72. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

72. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

 09:43 11/07/2017

Tôn giáo, tín ngưỡng là những thành phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa ở tỉnh Thái Bình.Đồng thời, nó có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội.Tôn giáo, tín ngưỡng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân nơi đây, nó ảnh hưởng và chi phối đến lối sống, thói quen, đạo đức của từng thành phần dân cư. Bài viết này đề cập về những ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian đối với từng lĩnh vực của đời sống xã hội ở tỉnh Thái Bình hiện nay ở cả hai góc độ: tích cực và tiêu cực.

70. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Ở THÁI BÌNH

70. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Ở THÁI BÌNH

 09:29 11/07/2017

Bất cứ vùng đất nào cũng có những loại hình tín ngưỡng truyền thống do nhiều thế hệ lưu truyền lại. Các loại hình này là bộ phận không thể thiếu của bản sắc văn hóa địa phương. Thái Bình là mảnh đất địa linh nhân kiệt, các loại hình tín ngưỡng dân gian ra đời sớm và có sự phát triển rất phong phú, đa dạng. Tín ngưỡng dân gian ở Thái Bình mang đặc điểm chung của tín ngưỡng dân gian người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ nhưng lại có những nét riêng về: quan niệm, mức độ, biểu hiện, hành vi tín ngưỡng. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ những đặc điểm đó.

69. Tín ngưỡng thờ mẫu hiện nay - giá trị văn hóa, tinh thần và những vấn đề đặt ra

69. Tín ngưỡng thờ mẫu hiện nay - giá trị văn hóa, tinh thần và những vấn đề đặt ra

 11:51 10/07/2017

Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là sự hỗn dung tôn giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố của các tôn giáo du nhập vào Việt Nam. Thờ Mẫu và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu góp phần rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, dưới sự tác động mạnh mẽ bởi những yếu tố ngoại cảnh cũng như nội sinh, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đang có những biểu hiện biến tướng cần được phòng chống và ngăn chặn.
Từ khóa: Tín ngưỡng, tín ngưỡng dân gian, thờ Mẫu, hầu đồng, chầu văn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây