51. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

51. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Trong các phương pháp dạy học tích cực thì dạy học bằng tình huống là phương pháp có nhiều ưu điểm, lợi thế. Phương pháp dạy học bằng tình huống giúp cho học sinh, sinh viên tránh được tình trạng học tập thụ động, giúp cho người học luôn có sự suy nghĩ, tư duy độc lập, sáng tạo, có cả chiều rộng và độ sâu khi muốn hiểu biết và giải quyết vấn đề nào đó. Bài viết nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: Phương pháp dạy học tích cực, tình huống, giáo dục quốc phòng - an ninh.

10. Xây dựng tình huống học tập Ngữ văn - một biện pháp bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản văn chương ở nhà trường trung học phổ thông

10. Xây dựng tình huống học tập Ngữ văn - một biện pháp bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản văn chương ở nhà trường trung học phổ thông

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Dạy học đọc hiểu giữ một vai trò quan trọng nhằm bồi dưỡng cho học sinh năng lực đọc văn, kĩ năng đọc văn, hình thành cách đọc riêng có cá tính. Xây dựng những tình huống học tập Ngữ văn cụ thể trong dạy học đọc hiểu văn bản văn chương là một hướng đi đúng đắn, phát huy được tính chủ động, tính tích cực…. góp phần bồi dưỡng năng lực Ngữ văn cho học sinh ở nhà trường trung học phổ thông…
Từ khóa: Tình huống, Tình huống học tập, Năng lực Ngữ văn, Đọc hiểu văn bản văn chương.

8. THIẾT KẾ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG GIÁO DỤC HÀNH VI ĐẠO ĐỨC  CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

8. THIẾT KẾ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG GIÁO DỤC HÀNH VI ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

 15:28 23/08/2017

Bài tập tình huống giáo dục là một dạng của bài tập thực hành giáo dục. Bài tập tình huống giáo dục đòi hỏi chủ thể hoạt động phải giải quyết một cách kịp thời trên cơ sở vận dụng những kiến thức thuộc các lĩnh vực giáo dục cụ thể như trong công tác quản lí giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Cấu trúc của bài tập tình huống giáo dục cũng như cấu trúc của một bài tập gồm ba yếu tố: Các điều kiện đã cho, điều kiện cần tìm, phải giải quyết từ những điều kiện đã cho, xác định cái cần tìm và phương án giải quyết.

51.	Xây dựng các tình huống có vấn đề trong dạy học chương Đạo hàm (Đại số và Giải tích 11)

51. Xây dựng các tình huống có vấn đề trong dạy học chương Đạo hàm (Đại số và Giải tích 11)

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày thực tế dạy học chương Đạo hàm hiện nay; nội dung và mục đích dạy học chương Đạo hàm; một số cách xây dựng các tình huống có vấn đề trong dạy học chương Đạo hàm nhằm giúp học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề.

56. Sử dụng phương pháp dạy học  bằng tình huống trong dạy học triết học tại các trường chính trị

56. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học triết học tại các trường chính trị

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết phải sử dụng phương pháp dạy học tình huống trong dạy học Triết học tại các trường chính trị; các bước thực hiện khi sử dụng phương pháp dạy học Triết học ở các trường chính trị bằng bài tập tình huống.

19. Đặc trưng truyện ngụ ngôn của L. Tônxtôi trong chương trình tiếng Việt tiểu học

19. Đặc trưng truyện ngụ ngôn của L. Tônxtôi trong chương trình tiếng Việt tiểu học

 09:23 05/04/2017

Truyện ngụ ngôn của L. Tônxtôi mang cảm hứng đến người đọc ở nhiều độ tuổi khác nhau bởi cả hai cảm giác lạ lẫm và quen thuộc. Đầu tiên, nó ngắn gọn, xúc tích: nội dung chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, đa chiều. Điều này được sáng tác bởi cách sáng tạo ngụ ngôn độc đáo của nhà văn: làm mới kết cấu truyện bằng việc cắt bỏ phần nêu bài học triết lí. Dĩ nhiên, tác phẩm cho trẻ của L. Tônxtôi rất giàu giáo dục tư tưởng nhân văn, cái mà có ý nghĩa to lớn cho trẻ từ phần lớn những tình huống đơn giản nhất của những câu truyện cuộc sống thật. Điều này đã tạo nên bậc thầy về mức độ trí tuệ của L. Tôntôi mà ít ai sánh kịp.

32. Vận dụng phương pháp dạy học tình huống theo định hướng năng lực trong dạy học môn giáo dục pháp luật cho học sinh

32. Vận dụng phương pháp dạy học tình huống theo định hướng năng lực trong dạy học môn giáo dục pháp luật cho học sinh

 14:44 30/03/2017

- Phương pháp dạy học tình huống theo định hướng năng lực nên được áp dụng thường xuyên trong quá trình dạy môn giáo dục pháp luật.
- Phương pháp này sẽ giúp cho học sinh hứng thú trong quá trình học và tạo ra không khí sinh động trong lớp học.
- Giảng viên sử dụng tình huống pháp luật tưởng tượng hoặc thật để làm phong phú kiến thức, giúp học sinh phát triển năng lực pháp luật cần thiết để áp dụng vào cuộc sống của họ.

14. Khai thác một số tình huống trong dạy học môn Toán lớp 10 nhằm phát triển năng lực tính toán cho học sinh

14. Khai thác một số tình huống trong dạy học môn Toán lớp 10 nhằm phát triển năng lực tính toán cho học sinh

 15:30 24/03/2017

Tóm tắt: Năng lực tính toán là một trong tám năng lực chung mà Chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới cần hình thành và phát triển cho học sinh, tìm hiểu quan niệm về năng lực tính toán, những biểu hiện của năng lực này trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Từ đó khai thác các tình huống trong dạy học môn Toán lớp 10, góp phần phát triển năng lực tính toán cho học sinh.
Từ khóa: Tình huống, môn Toán lớp 10, năng lực tính toán, khai thác, phát triển.

26. Thực trạng kĩ năng quản lí cảm xúc của phụ huynh trong giáo dục con cái qua các tình huống

26. Thực trạng kĩ năng quản lí cảm xúc của phụ huynh trong giáo dục con cái qua các tình huống

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế và sử dụng một số tình huống để đánh giá thực trạng kĩ năng quản lí cảm xúc của phụ huynh trong giáo dục con cái.

9. Tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán của giáo viên tiểu học hiện nay

9. Tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán của giáo viên tiểu học hiện nay

 16:03 22/02/2017

Bài báo tìm hiểu thực trạng giáo viên tiểu học và một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán của giáo viên tiểu học.

9. Sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông

9. Sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng của việc sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông, thực trạng, quy trình sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông.

13. Tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kĩ năng xử lí tình huống trong dạy học

13. Tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kĩ năng xử lí tình huống trong dạy học

 08:59 13/02/2017

Bài báo giới thiệu tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kĩ năng xử lí tình huống trong dạy học để đảm bảo kĩ năng cần thiết của người giáo viên.

17. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương trình và bất phương trình mũ (Toán 12)

17. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương trình và bất phương trình mũ (Toán 12)

 08:16 23/01/2017

Bài báo giới thiệu tình huống dạy học hợp tác và quy trình thiết kế tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương trình và bất phương trình mũ (Toán 12).

20. Rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông

20. Rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày một số định hướng nhằm rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông.

17. Dạy ngữ liệu tiếng Anh gắn với các tình huống-hấp dẫn, hiệu quả nhưng nhiều thách thức

17. Dạy ngữ liệu tiếng Anh gắn với các tình huống-hấp dẫn, hiệu quả nhưng nhiều thách thức

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày các ưu điểm, khó khăn nổi bật của việc dạy ngữ liệu tiếng Anh gắn với các tình huống và một số gợi ý khắc phục các khó khăn trong quá trình dạy học tiếng Anh gắn với các tình huống thực để việc dạy và học đạt kết quả cao.

13. Tình huống xuất phát trong dạy học các môn khoa học ở tiểu học

13. Tình huống xuất phát trong dạy học các môn khoa học ở tiểu học

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày tình huống xuất phát trong phương pháp bàn tay năn bột ( cách đặt câu hỏi, , xây dựng tình huống từ bài cũ, dựa vào sách giáo khoa hoặc dựa vào tình huống thực tế trong đời sống).

19. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất và thống kê cho sinh viên đại học ngành Y - Dược

19. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất và thống kê cho sinh viên đại học ngành Y - Dược

 13:55 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm tình huống dạy học hợp tác; một số ví dụ về việc thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất-thống kê.
Từ khóa: tình huống, dạy học hợp tác, xác suất thống kê, đại học ngành Y - Dược.

16. Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở

16. Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở

 17:36 22/08/2016

Bài báo trình bày quan niệm về tình huống dạy học; vai trò của kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn; quy trình thiết kế các tình huống thực tiễn; một số tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Sinh học 8.

5. Thực trạng nhận thức của trẻ 4-5 tuổi về một số tình huống dễ gây nguy hiểm thường gặp

5. Thực trạng nhận thức của trẻ 4-5 tuổi về một số tình huống dễ gây nguy hiểm thường gặp

 08:11 22/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm tình huống dễ gây nguy hiểm; các tình huống dễ gây nguy hiểm thường gặp ở trẻ 4-5 tuổi; một số đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ 4-5 tuổi; thực trạng nhận thức của trẻ 4-5 tuổi về các tình huống dễ gây nguy hiểm thường gặp; một số kết luận và kiến nghị.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây