61. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên qua dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Kinh tế chính trị)

61. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên qua dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Kinh tế chính trị)

 10:38 19/09/2018

Tóm tắt: Năng lực tư duy biện chứng được xem là loại hình năng lực tư duy phát triển ở trình độ cao nhất, nó có vai trò quan trọng và cần thiết không thể thiếu của con người trong quá trình rèn luyện, phát triển chuyên môn cũng như trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Lí luận Kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác-Lênin có vai trò quan trọng và trực tiếp tới việc phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên, vì vậy mà dạy học Kinh tế chính trị Mác lênin cũng là nhiệm vụ để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng. Những phạm trù, nguyên lí, quy luật kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin là tri thức khoa học trang bị cho sinh viên những lí luận về kinh tế, góp phần rèn luyện năng lực tư duy, củng cố niềm tin của sinh viên vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước và vận dụng linh hoạt các vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn.
Từ khóa: Năng lực tư duy, tư duy biện chứng, kinh tế chính trị Mác-Lênin.

58. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN HIỆN NAY

58. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN HIỆN NAY

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc với tư duy biện chứng, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của mình. Người là tấm gương tiêu biểu và sinh động nhất cho phương pháp tư duy biện chứng. Tư duy biện chứng Hồ Chí Minh là phần kết tinh sâu sắc nhất của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn liền với cuộc đời của Người và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, sinh viên nói chung và sinh viên Học viện Chính trị công an nói riêng là thế hệ trẻ, những người làm chủ đất nước trong tương lai, cần trang bị phương pháp tư duy biện chứng như là một phần trong hành trang vào đời của mình.
Từ khóa: Tư duy biện chứng, học viện chính trị, công an nhân dân.

19. Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin

19. Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin

 14:36 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tư duy biện chứng và vai trò giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm; các yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm; giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin với việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng sư phạm.
Từ khóa: tư duy biện chứng, năng lực, thế giới quan và phương pháp luận triết học, chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây