35. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 3-4 TUỔI  THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY  Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

35. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 3-4 TUỔI THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

 05:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết làm rõ một số khái niệm về tính tự lập, chế độ sinh hoạt hàng ngày, giáo dục tính tự lập thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày; phân tích thực trạng (nhận thức, nội dung, hình thức, biện pháp) giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở một số trường mầm non thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, trẻ 3-4 tuổi, chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non.

08. Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

08. Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

 09:57 09/02/2020

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa cơ sở lí luận qua việc phân tích các khái niệm về tính tự lập, chế độ sinh hoạt hàng ngày, giáo dục tính tự lập thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày; làm rõ những biểu hiện tính tự lập của trẻ 3-4 tuổi; phân tích và làm rõ nội dung của chế độ sinh hoạt hàng ngày, trên cơ sở đó đề xuất 5 biện pháp mang tính khả thi, thực tiễn và phù hợp với đặc điểm của chế độ sinh hoạt hàng ngày nhằm phát huy ưu thế của các hoạt trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ nói chung và giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi nói riêng.
Từ khóa: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, trẻ 3-4 tuổi, chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ.

05. Sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

05. Sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

 23:50 07/04/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập nội dung, ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày đối với việc giáo dục tính tự lập cho trẻ. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng việc sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện để tổ chức cuộc sống cho trẻ, tạo cơ hội để trẻ được thể hiện nhu cầu, sở thích, được tự tham gia vào các hoạt động hàng ngày phục vụ cho cá nhân, cho tập thể thông qua các hoạt động chơi, học, ăn, ngủ,... góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ nói chung và giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi nói riêng.
Từ khóa: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, trẻ 3- 4 tuổi, chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, phương tiện, sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày.

31.	Đề xuất một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi)

31. Đề xuất một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi)

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Đặc điểm biểu hiện nổi bật về tính tự lập của trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi); - Giáo dục tính tự lập trong Chương trình giáo dục mầm non hiện nay; - Đánh giá về thực trạng biểu hiện tính tự lập của trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) hiện nay; - Đề xuất một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi).

16. Tìm hiểu thực trạng biểu hiện tính tự lập của trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mầm non hiện nay

16. Tìm hiểu thực trạng biểu hiện tính tự lập của trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mầm non hiện nay

 02:52 01/03/2017

Bài báo trình bày một số tiêu chí đánh giá biểu hiện tính tự lập của trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi và thực trạng biểu hiện tính tự lập của trẻ tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội trong năm học 2014-2015. Từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm tổ chức và đưa trẻ vào những tình huống cần thể hiện các hành vi tự lập, tạo điều kiên để trẻ có cơ hội chọn và thực hiện những hành động đúng chuẩn trong các tình huống khác nhau.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây