42. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

42. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 06:03 04/01/2019

Tóm tắt: Phát triển tư duy trong dạy học môn Toán là một yêu cầu quan trọng, mang đặc trưng của môn Toán. Bài báo này trình bày một số kĩ thuật phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hình học 10 trung học phổ thông góp phần thực hiện mục tiêu dạy học môn Toán. Các kĩ thuật đã được sử dụng trong dạy học là tổ chức cho học sinh thực hiện một số thao tác tư duy, đặc biệt thông qua các bài toán chứng minh; tập luyện cho học sinh biến đổi nội dung và hình thức của bài toán để sử dụng các công cụ khác nhau trong quá trình giải toán; dạy học môn Toán thông qua quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề; mở rộng, khai thác phát triển thành bài toán mới từ những bài toán cơ bản trong sách giáo khoa.
Từ khóa: tư duy, hình học, lớp 10, giải toán.

40. CƠ SỞ TÂM LÍ  CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON

40. CƠ SỞ TÂM LÍ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON

 10:21 23/08/2017

Ngôn ngữ là một loại kí hiệu từ ngữ đặc biệt, được dùng làm phương tiện để giao tiếp và công cụ của tư duy. Việc phát triển ngôn ngữ thứ hai cho trẻ cần căn cứ trên đặc điểm phát triển tâm lí của lứa tuổi và phải tuân theo những hình thức và yêu cầu phù hợp. Trẻ được tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai càng sớm, hiệu quả càng cao.

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

 00:29 10/07/2017

Tóm tắt: Chu trình học tập trải nghiệm là một lí thuyết học tập dựa trên học qua làm. Bài viết trình bày về chu trình học trải nghiệm và các dạng thức trải nghiệm trong dạy học vật lí. Bên cạnh đó, bài viết còn phân tích bốn ví dụ thực tế về các hoạt động trải nghiệm của học sinh trong học tập vật lí. Kết quả cho thấy, học tập trải nghiệm đã thúc đẩy các hoạt động tích cực của học sinh, khuyến kích quá trình siêu nhận thức, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đem đến niềm vui và sự hứng thú cho người học.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, dạy học vật lí, thực hành, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực, tư duy, hành động, học qua làm.

57.	NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG – MỘT SỐ VẤN ĐÈ CẦN QUAN TÂM

57. NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG – MỘT SỐ VẤN ĐÈ CẦN QUAN TÂM

 04:00 24/04/2017

Biện chứng có một thời gian phát triển lâu dài và tự đủ hoàn thành trong dòng lịch sử nhân loại (quy trình) từ biện chứng cổ tự phát để duy tâm triết học và đạt tới đỉnh của phép biện chứng tự nhận thức. Nội dung cơ bản của biện chứng giữa triển vọng biện chứng từ, phương pháp biện chứng và tư duy logic và khả năng để vẽ thực tế thức kết luận. Trên cơ sở nêu trên đã đề cập. nhận thức của con người phúc của nước từng bước vượt qua nhận thức thiển cận và nghiên cứu khoa học. Sinh ra của cơ sở tư duy biện chứng về di truyền và chọn trong các phương pháp nhiều do đó nghĩ nó đóng một vai trò rất quan trọng trong các hoạt động và nhận thức của con người.
Tuy nhiên, tư duy biện chứng đã không đứng vững được nội tâm của con người hạnh phúc. Nó phải chịu hiệu quả tư duy của con người. khả năng suy nghĩ sẽ liên tục cập nhật và cải tiến để đáp ứng nhu cầu nhận thức và đổi mới trên thế giới để đáp ứng nhu cầu của con người. mục tiêu của bài viết là những đốm sáng vào một số vấn đề để phát triển tư duy biện chứng của con người hạnh phúc trong xã hội hiện đại.

35.	MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

35. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 03:28 24/04/2017

Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục chính là chuyển giáo dục sang hướng tiếp cận năng lực trong đó có phát triển năng lực tư duy. Chúng ta có thể góp phần vào công cuộc đổi mới này từ những sáng tạo trong dạy học, thay đổi thoi quen và lỗi tư duy cũ, cùng nhau tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện, năng động và sáng tạo hơn.

36. Vận dụng nguyên tắc phát triển tư duy trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học

36. Vận dụng nguyên tắc phát triển tư duy trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học

 22:53 12/03/2017

Bài báo trình bày về nguyên tắc phát triển tư duy trong dạy học, đặc biệt là nguyên tắc phát triển tư duy trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học; một số biện pháp vận dụng nguyên tắc trên trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học.

09. Tổng quan nghiên cứu vấn đề rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11)

09. Tổng quan nghiên cứu vấn đề rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11)

 06:15 07/02/2017

Tóm tắt: Vấn đề về tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa trên thế giới và Việt Nam được nhiều tác giả quan tâm từ rất lâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Những nghiên cứu này đã góp phần làm phong phú thêm vấn đề về về tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa và cung cấp những cơ sở lí luận và thực tiễn giúp triển khai việc nghiên cứu và rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể cấp trung học phổ thông.
Từ khóa: Tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa, sinh học cơ thể.

14. Tăng cường rèn luyện tư duy cho học sinh trong các tiết dạy bài khái quát văn học địa phương ở trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa

14. Tăng cường rèn luyện tư duy cho học sinh trong các tiết dạy bài khái quát văn học địa phương ở trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa

 04:00 10/01/2017

Bài báo phân tích mục tiêu và nghiên cứu nội dung bài khái quát văn học Thanh Hóa, phương pháp dạy học tích cực và đề xuất một số cách thức rèn luyện tư duy cho học sinh trong các tiết dạy bài khái quát văn học địa phương ở trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa.

17. Bồi dưỡng tư duy thuật giải cho học sinh trong dạy học chủ đề Số phức ở trường trung học phổ thông

17. Bồi dưỡng tư duy thuật giải cho học sinh trong dạy học chủ đề Số phức ở trường trung học phổ thông

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp nhằm góp phần bồi dưỡng, phát triển tư duy thuật giải cho học sinh theo định hướng: đáp ứng mục tiêu, bám sát chương trình, hình thành nhân cách, ý thức tổ chức, kỉ luật và sáng tạo.

16. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học”

16. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học”

 04:18 07/01/2017

Bài báo giới thiệu bản đồ khái niệm và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học bài mới phần “Di truyền học” giúp rèn luyện tư duy và tạo hứng thú cho học sinh.

14. Tăng cường dạy học các bài tập thí nghiệm có liên hệ với thực tiễn nhằm phát triển tư duy cho học sinh cấp trung học cơ sở

14. Tăng cường dạy học các bài tập thí nghiệm có liên hệ với thực tiễn nhằm phát triển tư duy cho học sinh cấp trung học cơ sở

 00:12 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến bài tập thí nghiệm trong dạy học Vật lí, phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học các bài tập thí nghiệm thông qua một số ví dụ.
Từ khóa: dạy học, bài tập thí nghiệm, tư duy, học sinh, trung học cơ sở, Vật lí.

17. Rèn luyện thao tác tư duy phân tích và tổng hợp cho học sinh lớp 9 thông qua các bài toán giải bằng phương pháp vẽ thêm hình phụ

17. Rèn luyện thao tác tư duy phân tích và tổng hợp cho học sinh lớp 9 thông qua các bài toán giải bằng phương pháp vẽ thêm hình phụ

 23:40 26/09/2016

Tóm tắt: Một bài toán hình học có thể có nhiều cách giải khác nhau, nhưng có những bài toàn với dữ kiện đã cho học sinh có thể gặp bế tắc, không tìm ra cách giải nếu không vẽ thêm hình phụ giúp học sinh tìm được lời giải dễ dàng và thuận lợi hơn, thậm chí có bài toán phải vẽ thêm hình phụ mới tìm được lời giải. Bài viết đưa ra một số phương pháp vẽ thêm hình phụ thông qua một số ví dụ, qua đó rèn luyện thao tác tư duy phan tích và tổng hợp cho học sinh.
Từ khóa: tư duy, phân tích, tổng hợp, học sinh lớp 9, bài toán, hình phụ.

19. Đánh giá mức độ tư duy Vật lí của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

19. Đánh giá mức độ tư duy Vật lí của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

 03:51 19/09/2016

Bài viết đề cập đánh giá mức độ tư duy vật lí của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông, với việc tập trung vào các nội dung cơ bản như: tư duy vật lí và các biểu hiện cơ bản về tư duy vật lí của học sinh trung học phổ thông các tiêu chuẩn đánh giá mức độ tư duy vật lí.

20. Kết quả thực nghiệm việc xây dựng và sử dụng câu hỏi trong khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức để rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh qua dạy học chương 1 “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11)

20. Kết quả thực nghiệm việc xây dựng và sử dụng câu hỏi trong khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức để rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh qua dạy học chương 1 “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11)

 03:51 19/09/2016

Có nhiều cách để củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh trong quá trình dạy học, trong đó sử dụng câu hỏi để củng cố, hoàn thiện kiến thức có tác dụng rất tích cực để rèn kĩ năng tư duy cho học sinh. Bài viết đề cập kết quả thực nghiệm việc xây dựng và sử dụng câu hỏi trong khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức để rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh qua dạy học chương 1 “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 10), trong đó đề cập các nội dung chính như: nội dung thực nghiệm; kết quả thực nghiệm, một số nhận xét kết luận.

21. Rèn luyện tư duy cho học sinh thông qua khai thác và phát triển bài toán trong sách giáo khoa

21. Rèn luyện tư duy cho học sinh thông qua khai thác và phát triển bài toán trong sách giáo khoa

 05:14 15/09/2016

Để bồi dưỡng, phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh, giáo viên có thể hệ thống hóa kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, tìm tòi nhiều cách giải khác nhau, đi đến sáng tạo và đề xuất bài toán mới. Qua đó, gây hứng thú và niềm say mê học tập cho học sinh. Quá trình tìm tòi, khám phá ra các cách giải khác nhau cho một bài toán góp phần rèn luyện và phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh trong dạy và học Toán.

20. Cơ sở lí luận về rèn kĩ năng tư duy trong dạy học Sinh học

20. Cơ sở lí luận về rèn kĩ năng tư duy trong dạy học Sinh học

 00:32 15/09/2016

Bài viết đề cập cơ sở lí luận về rèn kĩ năng tư duy trong dạy học Sinh học. Trong đó, tập trung làm rõ một số vấn đề như: khái niệm về tư duy, những phẩm chất cơ bản của tư duy, các dạng tư duy, những hình thức cơ bản của tư duy, tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng tư duy cho học sinh, rèn kĩ năng tư duy cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông.

17. Tư duy đối thoại đối với đội ngũ giáo viên hiện nay

17. Tư duy đối thoại đối với đội ngũ giáo viên hiện nay

 11:13 13/09/2016

Bài viết luận bàn về khái niệm, vai trò của đối thoại trong dạy học, khẳng định phương pháp dạy học đối thoại là con đường lớn cho phép góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng học tập, sáng tạo những điều kiện để học sinh tự hiện thực hóa, tự khẳng định nhân cách cá nhân của mình.

9. Đổi mới tư duy tổ chức dạy học Ngữ văn nhằm thực hiện mục tiêu Thỏa mãn nhu cầu phát triển và Phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân

9. Đổi mới tư duy tổ chức dạy học Ngữ văn nhằm thực hiện mục tiêu Thỏa mãn nhu cầu phát triển và Phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân

 09:58 03/09/2016

Bài báo trình bày nêu một số giải pháp đổi mới tư duy tổ chức dạy học Ngữ văn nhằm thực hiện mục tiêu thỏa mãn nhu cầu phát triển, phát huy tiềm năng và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân: lựa chọn các lí thuyết dạy học phù hợp để dạy học sinh cách học; tổ chức quá trình hoàn thành các mục tiêu nhận thức của học sinh; hướng dẫn học sinh phát triển các lĩnh vực năng lực.

15. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học về các nguyên tố nhóm oxi – lưu huỳnh (hóa học 10)

15. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học về các nguyên tố nhóm oxi – lưu huỳnh (hóa học 10)

 05:17 03/09/2016

Bài báo trình bày những kiến thức về phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh trong dạy học môn hóa học. Về cách xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học theo các mức độ nhận thức: biết, hiểu, vận dụng trong dạy học nhóm oxi – lưu huỳnh nhằm giúp học sinh phát triển năng lực tư duy góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học.

12. Một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở qua dạy học nội dung số học

12. Một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở qua dạy học nội dung số học

 23:10 28/08/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở: hướng dẫn và tập luyện cho học sinh sử dụng các thao tác trí tuệ; hướng dẫn và tập luyện cho học sinh cách nhìn nhận vấn đề theo nhiều quan điểm khác nhau; hướng dẫn và tạo lập cho học sinh thói quen mò mẫm-thử sai, biết phát hiện những sai lầm trong lời giải, nguyên nhân và cách khắc phục; hướng dẫn học sinh biết vận dụng kiến thức số học vào thực tiễn.

14. Tổ chức dạy học toán ở tiểu học theo hướng khai thác các yếu tố thực tiễn

14. Tổ chức dạy học toán ở tiểu học theo hướng khai thác các yếu tố thực tiễn

 04:31 26/08/2016

Tóm tắt: Giáo dục toán học theo hướng thực tiễn (Realistic Mathematics Education) đã được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến quan tâm, thực hiện. Bài báo trình bày về vấn đề dạy học toán ở tiểu học theo hướng thực tiễn; thực trạng dạy học toán ở tiểu học theo hướng khai thác các yếu tố thực tiễn và một số ví dụ minh họa.
Từ khóa: kĩ năng, quan sát, dạy học, Hóa học, phát triển, tư duy, học sinh.

14. Rèn kĩ năng quan sát trong dạy học Hóa học nhằm phát triển tư duy cho học sinh

14. Rèn kĩ năng quan sát trong dạy học Hóa học nhằm phát triển tư duy cho học sinh

 23:30 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp rèn luyện kĩ năng quan sát trong dạy học Hóa học: tăng cường sử dụng thí nghiệm trong dạy học khi nghiên cứu tài liệu mới; yêu cầu học sinh thiết kế, lắp đặt một số bộ dụng cụ tiến hành thí nghiệm; sử dụng các bài tập có tác dụng lớn trong việc rèn luyện kĩ năng quan sát; kết hợp sử dụng thí nghiệm với một số phương pháp dạy học tích cực khác, đặc biệt là dạy học nêu vấn đề.
Từ khóa: kĩ năng, quan sát, dạy học, Hóa học, phát triển, tư duy, học sinh.

16. Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên thông qua các bài toán Giải tích lớp 11 nâng cao

16. Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên thông qua các bài toán Giải tích lớp 11 nâng cao

 00:20 03/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số đặc điểm của học sinh dân tộc thiểu số trong học tập môn Toán, ví dụ về việc phát triển tư duy thuật toán cho học sinh dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên khi giải các bài toán Giải tích lớp 11 nâng cao có sử dụng phương pháp chứng minh quy nạp toán học.
Từ khoá: tư duy, học sinh, dân tộc thiểu số, Tây Nguyên, giải tích 11, nâng cao.

18. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh bằng bài tập toán sinh học

18. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh bằng bài tập toán sinh học

 09:54 07/07/2016

Bài viết phân tích những đặc điểm cơ bản của bài tập toán sinh học và đề xuất quy trình sử dụng bài tập toán sinh học nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học - Sinh học 12. Tác giả cũng nêu một số ví dụ minh họa quy trình sử dụng bài tập toán sinh học nhằm phát triển tư duy cho học sinh, góp phần giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học ở phổ thông.

13. Phát triển tính thuần thục trong tư duy cho học sinh khi dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học

13. Phát triển tính thuần thục trong tư duy cho học sinh khi dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học

 04:06 17/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tính thuần thục và tính thuần thục của tư duy và một số biểu hiện của tính thuần thục của tư duy trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học. Từ đó, tác gỉa trình bày một số vấn đề về rèn luyện, phát triển tính thuần thục của tư duy trong dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học và các ví dụ minh hoạ.
Từ khoá: tính thuần thục; tư duy, dạy học, tiếng Việt

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây