49. CÁC HOẠT ĐỘNG MANG ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP  SỬ DỤNG TRONG VIỆC DẠY KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

49. CÁC HOẠT ĐỘNG MANG ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP SỬ DỤNG TRONG VIỆC DẠY KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

 06:20 04/09/2019

Tóm tắt: Việc đổi mới phương pháp dạy kĩ năng đọc hiểu là một trong những yêu cầu thiết yếu đối với giáo viên tiếng Anh bởi đọc hiểu thường được coi là hoạt động cá nhân không mang lại nhiều tương tác và hứng thú trong lớp học. Bài viết này đề cập tới một số hoạt động sáng tạo theo đường hướng dạy học giao tiếp nhằm làm cho đọc hiểu trở thành một hoạt động cuốn hút hơn và hiệu quả hơn đối với người học tiếng Anh.
Từ khóa: hoạt động theo đường hướng giao tiếp, đọc hiểu, tương tác, hứng thú.

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

 06:02 22/12/2017

Tóm tắt: Trong quá trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, giảng viên cần linh hoạt phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, đặc biệt là chú trọng tổ chức những hình thức dạy học phát huy tính chủ động và khơi gợi được hứng thú cho người học, tạo tiền đề phát triển toàn diện các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết. Bài báo này trình bày việc ứng dụng hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống nhằm phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thiết nghĩ, với mối quan hệ mật thiết và tương tác giữa các kĩ năng, việc phát triển kĩ năng nghe thúc đẩy hiệu quả của việc rèn luyện các kĩ năng khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt.
Từ khóa: kĩ năng nghe, nghe nhạc điền vào chỗ trống, tương tác, lưu học sinh, hứng thú.

68. Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác môn vẽ kĩ thuật tại trường cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

68. Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác môn vẽ kĩ thuật tại trường cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

 03:46 04/04/2017

Bài báo này đề cập đến việc tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác trong môn vẽ kĩ thuật tại trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả khảo sát bước đầu cho thấy quan điểm này đã khuyến khích tính tích cực, chủ động và sáng tạo để tạo ra và phát triển chất lượng dạy và học. Chúng là việc giải quyết vấn đề, tự nghiên cứu, kĩ năng vẽ và khả năng làm việc theo nhóm.

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 04:12 06/03/2017

Tóm tắt: Edmodo là mạng xã hội học tập phổ biến nhất trên thế giới hiện nay và là một trong những công cụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học hiệu quả. Ứng dụng Edmodo vào dạy học Địa lí sẽ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức tổ chức học tập thông qua việc chia sẻ tài nguyên không giới hạn, hỗ trợ cộng tác hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động học của sinh viên và đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Từ hiệu quả bước đầu của việc sử dụng Edmodo vào dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học có thể quan tâm nghiên cứu nhân rộng áp dụng cho các môn/học phần khác như là một trong những biện pháp khả thi nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Edmodo, Giáo dục tiểu học, Địa lí, giảng viên, sinh viên, tự học, tương tác, kiểm tra đánh giá.

15. Thực trạng hành vi hung hăng trong tương tác với bạn của trẻ từ 24 đến 36 tháng

15. Thực trạng hành vi hung hăng trong tương tác với bạn của trẻ từ 24 đến 36 tháng

 02:52 01/03/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về hành vi hung hăng nói chung và hành vi hung hăng trong tương tác với bạn của trẻ từ 24 – 36 tháng nói riêng. Những kết quả nghiên cứu đạt được trên 79 trẻ ở độ tuổi 24-36 tháng tại 4 lớp Trường mầm non Việt – Bun (Hà Nội) trong năm học 2015 – 2016. Từ thực trạng đó, các nhà giáo dục nói chung và giáo viên mầm non của Trường mầm non Việt – Bun nói riêng cần có những biện pháp tác động phù hợp nhằm giúp trẻ kiểm soát, điều khiển, điều chỉnh hành vi của mình một cách tốt nhất, giúp trẻ học cách ứng xử với bạn nói riêng và trong quan hệ với người khác nói chung, xây dựng cơ sở tốt để hình thành nhân cách tốt đẹp trong tương lai.

12. Hoạt động tương tác với câu hỏi đối thoại trong dạy học “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

12. Hoạt động tương tác với câu hỏi đối thoại trong dạy học “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

 04:03 22/02/2017

Bài báo trình bày một tiếng nói hoạt động tương tác với câu hỏi đối thoại trong dạy học tác phẩm đa thanh, đa nghĩa, đa giọng điệu “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.

19. Giúp học sinh tương tác hiệu quả với kiến thức mới trong dạy học bài “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)”- Lịch sử 12

19. Giúp học sinh tương tác hiệu quả với kiến thức mới trong dạy học bài “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)”- Lịch sử 12

 04:07 17/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp dạy học bài “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)”- Lịch sử 12 giúp học sinh tương tác hiệu quả với kiến thức mới.

8. Thực trạng mức độ tương tác giữa bố và con trong gia đình

8. Thực trạng mức độ tương tác giữa bố và con trong gia đình

 22:10 09/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng mức độ tương tác giữa bố và con để thấy được vai trò , trách nhiệm của người cha trong hình thành nhân cách đạo đức người con trong gia đình.

3. Thực trạng mức độ tương tác giữa mẹ và con tuổi thiếu niên trong gia đình

3. Thực trạng mức độ tương tác giữa mẹ và con tuổi thiếu niên trong gia đình

 22:51 23/10/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng mức độ tương tác giữa mẹ và con trong gia đình theo độ tuổi và theo giới tính từ đó thấy được vai trò, trách nhiệm của người mẹ trong tương tác với con ở độ tuổi thiếu niên.

14. Vấn đề chung về thiết kế mô hình phương pháp dạy học dựa vào tương tác theo kiểu tình huống - nghiên cứu

14. Vấn đề chung về thiết kế mô hình phương pháp dạy học dựa vào tương tác theo kiểu tình huống - nghiên cứu

 05:44 29/09/2016

Tóm tắt: Ngày nay, việc tương tác giữa các thành tố trong hoạt động trở thành một trong những nguyên tắc then chốt của dạy học hiện đại. Bài viết tập trung giới thiệu về mô hình phương pháp dạy học dựa vào tương tác theo kiểu tình huống - nghiên cứu, bao gồm: thiết kế tình huống dạy học; chuyển giao tình huống dạy học thành tình huống có vấn đề ở người học; người học nghiên cứu để giải quyết nhiệm vụ học tập; báo cáo tổng kết. Mô hình thiết kế trên được áp dụng trong các môn học, các cấp học một cách linh hoạt sẽ đem lại hiệu quả cao trong dạy học.
Từ khóa: thiết kế mô hình phương pháp dạy học, tương tác, tình huống - nghiên cứu

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây