22. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

22. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Quản lí sinh viên ngoại trú là vấn đề phức tạp, luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Bài viết đề cập vấn đề thực trạng và đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác quản lí sinh viên ngoại trú tại Trường Đại học Lao động - Xã hội.
Từ khóa: tăng cường, quản lí, sinh viên, ngoại trú.

12. TĂNG CƯỜNG VỐN TỪ TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM  KHMER 5-6 TUỔI

12. TĂNG CƯỜNG VỐN TỪ TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM KHMER 5-6 TUỔI

 09:25 22/02/2018

Tóm tắt: Việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ Khmer 5-6 tuổi là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo cho trẻ vào lớp 1. Thực trạng khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ Khmer 5-6 tuổi còn hạn chế do phương pháp phát triển vốn từchưa phù hợp, quản lí hoạt động phát triển vốn từ còn buông lỏng. Bài viết đề xuất một số biện pháp tăng cường vốn từ tiếng Việt cho trẻ em Khmer 5-6 tuổi: xây dựng kế hoạch năm học; tổ chức thực hiện kế hoạch; chỉ đạo thực hiện; kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhằm phát triển vốn từ đảm bảo cho trẻ bước vào trường phổ thông.
Từ khóa: Tăng cường, tăng cường vốn từ, trẻ Khmer.

47. Dạy học môn toán ở trường phổ thông theo hướng tăng cường mối liên hệ với thực tiễn

47. Dạy học môn toán ở trường phổ thông theo hướng tăng cường mối liên hệ với thực tiễn

 14:31 04/04/2017

Liên hệ kiến thức toán với thực tiễn là một trong những mục tiêu của dạy học môn toán trong trường học, góp phần vào đổi mới phương pháp dạy học, ưu tiên cách nhận thức và đặc biệt làm quen với thực tiễn rộng lớn, giúp học sinh hiểu tính tự nhiên của toán học để nâng cao việc dạy học môn toán. Bài báo này đề xuất một số phương pháp dạy toán trong trường học nhằm hướng tới củng cố mối liên hệ với thực tiễn.

23. Tăng cường công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên trường đại học Hồng Đức

23. Tăng cường công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên trường đại học Hồng Đức

 14:00 04/04/2017

Trong những năm gần đây, việc tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức đã đạt được một số kết quả quan trọng.Dù sao, cần phải có những giải pháp thích hợp nối với thực tế để tăng cường hiệu quả của những hoạt động này.Trong đó, sự hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp là một nhân tố quyết định.Các doanh nghiệp cung cấp thông tin về khả năng tuyển dụng, đặt ra những yêu cầu cho trường đại học về kiến thức, quan điểm, kĩ năng và năng lực cho người học.Sự hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp sẽ đảm bảo lợi ích của cả tổ chức đào tạo và cơ quan sử dụng nguồn nhân lực. Thêm nữa, mối quan hệ giữa trường đại học với doanh nghiệp trợ giúp cho việc cung cấp thông tin, do đó sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm việc phù hợp với khả năng, trình độ và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của xã hội.

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đưa ra những nội dung cần thực hiện để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên.

19. Chuẩn bị kiến thức cho sinh viên sư phạm toán theo hướng tăng cường ứng dụng qua thực tiễn dạy học toán cơ bản

19. Chuẩn bị kiến thức cho sinh viên sư phạm toán theo hướng tăng cường ứng dụng qua thực tiễn dạy học toán cơ bản

 16:00 10/01/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề cơ bản về ứng dụng thực tiễn của toán học, sự cần thiết phải chuẩn bị kiến thức cho sinh viên sư phạm toán theo hướng tăng cường ứng dụng thực tiễn và chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán tiềm năng kiến thức về ứng dụng thực tiễn của toán học qua dạy học toán cơ bản ở trường sư phạm.

10. Biện pháp tăng cường phối hợp với công đoàn với nhà trường trong xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học phổ thông

10. Biện pháp tăng cường phối hợp với công đoàn với nhà trường trong xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học phổ thông

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp tăng cường phối hợp với công đoàn với nhà trường trong xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học phổ thông: thống nhất mục đich yêu cầu, hình thành cơ chế phối hợp,vận động, thuyết phục nhằm huy động sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây