12. Thực trạng và một số giải pháp vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay

12. Thực trạng và một số giải pháp vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay

 18:06 06/03/2019

Tóm tắt: Giải quyết tình huống có vấn đề là một trong những phương pháp dạy học tích cực, đem lại hiệu quả cao trong phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của người học khi học các môn Lí luận chính trị. Phương pháp này giúp sinh viên được: rèn tư duy nhanh, sắc bén và khả năng phản biện tốt; đồng thời cung cấp kịp thời những thông tin "liên hệ ngược" giúp người học và người dạy điều chỉnh hoạt động nhận thức và giảng dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn trong giai đoạn hiện nay.
Bài viết tìm hiểu thực trạng vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề trong dạy học các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay và đề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Từ khóa: Giáo dục lí luận chính trị, tình huống có vấn đề, phương pháp dạy học tích cực.

52. BÀI TẬP NHẬN THỨC QUY LUẬT TÁC ĐỘNG CỦA GEN

52. BÀI TẬP NHẬN THỨC QUY LUẬT TÁC ĐỘNG CỦA GEN

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Việc sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học sinh học, đặc biệt trong phần Di truyền học còn hạn chế, giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống thống giảng dạy lí thuyết, việc giải bài tập chỉ được sử dụng trong khâu ôn tập củng cố, hay trong khâu kiểm tra, đánh giá. Để tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, bài viết đề xuất quy trình thiết kế nêu và giải quyết vấn đề trong bài tập nhận thức quy lật tác động của gen, Vận dụng các phương pháp lai cá thể để thiết kế và giải bài tập nhận thức về quy luật tác động của gen.
Từ khóa: bài tập nhận thức, tình huống có vấn đề.

13. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Sinh học

13. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Sinh học

 08:09 23/11/2016

Tóm tắt: Trong dạy học, phương pháp giải quyết vấn đề không chỉ có ý nghĩa trong việc phát triển năng lực nhận thức, hình thành các phẩm chất tư duy, mà còn có ý nghĩa trong việc phát triển năng lực hành động. Bên cạnh việc phân tích cơ sở lí luận của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học (Khái niệm về tình huống có vấn đề; Quy trình dạy học giải quyết vấn đề và các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng tình huống có vấn đề), bài viết còn đưa ra một số ví dụ minh họa về việc sử dụng phương pháp này trong dạy học Sinh học 11.
Từ khóa: Phương pháp dạy học Sinh học, dạy học Sinh học, tình huống có vấn đề, giải quyết vấn đề.

15. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn sinh học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

15. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn sinh học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

 09:11 05/08/2016

Bài viết trình bày: - Tình huống có vấn đề là gì? - Năng lực giải quyết vấn đề; - Tiêu chuẩn của tình huống có vấn đề sử dụng để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn sinh học; - Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh; - Vận dụng tình huống có vấn đề để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn sinh học.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây