60. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO  TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN  VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

60. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

 14:49 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viêt tập trung làm sáng tỏ các vấn đề như: một số trình bày và luận chứng quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề tôn giáo được đề cập trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Qua đó, bài viết cũng trình bày các giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm trong bối cảnh hiện nay ở nước ta nói chung và vấn đề tôn giáo nói riêng.
Từ khóa: Tôn giáo, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, thời đại ngày nay.

13. Kiến tạo môi trường ứng xử văn hóa, văn minh phù hợp với cộng đồng học sinh đa văn hóa - tôn giáo ở Na Uy

13. Kiến tạo môi trường ứng xử văn hóa, văn minh phù hợp với cộng đồng học sinh đa văn hóa - tôn giáo ở Na Uy

 10:19 07/05/2019

Tóm tắt: Hiện Na Uy và nhiều quốc gia Âu, Mĩ có người nhập cư cùng con cái đến sinh sống thường gặp phải các vấn đề do sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo mang lại. Nghiên cứu bối cảnh các trường học thuộc hệ thống giáo dục phổ thông của Na Uy có thể rút ra những nhận xét về các mâu thuẫn dễ xảy ra đối với học sinh xuất phát từ các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần tạo môi trường ứng xử văn hóa - văn minh cho cộng đồng học sinh nhập cư nhằm giúp các em chủ động, tích cực hội nhập với cuộc sống tại các nước sở tại là các nước tiên tiến, phát triển. Bài viết đề cập kiến tạo môi trường ứng xử văn hóa văn minh, phù hợp cộng đồng học sinh đa văn hóa - tôn giáo ở Na Uy.
Từ khóa: Người nhập cư, đa văn hóa, tôn giáo, giáo dục, môi trường văn hóa.

55. ĐẠO HIẾU VÀ GIÁO DỤC ĐẠO HIẾU CHO THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

55. ĐẠO HIẾU VÀ GIÁO DỤC ĐẠO HIẾU CHO THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở nền kinh tế tiểu nông, kết cấu làng xã và nền văn hóa bản địa, đạo Hiếu ở Việt Nam được hình thành và có sự thể hiện khá đậm nét. Bài viết trình bày một số nội dung của đạo Hiếu và việc giáo dục đạo Hiếu cho thế hệ trẻ hiện nay.
Từ khóa: đạo Hiếu, tôn giáo, cơ sở hình thành.

61. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG  TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM (*)

61. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM (*)

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu những ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa dân gian của người Việt, đặc biệt là những nghi lễ của Phật giáo ảnh hưởng tới tín ngưỡng tôn giáo của người Việt xưa và nay dựa trên việc nghiên cứu bốn nội dung sau: 1) Phật giáo là một thành tố của tôn giáo và văn hóa Việt Nam; 2) Phật giáo với những nghi lễ, phong tục tập quán tạo nên nét đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam; 3) Nghệ thuật, kiến trúc Phật giáo góp phần tạo nên giá trị đặc sắc về văn hóa tôn giáo; 4) Phật giáo góp phần làm phong phú đời sống tôn giáo, văn hóa ở Việt Nam
Từ khóa: Phật giáo, văn hóa bản địa, tôn giáo, vai trò.

71. THỰC TRẠNG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

71. THỰC TRẠNG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

 09:29 11/07/2017

Thái Bình là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống anh hùng, đóng góp nhiều thành tích và chiến công trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Là một tỉnh thuần nông, đại đa số là người Việt sinh sống nên mọi biểu hiện trong đời sống văn hóa của người Thái Bình, trong đó có văn hóa tâm linh đều mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tín ngưỡng, tôn giáo ở Thái Bình đang có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhiều mặt đời sống KT - XH. Do vậy, để đảm bảo sự tăng trưởng, ổn định và phát triển, trước hết cần tìm hiểu thực trạng, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp phù hợp cho vấn đề này.

24. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

24. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

 15:40 20/04/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho thế hệ sau những di sản ý tưởng quý báu về nhiều lĩnh vực bao gồm các lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Những hướng dẫn, bài viết, cử chỉ, hành động và cách cư xử của người đối với tôn giáo nói chung và các tín hữu, giáo sĩ và tu sĩ nói riêng là những bài học quý giá... Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc; về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người nhân dân cho đến này vẫn còn nguyên giá trị.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây