6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH:  THỰC TRẠNG VÀ THIẾT KẾ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC Ở LỚP 8

6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH: THỰC TRẠNG VÀ THIẾT KẾ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC Ở LỚP 8

 04:05 06/11/2020

Tóm tắt: Giao tiếp Toán học là một hình thức của giao tiếp mà một người cố gắng để thuyết phục những người khác về những ý tưởng, suy nghĩ, câu hỏi hay giả thuyết toán học của mình nhằm chia sẻ ý tưởng và làm rõ sự hiểu biết về những vấn đề toán học đó. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát thực trạng về việc phát triển năng lực GTTH cho học sinh ở một số trường Trung học cơ sở Thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre; quy trình và ví dụ mô tả cho các pha trong một tình huống dạy học nhằm phát triển năng lực GTTH cho học sinh, từ đó hướng tới việc phát triển trí tuệ, phát triển ngôn ngữ toán học và khả năng thực hành vận dụng toán học trong thực tiễn đời sống.
Từ khóa: năng lực giao tiếp toán học, tình huống dạy học

50. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC  THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

50. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

 05:38 08/07/2019

Tóm tắt: Xây dựng chương trình đào tạo, thiết kế các hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện đang là xu thế chung hiện nay nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc. Bài viết đề xuất thiết kế một số tình huống dạy học các học phần Phương pháp dạy học môn Toán ở trường đại học nhằm phát triển năng lực thực hiện cho sinh viên ngành Sư phạm Toán.
Từ khóa: tình huống dạy học, học phần Phương pháp dạy học môn Toán, năng lực thực hiện

11. Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh

11. Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh

 00:00 08/04/2019

Tóm tắt: Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh là một xu thế đang được quan tâm ở Việt Nam hiện nay. Trong một lớp học toán bằng tiếng Anh, giao tiếp của học sinh (HS) nhằm giải quyết yêu cầu do giáo viên đặt ra có một vai trò quan trọng. Trong bài báo này, chúng tôi thiết kế một số tình huống dạy học nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng giao tiếp trong dạy học nội dung phương trình bậc hai bằng tiếng Anh ở lớp 10.
Từ khóa: Tình huống dạy học, giao tiếp, tiếng Anh, phương trình bậc hai, lớp 10, hoạt động nhóm.

12. Dạy học Hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo định hướng tăng cường khai thác các mối quan hệ trong nội bộ môn Toán, với các môn học khác và với thực tiễn

12. Dạy học Hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo định hướng tăng cường khai thác các mối quan hệ trong nội bộ môn Toán, với các môn học khác và với thực tiễn

 12:06 27/10/2018

Tóm tắt. Bài viết trình bày cơ sở khoa học của việc dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở qua việc khắc sâu các mối liên hệ giữa các nội dụng hình học các lớp cuối cấp trung học cơ sở; mối liên hệ liên môn giữa các môn học; mối liên hệ giữa dạy học hình học các lớp cuối cấp trung học cơ sở với thực tiễn. Tiếp đó tác giả trình bày quy trình thiết kế các tình huống học tập và các ví dụ cụ thể về các tình huống học tập nhằm cụ thể hóa các mối liên hệ trong dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở.
Từ khóa: Dạy học hình học, trường trung học cơ sở, dạy học tích hợp, tình huống dạy học.

35. Khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 9

35. Khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 9

 10:43 26/10/2018

Tóm tắt: GeoGebra là một phần mềm toán học động, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình dạy học Toán ở trường phổ thông. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày việc khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 9, bao gồm: dạy học khái niệm, dạy học định lí toán học và dạy học giải bài tập toán nhằm gợi động cơ, tạo hứng thú và phát huy tính tích cực học tập cho học sinh.
Từ khóa: phần mềm GeoGebra, dạy học môn Toán, tình huống dạy học.

10. Một số tình huống dạy học Giải tích sử dụng biểu diễn toán học nhằm bồi dưỡng khả năng giao tiếp của sinh viên sư phạm Toán ở các trường đại học

10. Một số tình huống dạy học Giải tích sử dụng biểu diễn toán học nhằm bồi dưỡng khả năng giao tiếp của sinh viên sư phạm Toán ở các trường đại học

 06:14 06/06/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số tình huống dạy học giải tích có sử dụng các biểu diễn toán học nhằm phát triển khả năng giao tiếp của sinh viên; thông qua biểu diễn toán học làm sáng tỏ kiến thức giải tích, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu toán học, khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học một cách chính xác, khả năng sáng tạo, khám phá kiến thức mới cho sinh viên sư phạm toán ở các trường đại học.
Từ khóa: Tình huống dạy học, giao tiếp toán học.

13. Thiết kế tình huống dạy học xây dựng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng (Hình học 10)

13. Thiết kế tình huống dạy học xây dựng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng (Hình học 10)

 20:54 22/02/2017

Bài báo đề xuất một tình huống dạy học công thức tính khoảng cách theo thiết kế các hoạt động học tập cho học sinh nhằm giúp các em kiến tạo được công thức từ những kiến thức đã được trang bị.

18. Xây dựng một số tình huống dạy học giúp học sinh tự học chủ đề “Tọa độ” toán trung học phổ thông

18. Xây dựng một số tình huống dạy học giúp học sinh tự học chủ đề “Tọa độ” toán trung học phổ thông

 20:16 22/01/2017

Bài báo trình bày một số tình huống trong dạy học nhằm giúp học sinh tự học chủ đề “Tọa độ” môn Toán trung học phổ thông.

15. Thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán

15. Thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán

 03:25 04/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm về tình huống dạy học và các bước thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán.

17. Vận dụng hoạt động giải các bài toán vào dạy học chủ đề phân số ở tiểu học

17. Vận dụng hoạt động giải các bài toán vào dạy học chủ đề phân số ở tiểu học

 03:25 04/01/2017

Bài báo giới thiệu hoạt động giải các bài tập toán và thiết kế một số tình huống dạy học về chủ đề phân số thông qua hoạt động giải toán với mục tiêu: hình thành kiến thức mới, kĩ năng mới, củng cố ôn tập và cấu trúc lại kiến thức cũ.

16. Hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế các tình huống dạy học giúp học sinh tiểu học tiếp cận  với các khái niệm toán

16. Hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế các tình huống dạy học giúp học sinh tiểu học tiếp cận với các khái niệm toán

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến việc dạy học hình thành khái niệm Toán, các hướng tiếp cận khái niệm Toán, thực hành thiết kế tình huống dạy học ở tiểu học giúp học sinh tiểu học tiếp cận với các khái niệm toán.

19. Thiết kế tình huống dạy học quy trình xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng từ giao tuyến gốc ở trung học phổ thông

19. Thiết kế tình huống dạy học quy trình xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng từ giao tuyến gốc ở trung học phổ thông

 02:51 01/12/2016

Bài báo trình bày một tình huống dạy học về: xây dựng quy trình xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng từ giao tuyến gốc ở trung học phổ thông.

17. Thiết kế tình huống dạy học quy trình xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng bằng phép chiếu xuyên tâm

17. Thiết kế tình huống dạy học quy trình xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng bằng phép chiếu xuyên tâm

 06:17 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất tình huống dạy học thuật giải xác định thiết diện của hình chóp bằng phương pháp sử dụng phép chiếu xuyên tâm (phương pháp đường dóng).
Từ khóa: tình huống dạy học, thiết diện, hình chóp, mặt phẳng, phép chiếu xuyên tâm.

16. Một số quan điểm về việc thiết kế tình huống dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh

16. Một số quan điểm về việc thiết kế tình huống dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh

 05:57 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả, đóng góp của nhóm nghiên cứu về mặt lí luận cũng như thực tiễn về việc thiết kế các tình huống dạy học hình học nói riêng, môn Toán nói chung ở trường trung học phổ thông theo hướng tích cực hoạt động học tập của học sinh.
Từ khóa: tình huống dạy học, môn Toán, trung học phổ thông, học sinh.

14. Vận dụng lí thuyết tình huống trong dạy học khái niệm phần Hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông

14. Vận dụng lí thuyết tình huống trong dạy học khái niệm phần Hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông

 03:19 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về khái niệm thiết kế tình huống dạy học; một số ví dụ về thiết kế tình huống dạy học kĩ năng phần Hình học không gian lớp 11.
Từ khóa: thiết kế, tình huống dạy học, Hình học không gian, lớp 11, khái niệm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây