36. TỰ HỌC VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN  ĐÁP ỨNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

36. TỰ HỌC VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐÁP ỨNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Đào tạo theo học chế tín chỉ với ưu điểm nổi bật là đề cao vai trò của tự học, tự nghiên cứu, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học. Việc nghiên cứu lí luận, thực tiễn hoạt động tự học của sinh viên, đề xuất một số yêu cầu dạy tự học và học cách tự học của sinh viên đáp ứng với yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ của Trường Đại học Hoa Lư. Bài viết đề cập vấn đề tự học của sinh viên và một số yêu cầu về tự học đáp ứng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
Từ khóa: tự học, đáp ứng, hình thức, giáo dục, tín chỉ, sinh viên.

21. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍCH ỨNG VỚI HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

21. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍCH ỨNG VỚI HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về một số yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến thích ứng với học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Kết quả được nghiên cứu trên 410 sinh viên dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đang học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Đại học Tân Trào, Tuyên Quang.
Từ khóa: Thích ứng, học tập nhóm, tín chỉ, sinh viên, dân tộc thiểu số.

05. Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình

05. Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình

 17:43 06/03/2019

Tóm tắt: Tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên. Tự học nhằm phát huy tính tự giác, tích cực ở người học, là nhân tố quyết định chất lượng GD-ĐT. Do đó, việc nghiên cứu lí luận, thực tiễn hoạt động tự học của các sinh viên có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đòa tạo của các trường Đại học, Cao đẳng. Bài viết đề cập thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình.
Từ khóa: Tự học, sinh viên, đào tạo, tín chỉ.

30. MỨC ĐỘ THÍCH ỨNG VỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  CỦA CÁC NHÓM SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

30. MỨC ĐỘ THÍCH ỨNG VỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA CÁC NHÓM SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 08:32 11/07/2017

Trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước hiện nay, thời gian học tập ở trên lớp của sinh viên được rút ngắn, sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu nhiều. Trước phương thức đào tạo mới có nhiều thay đổi trên liệu sinh viên dân tộc thiểu số có thích ứng được hay không? Bài viết tiến hành nghiên cứu thực trạng mức độ thích ứng với phương thức đạo tạo theo học chế tín chỉ của 422 sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại hai trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Đại học Tây Bắc. Bài viết cũng chỉ ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, đồng thời đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên dân tộc thiểu số thích ứng nhanh hơn với phương thức đào tạo mới.

17. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh với việc học các môn lí luận Mác-Lênin theo học chế tín chỉ

17. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh với việc học các môn lí luận Mác-Lênin theo học chế tín chỉ

 09:22 30/03/2017

Thực tế chỉ ra rằng nhiều sinh viên không có kết quả tốt trong môn Mác-Lênin. Có một số lý do đối với vấn đề. Để đạt được kết quả tốt hơn, sinh viên cần phải có mục đích, động lực, quan điểm đúng để học và những phương pháp học thích hợp trong hệ thống học theo tín chỉ cũng như thành thạo cách tìm kiếm và nghiên cứu thông tin hữu ích.

16. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - nút nhấn để nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ

16. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - nút nhấn để nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ

 09:22 30/03/2017

Phù hợp với mô hình đào tạo theo tín chỉ, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được coi là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định thương hiệu của các trường đại học và cao đẳng. Do đó, mỗi một cơ quan đào tạo cần phải có những biện pháp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho sinh viên như thay đổi nhận thức và định hướng hoạt động của sinh viên trong học tập, nghiên cứu; nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học và nghiên cứu. Để nâng cao chất lượng nghiên cứu của sinh viên, yêu cầu không phải chỉ có nỗ lực của sinh viên mà còn bởi của tất cả đội ngũ giảng viên, tất cả các tổ chức đoàn, hội, nhóm đặc biệt là các nhà quản lí trong việc chỉ đạo hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường đi đúng hướng và thực sự có hiệu quả.

12. Thực trạng học tập của sinh viên và một số giải pháp trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

12. Thực trạng học tập của sinh viên và một số giải pháp trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

 10:05 29/03/2017

Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2013-2014. Khó khăn lớn nhất của hệ đào tạo theo học chế tín chỉ là sinh viên phải tự nhận thức được tầm quan trọng của việc tự học. Tuy nhiên, thực tế là tất cả sinh viên không giành đủ thời gian tự học hay tìm ra phương pháp học tập phù hợp, dẫn tới kết quả học tập không như mong muốn. Bài viết này đề cập đến thực trạng học tập của sinh viên, lý do khiến cho kết quả học tập không tốt và tập trung đưa ra một số giải pháp khắc phục.

19. Quản lí hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

19. Quản lí hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết phải quản lí hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; nội dung công tác quản lí hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

6. Vai trò của chủ thể quản lí hoạt động giảng dạy theo tín chỉ ở cấp độ khoa trong trường đại học

6. Vai trò của chủ thể quản lí hoạt động giảng dạy theo tín chỉ ở cấp độ khoa trong trường đại học

 17:09 26/09/2016

Tóm tắt: Hoạt động dạy và học là hoạt động nền tảng, cơ bản của nhà trường nói chung và trường đại học nói riêng. Với mô hình đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học hiện nay, vai trò của giảng viên không những không giảm đi mà ngày càng được đề cao hơn. Để giảng viên phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của mình, các chủ thể quản lí trực tiếp hoạt động giảng dạy, cụ thể là cấp độ khoa cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình để phù hợp với yêu cầu và thực tế.
Từ khóa: chủ thể quản lí, hoạt động giảng dạy, tín chỉ, trường đại học.

21. Xây dựng phần mềm hỗ trợ sinh viên đăng kí học trong đào tạo theo tín chỉ

21. Xây dựng phần mềm hỗ trợ sinh viên đăng kí học trong đào tạo theo tín chỉ

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập xây dựng phần mềm hỗ trợ sinh viên đăng kí học trong đào tạo theo tín chỉ, trong đó tập trung các nội dung chính như: vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo tín chỉ; thực trạng đăng kí học trực tuyến hiện nay tại Trường Đại học Vinh; xây dựng phần mềm hỗ trợ sinh viên đăng kí học trong đào tạo theo tín chỉ.

3. Yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hình thức tích lũy tín chỉ ở các Trường Đại học Sư phạm

3. Yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hình thức tích lũy tín chỉ ở các Trường Đại học Sư phạm

 22:21 15/09/2016

Bài viết đề cập khái quát việc đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hình thức tích lũy tín chỉ ở các trường đại học sư phạm; chất lượng đầu vào quyết định chất lượng đầu ra trong đào tạo; vai trò của giáo viên đối với chất lượng đào tạo theo hình thức tích lũy tín chỉ; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường đại học sư phạm cần đáp ứng nhu cầu của người học; thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng và giám sát các hoạt động đào tạo giáo viên.

6. Thực tập sư phạm trong quy trình đào tạo giáo viên theo tín chỉ

6. Thực tập sư phạm trong quy trình đào tạo giáo viên theo tín chỉ

 08:50 08/09/2016

Bài báo trình bày về kĩ năng sư phạm và việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp trong thực tập sư phạm; những chuẩn bị cho sinh viên tham gia thực tập sư phạm; tổ chức hoạt động thực tập sư phạm theo tín chỉ cho sinh viên.

11. Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

11. Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 16:47 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm module dạy học, đặc tính cơ bản của một module dạy học, quy trình tổ chức module dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ và một ví dụ về quy trình tổ chức module “giáo dục và sự phát triển nhân cách” trong dạy học.
Từ khóa: module, dạy học, đào tạo, tín chỉ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây