6. GIÁO DỤC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TƯ DUY SÁNG TẠO  CỦA NGƯỜI HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

6. GIÁO DỤC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:47 29/07/2020

Từ khóa: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo của người học là một mục tiêu quan trọng của giáo dục ở nhà trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay. Tổ chức hoạt động giáo dục phát huy tính tích cực tư duy sáng tạo ở người học ở nhà trường phổ thông là một quá trình với một phức hệ các yếu tố: từ xác định mục tiêu, xây dựng chương trình nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, quản lí kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của người học, điều kiện phương tiện, môi trường giáo dục, thể hiện một chiến lược giáo dục, dạy học tập trung vào tính tích cực, hứng thú hoạt động nhận thức, khuyến khích tư duy phê phán và không ngừng sáng tạo của người học thông qua tăng cường hoạt động thực tiễn, tương tác, cá biệt hoá tiềm năng, cổ vũ người học… Từ đó phát huy được tính tích cực tư duy sáng tạo ở người học ở nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục hiện nay.
Tóm tắt: Tư duy sáng tạo, tính tích cực, giáo dục, giáo viên, người học.

48. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ

48. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Trong các phương pháp dạy học tích cực thì nêu vấn đề là phương pháp có nhiều ưu điểm, lợi thế hơn các phương pháp dạy học khác. Phương pháp dạy học nêu vấn đề giúp cho học sinh, sinh viên tránh được tình trạng học tập thụ động, hạn chế được cách học phụ thuộc vào ghi chép. Phương pháp dạy học nêu vấn đề còn giúp cho người học luôn có sự suy nghĩ, tư duy độc lập, sáng tạo, có cả chiều rộng và độ sâu khi muốn hiểu biết và giải quyết vấn đề nào đó. Bài viết đề cập đến việc phát huy tính tích cực của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong quá trình học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh thông qua phương pháp dạy học nêu vấn đề - một yếu tố tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đối với môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh nói riêng.
Từ khóa: Tính tích cực, quá trình học tập, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, phương pháp nêu vấn đề.

05. Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

05. Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 22:31 22/12/2018

Tóm tắt: Nhằm nâng cao hiệu quả học tập, nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, việc tìm hiểu tính tích học tập có ý nghĩa nhất định. Nghiên cứu thực trạng tính tích cực học tập được biểu hiện qua nhận thức, thái độ và hành động học tập của sinh viên Trường. Thực trạng tính tích cực học tập được đánh giá qua ý kiến của sinh viên, giảng viên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhận thức khá tốt về tầm quan trọng của tính tích cực học tập, nhưng cũng còn những sinh viên tiến hành hoạt động học tập còn hình thức, đối phó, chạy theo bằng cấp, từ đó đưa ra một số gợi ý trong xây dựng và tổ chức học tập nhằm nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Từ khóa: Học tập, tính tích cực, sinh viên, Kinh tế Quốc dân.

53. RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN  TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

53. RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Chất lượng dạy học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của giảng viên và tự học của sinh viên. Tự học giữ vai trò quan trọng, là nhân tố trực tiếp nâng cao chất lượng học tập. Đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự học giúp người học nắm vững nội dung cơ bản đường lối, chủ trương của Đảng, bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước; giúp họ vận dụng kiến thức đã học để lí giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, gắn lí luận với thực tiễn. Để phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình tự học, cần có sự nỗ lực của cả người dạy lẫn người học và cả phía nhà trường.
Từ khóa: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kĩ năng tự học, tính tích cực, sinh viên.

12. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG THẢO LUẬN  MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN”  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

12. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG THẢO LUẬN MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN” Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: Hoạt động dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở nước ta trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức trẻ, kiên định vững vàng, có đủ năng lực đáp ứng mọi nhiệm vụ. Song hoạt động này còn bộc lộ một số hạn chế nên chưa tạo được động lực cho người học. Chính vì vậy, việc phát huy tính tích cực của sinh viên trong thảo luận môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục đào tạo là một yêu cầu cấp thiết.
Từ khóa: tính tích cực, sinh viên, thảo luận

36. TRÒ CHƠI HỌC TẬP- PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GIÁO DỤC TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẦM NON

36. TRÒ CHƠI HỌC TẬP- PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GIÁO DỤC TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẦM NON

 18:21 26/09/2017

Tóm tắt: Sự phong phú trong nhu cầu của trẻ tạo nên sự đa dạng trong các loại trò chơi của trẻ ở lứa tuổi này. Điểm khác biệt của trò chơi học tập so với các loại trò chơi khác ở chỗ: nhiệm vụ nhận thức và luật chơi của trò chơi đòi hỏi trẻ phải huy động trí óc làm việc thực sự nhưng chúng lại được thể hiện dưới hình thức chơi vui vẻ và chính điều đó nâng cao tính tích cực nhận thức cho trẻ. Trẻ hứng thú, tích cực vận dụng vốn hiểu biết, kinh nghiệm của mình để giải quyết các nhiệm vụ nhận thức trong trò chơi một cách độc lập.
Từ khóa: Trò chơi học tập, tính tích cực, trẻ mầm non

33. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC

33. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC

 21:21 23/08/2017

Phát huy tính tích cực cho trẻ là tinh thần của Giáo dục mầm non. Thực tiễn lẫn lí luận đều cho thấy vai trò của Âm nhạc trong việc phát huy tính tích cực của trẻ. Đề xuất hệ thống biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục Âm nhạc ở trường mầm non là điều cần thiết, bao gồm cả khâu nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên đến khâu chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, cách thức tổ chức hoạt động... Tuy nhiên, để phát huy tối đa những biện pháp đó đòi hỏi phải có sự phối kết hợp giữa gia đình, xã hội, giáo viên mầm non và trẻ. Một khi các mắt xích quan hệ đó được thực hiện thường xuyên và đồng bộ thì hoạt động giáo dục Âm nhạc mới thể hiện trọn vẹn vai trò của mình.

28. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẦM NON THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC

28. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẦM NON THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC

 16:17 23/08/2017

Phát huy tính tích cực cho trẻ là tinh thần của Giáo dục mầm non. Thực tiễn cho thấy, vai trò của Âm nhạc trong việc phát huy tính tích cực của trẻ. Đề xuất hệ thống biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục Âm nhạc ở trường mầm non là điều cần thiết. Tuy nhiên, để phát huy tối đa các biện pháp đó đòi hỏi phải có sự phối kết hợp giữa gia đình, xã hội, GV mầm non và trẻ, các mắc xích quan hệ đó được thực hiện thường xuyên và đồng bộ thì hoạt động giáo dục Âm nhạc mới thể hiện trọn vẹn vai trò của mình.

61.	Phát huy tính tích cực trong giảng dạy lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung hiện nay

61. Phát huy tính tích cực trong giảng dạy lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung hiện nay

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng tính tích cực trong giảng dạy của giảng viên lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung; thực trạng tính tích cực trong học tập lí luận chính trị và một số giải pháp phát huy tính tích cực trong giảng dạy lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung.

35.	Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực tự học của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân

35. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực tự học của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực tự học của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân; - Các yếu tố ảnh hưởng đến đến tính tích cực tự học của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân gồm: - Yếu tố chủ quan. Yếu tố khách quan; - Kết luận và đề xuất.

39.	Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc ở trường mầm non

39. Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc ở trường mầm non

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của môi trường giáo dục đối với sự phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc; - Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc ở trường mầm non như: Thiết kế môi trường giáo dục hoạt động góc. Xây dựng môi trường giáo dục hoạt động góc. Tổ chức hoạt động của trẻ trong môi trường giáo dục.

16. Củng cố bài giảng môn Sinh học bằng việc sử dụng Graph theo hướng phát huy tính tích cực của người học

16. Củng cố bài giảng môn Sinh học bằng việc sử dụng Graph theo hướng phát huy tính tích cực của người học

 15:19 23/02/2017

Bài báo giới thiệu và phân tích ý nghĩa của biện pháp củng cố bài giảng môn Sinh học bằng việc sử dụng Graph theo hướng phát huy tính tích cực của người học qua một số ví dụ cụ thể.

9. Phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học hợp tác nhóm

9. Phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học hợp tác nhóm

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày các đặc trưng của nhiệm vụ nhằm định hướng, kích thích học tập, phát huy tính tích cực, đào sâu kiến thức của sinh viên trong dạy học hợp tác nhóm.

8. Tìm hiểu tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

8. Tìm hiểu tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày kết quả tìm hiểu tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy ở đại học.

11. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của học viên trong giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn

11. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của học viên trong giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày việc sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của học viên và một số vấn đề cần quan tâm để thuyết trình trở thành phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn.

15. Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của Sinh viên trong môn Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

15. Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của Sinh viên trong môn Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

 00:00 25/12/2016

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một yêu cầu bức xúc, một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. SV xem môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn “ngoại đạo”, “học để thi”, không có ý nghĩa, ứng dụng gì đối với cuộc sống của họ cả. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân xuất phát từ phương pháp giảng dạy của giảng viên cũng như thái độ và phương pháp học tập của sinh viên. Để giải quyết được thực trạng trên, trước hết cần phải xem xét lại phương pháp giảng dạy của giảng viên đối với môn học này, vì giảng viên là người đầu tiên đem lại hứng thú học tập, là người truyền dẫn tri thức cho sinh viên. Bài viết đề xuất một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

22. Một hướng tiếp cận trong dạy học Quang học (Vật lí 7) nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

22. Một hướng tiếp cận trong dạy học Quang học (Vật lí 7) nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

 17:33 31/10/2016

Bài báo trình bày một cách tiếp cận mới khi dạy học chương: “Quang học” (vật lí 7) nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập.

18. Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp học theo góc trong giáo dục mĩ thuật ở trường phổ thông

18. Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp học theo góc trong giáo dục mĩ thuật ở trường phổ thông

 11:15 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới tổ chức dạy học theo góc theo hướng thiết kế các hoạt động học tập lấy người học làm trung tâm của quá trình dạy học. Trên cơ sở đó, đáp ứng và nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông.
Từ khóa: tính tích cực, học sinh, dạy học theo góc, giáo dục mĩ thuật, trường phổ thông.

15. Phát huy tính tích cực của sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non trong giờ thực hành bộ môn Giáo dục học mầm non

15. Phát huy tính tích cực của sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non trong giờ thực hành bộ môn Giáo dục học mầm non

 12:06 19/09/2016

Tóm tắt: Tính tích cực của sinh viên trong quá trình học tập ở trường đại học được coi như một phẩm chất tâm lí cá nhân, là năng lực giải quyết nhiệm vụ học tập với hiệu quả cao bằng sự cố gắng nỗ lực hết mình nhằm giải quyết các nhiệm vụ đã đặt ra trong hoạt động của mình.
Từ khóa: tính tích cực, sinh viên, Giáo dục mầm non.

11.Tìm hiểu về tính tích cực xã hội của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay

11.Tìm hiểu về tính tích cực xã hội của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 09:13 19/09/2016

Tính tích cực xã hội là điều kiện để học sinh, sinh viên đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng đất nước, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, mà còn góp phần hoàn thiện chính bản thân các em. Bài viết tìm hiểu về tính tích cực xã hội của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay, với các nội dung chủ yếu như: phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp giáo dục tính tích cực cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây