62. Ý thức pháp luật và tính tất yếu của việc nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên hiện nay

62. Ý thức pháp luật và tính tất yếu của việc nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên hiện nay

 10:38 19/09/2018

Tóm tắt: Pháp luật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng thực hiện dân chủ, công bằng, văn minh. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội ở điểm xuất phát thấp, phương thức sản xuất lạc hậu. Sự phát triển kinh tế xã hội, xu thế hội nhập, toàn cầu hóa... đặt ra những khó khăn, thách thức hết sức to lớn, đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần có những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng ấy không thể xem nhẹ vai trò của thanh niên - lực lượng quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của một đất nước. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng trong công cuộc kiến thiết đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tình hình vi phạm pháp luật của thanh niên ngày càng diễn biến phức tạp. Điều đó cho thấy, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên là vấn đề có tính cấp thiết.
Từ khóa: Tính tất yếu, nâng cao ý thức pháp luật, thanh niên.

63. Tính tất yếu và tầm quan trọng của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” vào giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay

63. Tính tất yếu và tầm quan trọng của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” vào giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay

 10:38 19/09/2018

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức có vai trò và vị trí rất lớn trong hoàn thiện nhân cách. Trong đó, “nghĩa vụ” là một phạm trù trung tâm, với tư cách là một phạm trù đạo đức. Nghĩa vụ là những chuẩn mực sống hoàn toàn mang tính tự giác trong hành động của mỗi cá nhân, hay đó chính là đạo đức của con người trong xã hội. Thực hiện nghĩa vụ của bản thân là một trong những điều không thể thiếu đối với quá trình hoàn thiện nhân cách. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với SV, lớp thanh niên trí thức đại diện và quyết định tương lai của đất nước. Bài viết tập trung làm rõ tính tất yếu và sự cần thiết của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Tính tất yếu, sự cần thiết, vận dụng phạm trù đạo đức, giáo dục đạo đức, sinh viên.

63. TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHẠM TRÙ “NGHĨA VỤ” VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

63. TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHẠM TRÙ “NGHĨA VỤ” VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức có vai trò và vị trí rất lớn trong hoàn thiện nhân cách. Trong đó phạm trù nghĩa vụ là một phạm trù trung tâm, nghĩa vụ với tư cách là một phạm trù đạo đức. Nghĩa vụ là những chuẩn mực sống hoàn toàn mang tính tự giác trong hành động của mỗi cá nhân, nói khác đi, đó chính là đạo đức của con người trong xã hội. Thực hiện nghĩa vụ của bản thân là một trong những điều không thể thiếu đối với quá trình hoàn thiện nhân cách. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với sinh viên, lớp thanh niên tri thức đại diện và quyết định tương lai của đất nước. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ tính tất yếu và sự cần thiết của việc vận dụng phạm trù nghĩa vị trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Tính tất yếu, sự cần thiết, vận dụng phạm trù đạo đức, giáo dục đạo đức, sinh viên.

66. Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

66. Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Pháp luật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng thực hiện dân chủ, công bằng, văn minh. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội ở điểm xuất phát thấp, phương thức sản xuất lạc hậu. Sự phát triển kinh tế xã hội, xu thế hội nhập, toàn cầu hóa... đặt ra những khó khăn, thách thức hết sức to lớn, đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần có những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng ấy không thể xem nhẹ vai trò của thanh niên - lực lượng quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của một đất nước. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng trong công cuộc kiến thiết đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tình hình vi phạm pháp luật của thanh niên ngày càng diễn biến phức tạp. Điều đó cho thấy, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên là vấn đề có tính cấp thiết.
Từ khóa: Tính tất yếu, nâng cao ý thức pháp luật, thanh niên.

56. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO TIẾP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

56. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO TIẾP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

 09:07 11/07/2017

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, vấn đề giao tiếp và giáo dục văn hóa giao tiếp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết này đề cập tính tất yếu của việc giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay.

4. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI  TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

4. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

 22:03 10/07/2017

Xây dựng con người mới là tất yếu khách quan của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung cũng như việc xây dựng, trưởng thành của các tổ chức, lực lượng, các cộng đồng xã hội trong toàn xã hội. Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng con người mới trong lực lượng Công an nhân dân càng có tầm quan trọng đặc biệt, là tất yếu khách quan.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây