Hứng thú học tập môn Tâm lí học của học viên trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

6. Hứng thú học tập môn Tâm lí học của học viên trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

 23:31 14/07/2016

Hứng thú là một hiện tượng tâm lí phức tạp, có vai trò quan trọng đối với đời sống cá nhân. Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập môn tâm lí học của học viên trong trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học. Bài viết trình bày kết quả khảo sát 250 học viên về các vấn đề: - Nhận thức của học viên về mức độ cần thiết và hấp dẫn của môn Tâm lí học; - Hình thức học tập môn Tâm lí học; - Thời gian tự học môn Tâm lí học; - Đánh gái tổng hợp mức độ hứng thú học tập môn Tâm lí học; - Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập môn Tâm lí học. Từ kết quả khảo sát cho thấy: đa số học viên có hứng thú học tập nhưng chưa hiểu hết, đầy đủ về ý nghĩa của môn học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây