54. DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA CHO SINH VIÊN  CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

54. DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 05:46 08/07/2019

Tóm tắt: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực giúp người dạy và người học sáng tạo, chủ động hơn trong quá trình dạy học, đồng thời chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề dạy học tích cực và đánh giá trong giảng dạy thực hành môn Trắc địa cho sinh viên chuyên ngành kĩ thuật tại Trường Đại học Tiền Giang.
Từ khóa: dạy học, tích cực, thực hành, đánh giá, Trắc địa.

43. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍNH TỰ GIÁC, TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHI HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

43. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍNH TỰ GIÁC, TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHI HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 04:07 11/04/2019

Tóm tắt: Hiệu quả của giờ học Giáo dục thể chất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó tính tự giác, tích cực của sinh viên là một trong những yếu tố tác động rất lớn đến chất lượng giờ học. Bài viết nghiên cứu, đánh giá thực trạng tính tự giác, tích cực trong giờ học giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc dựa trên 12 tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ học Giáo dục thể chất trong nhà trường.
Từ khóa: tự giác, tích cực, Giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

34. VẬN DỤNG B-LEARNING TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG  “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10) VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA FACEBOOK THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

34. VẬN DỤNG B-LEARNING TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10) VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA FACEBOOK THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

 00:19 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nghiên cứu về phát triển năng lực tự học của học sinh trong việc tổ chức dạy học theo mô hình B-Learning, chương “Các định luật bảo toàn” (Vật lí 10) với sự hỗ trợ của mạng xã hội (facebook). Kết quả cho thấy, việc dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của facebook giúp học sinh có nhiều thời gian, không gian học tập, học sinh ở lớp thực nghiệm học tập tích cực, hào hứng, kết quả phát triển năng lực cao hơn so với lớp đối chứng.
Từ khóa: B-Learning, facebook, thành tố năng lực, mạng xã hội, hứng thú, tích cực, Vật lí 10.

60. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN  TRONG DẠY HỌC MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN  CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN” QUA SỬ DỤNG  NHỮNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

60. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN” QUA SỬ DỤNG NHỮNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

 06:12 04/01/2019

Tóm tắt: Phát huy tính tích cực nhận thức của người học trong dạy học là yêu cầu quan trọng đã được khẳng định từ rất lâu trong đường lối giáo dục của Đảng, Nhà nước ta. Trong dạy học, giảng viên cần tận dụng mọ0i điều kiện, khả năng, dùng mọi thủ thuật để phát huy tính tích cực nhận thức của người học. Bài viết đề cập việc sử dụng những kí thuật dạy học tích cực để phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường đại học.
Từ khóa: Tích cực nhận thức, nguyên lí cơ bản, tích cực, kĩ thuật dạy học.

25. VAI TRÒ CỦA MÀU SẮC TRONG QUÁ TRÌNH  PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Ở TRẺ MẦM NON

25. VAI TRÒ CỦA MÀU SẮC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Ở TRẺ MẦM NON

 05:17 23/08/2017

Bài viết giới thiệu và trình bày về vai trò của màu sắc trong quá trình phát triển toàn diện ở trẻ độ tuổi mầm non, qua một số khái niệm cơ bản về màu cũng như thực trạng và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của màu trong trường mầm non.

13. Đổi mới phương pháp thảo luận trên lớp trong học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

13. Đổi mới phương pháp thảo luận trên lớp trong học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

 22:55 21/08/2017

Tóm tắt: Giáo dục lí luận chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng góp phần gìn giữ, xây dựng và bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội. Việc chuyển từ học tập theo niên chế sang học tín chỉ ở các trường đại học đang tạo ra những tiền đề, điều kiện thuận lợi, đồng thời, cũng đặt ra những thách thức trong việc đổi mới phương pháp dạy và học. Trong đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lí luận chính trị cho sinh viên đặc biệt phương pháp học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, năng động và khả năng tự nghiên cứu, tự lĩnh hội tri thức, học đi đôi với hành, kết hợp lí luận với thực tiễn cần được các nhà quản lí, giảng viên hướng đến trước nhất trong đổi mới giảng dạy.
Từ khóa: giáo dục lí luận chính trị; giảng dạy; sinh viên; thảo luận; phương pháp học tập, tự học, tích cực.

47. ÂM HÁN VIỆT – “CHÌA KHÓA” HỌC CHỮ HÁN HIỆU QUẢ  DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

47. ÂM HÁN VIỆT – “CHÌA KHÓA” HỌC CHỮ HÁN HIỆU QUẢ DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

 05:53 11/05/2017

Chữ Hán là một “cửa ải” khó vượt qua đối với người học tiếng Hán dù ở trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp. Với mục tiêu nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hướng tới cốt lõi của công tác đổi mới dạy và học là hoạt động học tập chủ động của người học, biến quá trình bị động tiếp thụ kiến thức của người học thành quá trình kiến tạo. Tác giả bằng những tìm tòi, những trải nghiệm trong giảng dạy tiếng Hán lâu năm ở Học viện An ninh nhân dân, xin được trình bày phương pháp giảng dạy chữ Hán thú vị, đặc biệt khai thác được lợi thế ngôn ngữ của người Việt học tiếng Hán, đó là phương pháp âm Hán Việt.

66.	Kĩ năng sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên

66. Kĩ năng sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên

 05:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về vấn đề tư cách người thuyết trình; việc sử dụng tốt các bước thuyết trình; sử dụng các thủ thuật trong dạy học nhằm rèn luyện và phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên.

38. Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong gờ học tác phẩm văn chương thông qua xây dựng và phát triển hồi ứng trải nghiệm

38. Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong gờ học tác phẩm văn chương thông qua xây dựng và phát triển hồi ứng trải nghiệm

 22:53 12/03/2017

Bài báo trình bày về những vấn đề chung về lí thuyết hồi ứng và hướng tiếp cận lí thuyết hồi ứng; quy trình hồi ứng trải nghiệm và vấn đề hổ trợ học sinh hồi ứng trải nghiệm trong dạy học tác phẩm văn chương.

54. Sử dụng một số kĩ thuật cơ bản trong dạy học môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên

54. Sử dụng một số kĩ thuật cơ bản trong dạy học môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên

 03:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về việc sử dụng các kĩ thuật cơ bản trong quá trình dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên các trường đại học: kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật công não, kĩ thuật mảnh ghép.

11. Đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên ở khoa sư phạm, trường Đại học Thủ Dầu Một

11. Đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên ở khoa sư phạm, trường Đại học Thủ Dầu Một

 02:52 01/03/2017

Bài báo tình bày về thực trạng sử dung các phương pháp dạy học cũng như việc quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên ở khoa Sư phạm trường Đại học Thủ Dầu Một. Đồng thời đưa ra một số đề xuất về việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên khoa Sư phạm.

9. Phát huy vai trò của seminar trong dạy học các môn khoa học Mác – Lê nin ở các trường đại học quân sự hiện nay

9. Phát huy vai trò của seminar trong dạy học các môn khoa học Mác – Lê nin ở các trường đại học quân sự hiện nay

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng seminar trong dạy học các môn khoa học và khắc phục hạn chế, phát huy vai trò của seminar trong dạy học các môn khoa học Mác – Lê nin theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học ở các trường đại học quân sự hiện nay.

16. Hướng dẫn học sinh thu thập thông tin địa lí địa phương nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học môn Địa lí

16. Hướng dẫn học sinh thu thập thông tin địa lí địa phương nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học môn Địa lí

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng của địa lí địa phương, nội dung, mục tiêu giảng dạy và ý nghĩa việc hướng dẫn học sinh thu thập thông tin địa lí địa phương nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học môn Địa lí.

17. Bồi dưỡng tư duy thuật giải cho học sinh trong dạy học chủ đề Số phức ở trường trung học phổ thông

17. Bồi dưỡng tư duy thuật giải cho học sinh trong dạy học chủ đề Số phức ở trường trung học phổ thông

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp nhằm góp phần bồi dưỡng, phát triển tư duy thuật giải cho học sinh theo định hướng: đáp ứng mục tiêu, bám sát chương trình, hình thành nhân cách, ý thức tổ chức, kỉ luật và sáng tạo.

12. Hướng dẫn học sinh lớp 12 khám phá lời giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

12. Hướng dẫn học sinh lớp 12 khám phá lời giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 11:48 06/01/2017

Trong dạy học bài tập toán học, việc có được một lời giải cho bài toán đã là tốt, nhưng tốt hơn là có thể lí giải được con đường tìm ra lời giải đó như thế nào? Học sinh sẽ học được nhiều hơn từ cách suy nghĩ để có lời giải bài toán. Phương pháp dạy học khám phá không chỉ là làm cho học sinh lĩnh hội sâu sắc những tri thức của môn học, mà quan trọng hơn là trang bị cho họ những thủ pháp suy nghĩ, những cách thức phát hiện và giải quyết vấn đề mang tính độc lập, sáng tạo. Bài báo này trình bày một kết quả hướng dẫn học sinh lớp 12 khám phá lời giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

8. Một số vấn đề lí luận về tạo động cơ học tập cho người học

8. Một số vấn đề lí luận về tạo động cơ học tập cho người học

 03:25 04/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở khoa học của việc tạo động cơ học tập là tất cả những yếu tố, thành phần từ bên ngoài, bên trung học sinh có chức năng thúc đẩy học sinh học tập một cách tích cực và thành công.

05. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy thực hành Tin học ở trường trung học phổ thông

05. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy thực hành Tin học ở trường trung học phổ thông

 03:48 07/11/2016

Tóm tắt: Trong chương trình Tin học ở trường phổ thông, những buổi học thực hành có vai trò rất quan trọng để rèn luyện những kĩ năng cơ bản về sử dụng máy tính cho học sinh. Để phát huy được hiệu quả của những buổi học thực hành Tin học trong điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương còn hạn hẹp, giáo viên cần có những biện pháp thích hợp. Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các buổi dạy thực hành môn Tin học ở trường trung học phổ thông, đặc biệt là ở vùng nông thôn, trong đó nhấn mạnh những giải pháp nhằm kích hoạt và phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động và phối hợp làm việc theo nhóm của học sinh trong quá trình thực hành.
Từ khoá: tự giác, tích cực, chủ động, làm việc theo nhóm.

19. Thực nghiệm sư phạm về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải tích ở trường cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

19. Thực nghiệm sư phạm về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải tích ở trường cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 21:54 26/09/2016

Bài viết đề cập mục đích và nội dung thực nghiệm sư phạm về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải tích ở các trường cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đánh giá hiệu quả thực nghiệm sư phạm, cũng như rút ra một số kết luận về việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong tình hình hiện nay.

19. Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo cho học sinh thông qua quy trình dạy học theo góc trong dạy học Vật lí

19. Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo cho học sinh thông qua quy trình dạy học theo góc trong dạy học Vật lí

 06:17 26/09/2016

Tóm tắt: Dạy học theo góc mang lại nhiều ưu thế nổi trội so với các mô hình dạy học khác, đó là: tạo môi trường học tập với một cấu trúc được xác định cụ thể; khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy học sinh tích cực học tập; đa dạng hóa nội dung học tập... Bài viết áp dụng dạy học theo góc trong dạy học bài “Gương phẳng” (Vật lí 7) nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo cho học sinh.
Từ khóa: tích cực, tự lực, sáng tạo, học sinh, dạy học theo góc, Vật lí 7.

14. Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên cao đẳng sư phạm

14. Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên cao đẳng sư phạm

 10:57 14/09/2016

Qua việc phân tích một số phương pháp dạy học mới (phương pháp dạy học dựa trên dự án, phương pháp Galle Walk, phương pháp Learning Café), có thể thấy, các phương pháp này có rất nhiều khác biệt so với những phương pháp truyền thống. Sự khác biệt cơ bản nhất là vai trò của người dạy và người học đã thay đổi, giúp quá trình học của sinh viên từ thụ động sang chủ động, từ việc nghe giảng sang hoạt động tư duy, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên. Đổi mới phương pháp dạy học sẽ tạo điều kiện tốt cho người học có thể phát huy hết khả năng tư duy của mình, biến quá trình của người học thành quá trình phát triển tư duy sáng tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây