02. Thực trạng và một số biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên các trường đại học trong quân đội hiện nay

02. Thực trạng và một số biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên các trường đại học trong quân đội hiện nay

 15:27 26/08/2019

Tóm tắt: Tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong quân đội hiện nay. Hoạt động này có những yêu cầu riêng và cần được tiến hành bằng các biện pháp đồng bộ, khoa học và thiết thực. Bài viết nêu thực trạng và đề xuất một số biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên các trường đại học trong quân đội hiện nay.
Từ khóa: tích cực hóa, hoạt động nhận thức, trường đại học trong quân đội, học viên.

23.	Thực trạng quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên ở trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

23. Thực trạng quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên ở trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

 10:34 14/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm “tích cực hóa học tập”, các kết quả nghiên cứu về nhận thức của cán bộ quản lí về mục đích của quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên; thực hiện các biện pháp quản lí chỉ đạo chung của nhà trường nhằm tích cực hóa học tập của sinh viên; thực hiện các biện pháp quản lí chỉ đạo của nhà trường về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên.

37. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIẢNG VIÊN VỚI VẤN ĐỀ "TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC - TỰ HỌC" CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC

37. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIẢNG VIÊN VỚI VẤN ĐỀ "TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC - TỰ HỌC" CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC

 08:32 11/07/2017

Trong dạy học đại học, tích cực hoá hoạt động nhận thức của sinh viên - tự học, là một hướng đổi mới đã được rất nhiều nhà giáo dục, nhà nghiên cứu quan tâm bàn bạc và ủng hộ. Tích cực hoá là một hoạt động nhằm làm chuyển biến vị trí của người học từ thụ động sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của giảng viên với vấn đề tích cực hóa hoạt động nhận thức - tự học của sinh viên đại học.

19. Sử dụng Cabri hỗ trợ dạy học toán nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

19. Sử dụng Cabri hỗ trợ dạy học toán nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

 15:49 22/02/2017

Bài báo trình bày về thiết kế một bài toán hình học cho học sinh theo nhóm sử dụng phần mềm Cabri hỗ trợ dạy học toán nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

24. Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục thể chất cho sinh viên đại học, cao đẳng theo hướng tích cực hóa hoạt động người học

24. Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục thể chất cho sinh viên đại học, cao đẳng theo hướng tích cực hóa hoạt động người học

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của giáo viên giáo dục thể chất và những biện pháp, cách thức phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng.

19. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí

19. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày một số đặc điểm của phương pháp dạy học theo góc và vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học bài “định luật bảo toàn động lượng” nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí.

18. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí thông qua sử dụng dữ liệu tự tạo

18. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí thông qua sử dụng dữ liệu tự tạo

 15:24 30/09/2016

Tóm tắt: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, quá trình nghiên cứu vật lí thường được tiến hành bằng quan sát và thí nghiệm. Từ khái niệm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, bài viết trình bày thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí ở trường phổ thông và sử dụng thí nghiệm vật lí tự tạo xây dựng một số tình huống có vấn đề trong dạy học, được minh họa qua một số bài học trong chương trình vật lí trung học phổ thông nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Từ khóa: tích cực hóa, hoạt động nhận thức, học sinh, dạy học Vật lí, sử dụng dữ liệu tự tạo

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

 11:12 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số ví dụ minh họa, đề xuất quy trình dạy học trong khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Từ khóa: khai thác, bài toán, hình học, tiểu học, tích cực hóa, nhận thức, học sinh.

18. Dạy học các khái niệm tin học ở trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa các hoạt động

18. Dạy học các khái niệm tin học ở trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa các hoạt động

 11:32 15/09/2016

Bài viết đề cập dạy học các khái niệm tin học ở trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa các hoạt động với các nội dung chủ yếu như: một số hoạt động tích cực trong dạy học các khái niệm Tin học, một số ví dụ trong việc thiết kế, xây dựng các hoạt động khi dạy học một khái niệm Tin học: khái niệm “thuật toán”, “mảng một chiều”.

14. Khai thác M-learning nhằm tích cực hóa hoạt động học tập trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

14. Khai thác M-learning nhằm tích cực hóa hoạt động học tập trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 11:19 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về vấn đề tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học Toán, vấn đề M-learning và khả năng sử dụng trong dạy học Toán; khả năng khai thác M-learning nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong quá trình học Toán; một số biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh với sự hỗ trợ của M-learning.
Từ khóa: M-learning, tích cực hóa, hoạt động học tập, trung học phổ thông, môn Toán.

14. Tích cực hóa vai trò bạn đọc học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông từ kiến thức nền của người học

14. Tích cực hóa vai trò bạn đọc học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông từ kiến thức nền của người học

 11:11 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày cơ sở lí luận về kiến thức nền của người học và nêu số biện pháp tích cực hóa vai trò bạn đọc như: - Huy động kiến thức nền của học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên để khởi động giờ học; - Huy động kiến thức nền của học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên để kiến tạo ý nghĩa văn bản. Trong phân tích, tác giả nêu số ví dụ minh họa cụ thể cho từng nội dung góp phần nâng cao hiệu quả phương pháp tích cực hóa trong giáo dục.
Từ khoá: Tích cực hóa, học sinh, dân tộc ít người, Tây Nguyên, tác phẩm văn chương, trung học phổ thông.

7. Tích cực hoá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên

7. Tích cực hoá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên

 20:38 07/07/2016

Bài viết trình bày sự cần thiết tích cực hóa quá trình giảng dạy của giảng viên trong rèn luyện tư duy phản biện, có ý nghĩa quan trọng tác động đến việc lĩnh hội tri thức, hình thành phương pháp tư duy của sinh viên. Để rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên cần một tập hợp các biện pháp tác động đến quá trình này, trong đó tích cực hóa hoạt động giảng dạy của giáo viên là một trong những biện pháp quan trọng. Tác giả cũng nêu lên các phương pháp tích cực hóa giảng dạy trong rèn luyện (Tích cực hóa hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua phương pháp sư phạm phản biện; rèn luyện cho sinh viên kĩ năng lập luận, tìm kiếm bằng chứng lập luận; rèn luyện cho sinh viên khả năng biết loại bỏ những thông tin sai lệch) nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây