3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO  TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 4 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Thông qua quá trình nghiên cứu thực tiễn dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4, chúng tôi đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho các em trong dạy học viết bài văn miêu tả cây cối nhằm giúp các em bộc lộ năng khiếu, niềm yêu thích, say mê môn học đồng thời tạo điều kiện cho các em hình thành và phát triển nhân cách toàn diện.
Từ khóa: Năng lực, tư duy sáng tạo, văn miêu tả cây cối, học sinh lớp 4

6. GIÁO DỤC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TƯ DUY SÁNG TẠO  CỦA NGƯỜI HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

6. GIÁO DỤC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:47 29/07/2020

Từ khóa: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo của người học là một mục tiêu quan trọng của giáo dục ở nhà trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay. Tổ chức hoạt động giáo dục phát huy tính tích cực tư duy sáng tạo ở người học ở nhà trường phổ thông là một quá trình với một phức hệ các yếu tố: từ xác định mục tiêu, xây dựng chương trình nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, quản lí kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của người học, điều kiện phương tiện, môi trường giáo dục, thể hiện một chiến lược giáo dục, dạy học tập trung vào tính tích cực, hứng thú hoạt động nhận thức, khuyến khích tư duy phê phán và không ngừng sáng tạo của người học thông qua tăng cường hoạt động thực tiễn, tương tác, cá biệt hoá tiềm năng, cổ vũ người học… Từ đó phát huy được tính tích cực tư duy sáng tạo ở người học ở nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục hiện nay.
Tóm tắt: Tư duy sáng tạo, tính tích cực, giáo dục, giáo viên, người học.

34. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

34. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Dạy học hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho học sinh những kiến thức mà còn phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Bài viết xác định các đặc trưng cơ bản của tư duy sáng tạo, đề xuất một số biện pháp góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học giải Toán hình học không gian.
Từ khóa: tư duy sáng tạo, học sinh, trung học phổ thông, hình học không gian.

44. RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH TOÁN THÔNG QUA  DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG ĐA THỨC

44. RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH TOÁN THÔNG QUA DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG ĐA THỨC

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Tư duy sáng tạo là một trong các tư duy quan trọng của toán học. Do vậy, rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên trong quá trình dạy học là rất cần thiết. Đa thức không những là đối tượng nghiên cứu trọng tâm của Đại số mà còn là công cụ được sử dụng nhiều trong các hướng nghiên cứu của Giải tích. Bài viết đề cập việc rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên đại học ngành Toán thông qua dạy học một số nội dung về Đa thức.
Từ khóa: Tư duy sáng tạo, sinh viên đại học, đa thức.

30. DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN           TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT

30. DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT

 11:19 11/04/2019

Tóm tắt: Ngày nay, nếu giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học không phù hợp sẽ làm giảm đi thú, sự say mê tìm tòi, khám phá, sáng tạo ở người học. Trong thời đại mới, giáo dục đào tạo đòi hỏi những yêu cầu cao về việc rèn luyện trí thông minh, sáng tạo, tính năng động thích nghi với những thay đổi nhanh của xã hội. Bài viết đề cập việc dạy học giải bài tập Hình học họa hình theo hướng rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên đại học khối ngành Kĩ thuật.
Từ khóa: Hình học Họa hình, tư duy sáng tạo, sinh viên.

09. Dạy học giải một số dạng toán số học theo hướng rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 8, 9 ở trường trung học cơ sở

09. Dạy học giải một số dạng toán số học theo hướng rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 8, 9 ở trường trung học cơ sở

 17:39 14/02/2019

Tóm tắt: Tư duy sáng tạo là một dạng tư duy độc lập, tạo ra ý tưởng mới độc đáo và có hiệu quả giải quyết vấn đề cao. Bài viết trình bày một số dạng toán số học điển hình để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi ở trung học cơ sở (bài toán chia hết, không chia hết, phương trình nghiệm nguyên) nhằm rèn luyện 03 yếu tố cơ bản của tư duy sáng tạo (tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn, tính độc đáo), từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán ở trung học cơ sở.
Từ khóa: Tư duy sáng tạo, học sinh, trung học cơ sở.

11. Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho sinh viên đại học ngành Kinh tế trong dạy học môn Giải tích

11. Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho sinh viên đại học ngành Kinh tế trong dạy học môn Giải tích

 16:55 08/05/2018

Tóm tắt: Tư duy sáng tạo là một trong những tư duy quan trọng mà sinh viên cần có. Đặc thù của môn Giải tích ở đại học là các kiến thức móc nối, liên kết với nhau một cách chặt. Do đó, nội dung môn Giải tích là phù hợp trong việc bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho sinh viên. Bài viết đề cập một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học môn Giải tích cho sinh viên đại học ngành kinh tế.
Từ khóa: môn Giải tích, tư duy sáng tạo, sinh viên đại học ngành kinh tế.

11. Xây dựng các bài toán về bất đẳng thức giải bằng phương pháp hàm số nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 12

11. Xây dựng các bài toán về bất đẳng thức giải bằng phương pháp hàm số nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 12

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Trong dạy học môn Toán, cùng với nhiệm vụ trang bị tri thức, rèn luyện kĩ năng cho học sinh, nhiệm vụ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh cũng cần được giáo viên chú trọng và quan tâm. Bài viết tập trung vào vấn đề phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Trên cơ sở phân tích tình hình giảng dạy môn Toán hiện nay, đặc điểm của học sinh trung học phổ thông và mô hình hoạt động sáng tạo thông qua việc sử dụng một số ví dụ toán học điển hình giúp học sinh nghiên cứu sâu sắc hơn một vấn đề, tạo sự hứng thú, tự tin trong học tập nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 12 theo hướng xây dựng các bài toán (bài toán) về bất đẳng thức giải bằng phương pháp hàm số.
Từ khóa: Tư duy sáng tạo, bất đẳng thức, phương pháp hàm số.

26. Phát triển tư duy sáng tạo và trí thông minh không gian cho trẻ thông qua "World in 7 pieces"

26. Phát triển tư duy sáng tạo và trí thông minh không gian cho trẻ thông qua "World in 7 pieces"

 14:00 04/04/2017

Bài viết tập trung nghiên cứu thiết kế, phát triển chương trình, phương pháp, những phương tiện trợ giúp học và phương pháp giải quyết của "World in 7 pieces" cho trẻ để phát triển tuy duy sáng tạo và trí thông minh không gian.

52. Góp phần rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua giải toán về tọa độ trong mặt phẳng

52. Góp phần rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua giải toán về tọa độ trong mặt phẳng

 15:09 31/03/2017

Rèn luyện tư duy nói chung và tư duy sáng tạo nói riêng cho học sinh đóng một phần quan trọng trong quá trình giảng dạy. Bài báo đưa ra 5 đặc điểm cơ bản của tư duy sáng tạo. Sau đó, đưa ra những ví dụ minh họa khẳng định rằng nếu giáo viên tập trung vào việc tích hợp rèn luyện tư duy sáng tạo khi giải toán về tọa độ mặt phẳng, chất lượng học toán tại trường THPT sẽ được nâng cao.

53. Vận dụng một số nguyên tắc của Altshuller nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề nguyên hàm, tích phân

53. Vận dụng một số nguyên tắc của Altshuller nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề nguyên hàm, tích phân

 15:09 31/03/2017

Vấn đề phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh là một trong những nhiệm vụ của các nhà giáo trong quá trình giảng dạy. Trong bài này, chúng tôi đề xuất một số phương pháp áp dụng những nguyên tắc sư phạm bao gồm: nguyên tắc phân nhỏ, nguyên tắc giải "thiếu" hoặc "thừa", nguyên tắc "sao chép" của Altshuller để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua những chủ đề dạy học nguyên hàm, tích phân.

17. Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán ở trung học phổ thông

17. Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán ở trung học phổ thông

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh: vận dụng các thao tác tư duy nhuần nhuyễn, mềm dẻo, linh hoạt; hệ thống hóa kiến thức đã học; giải quyết vấn đề đặt ra theo nhiều cách khác nhau một cách nhuần nhuyễn; giải bài tập sáng tạo và độc đáo trong dạy học toán ở trung học phổ thông.

16. Một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

16. Một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày một số yếu tố, thành phần, sự biểu hiện của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông.

01. Kĩ năng tư duy sáng tạo của học sinh trong dạy học Ngữ văn

01. Kĩ năng tư duy sáng tạo của học sinh trong dạy học Ngữ văn

 11:27 17/10/2016

“Cái quan trọng nhất trong giảng dạy nói chung và trong giảng dạy văn nói riêng là rèn luyện bộ óc, rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tìm tòi, phương pháp vận dụng kiến thức” (Phạm Văn Đồng). Theo đó, học cách tư duy khác với học thuộc kết quả đọc-chép, ghi nhớ máy móc các kiến thức biệt lập và phiến diện, lí thuyết thuần túy,… hầu như chủ yếu thiên về lưu giữ tư liệu ở định dạng công cụ. Học cách tư duy bên trong sẽ giúp chủ thể phát triển tư duy logic và biện chứng bên trong những hệ thống kết nối khác; khi đó tri thức sẽ chuyển hóa chức năng theo các định dạng phương pháp, có thể biến đổi linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vận dụng và xử lí tình huống thực tiễn.
Bài viết tiến hành nghiên cứu kĩ năng đặc thù của một số lĩnh vực tư duy sáng tạo mang tính giải pháp sư phạm, góp phần tìm hiểu quá trình chuyển hóa các hoạt động bên trong của cá nhân người học – thực hiện mục tiêu “dạy cách học” và chuyển trọng tâm từ chủ yếu dạy “cái” sang chú trọng dạy “cách” – thông qua các ví dụ vận dụng khi dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực.
Từ khóa: tư duy sáng tạo, tư duy đọc, tư duy đặt câu hỏi, tư duy phân tích, tư duy viết, tư duy phản biện.

17. Dạy học bất đẳng thức theo hướng rèn luyện một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh

17. Dạy học bất đẳng thức theo hướng rèn luyện một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh

 15:53 29/09/2016

Tóm tắt: Khai thác một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông, bài viết trình bày vấn đề phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông trong dạy học về bất đẳng thức và đưa ra một số dạng toán bất đẳng thức điển hình để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh (bất đẳng thức đối xứng của hai biến số bị chặn trên một đoạn, bất đẳng thức đối xứng ba biến số bị chặn trên một đoạn, bất đẳng thức không đối xứng giữa ba biến số bị chặn trên một đoạn) nhằm rèn luyện 3 yếu tố cơ bản của tư duy sáng tạo: tính nhuần nhuyễn, tính mềm dẻo, tính độc đáo.
Từ khóa: dạy học, bất đẳng thức, tư duy sáng tạo

19. Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo trong cảm thụ văn chương ở nhà trường phổ thông

19. Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo trong cảm thụ văn chương ở nhà trường phổ thông

 16:35 26/09/2016

Tóm tắt: Trên cơ sở lí thuyết về Tâm lí học nhận thức và đặc trưng, bản chất của văn bản văn chương, bài viết đi sâu xác định đặc trưng, cấu trúc của tư duy phê phán và tư duy sáng tạo cũng như điểm khác biệt cùng mối quan hệ giữa chúng trong hoạt động đọc - cảm thụ văn chương.
Từ khóa: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, cảm thụ văn chương.

20. Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên thông qua giải bài tập giải tích

20. Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên thông qua giải bài tập giải tích

 09:13 19/09/2016

Nội dung bài viết đề cập một số vấn đề như: khái niệm tư duy sáng tạo; một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo và ví dụ minh họa trong giải bài tập giải tích như: tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn, tính độc đáo, tính hoàn thiện, tính nhạy cảm vấn đề.

14. Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên cao đẳng sư phạm

14. Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên cao đẳng sư phạm

 21:57 14/09/2016

Qua việc phân tích một số phương pháp dạy học mới (phương pháp dạy học dựa trên dự án, phương pháp Galle Walk, phương pháp Learning Café), có thể thấy, các phương pháp này có rất nhiều khác biệt so với những phương pháp truyền thống. Sự khác biệt cơ bản nhất là vai trò của người dạy và người học đã thay đổi, giúp quá trình học của sinh viên từ thụ động sang chủ động, từ việc nghe giảng sang hoạt động tư duy, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên. Đổi mới phương pháp dạy học sẽ tạo điều kiện tốt cho người học có thể phát huy hết khả năng tư duy của mình, biến quá trình của người học thành quá trình phát triển tư duy sáng tạo.

17. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài toán có yêu cầu học sinh tham gia quá trình xây dựng đề toán

17. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài toán có yêu cầu học sinh tham gia quá trình xây dựng đề toán

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày một số biện pháp sáng tạo bài tập có yêu cầu học sinh tham gia vào quá trình xây dựng đề toán, gồm: yêu cầu học sinh tìm các đối tượng toán học thỏa mãn điều kiện cho trước, phát biểu bài tập đảo của bài tập cho trước, sử dụng bài tập ban đầu, giữa nguyên kết luận, yêu cầu học sinh tìm giả thiết mới.

13. Rèn luyện việc sử dụng thao tác phân tích, tổng hợp để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học tiểu học

13. Rèn luyện việc sử dụng thao tác phân tích, tổng hợp để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học tiểu học

 13:47 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm về thao tác phân tích, tổng hợp; rèn luyện thao tác phân tích, tổng hợp trong dạy học tiểu học.
Từ khóa: rèn luyện, phân tích, tổng hợp, phát triển, tư duy sáng tạo, học sinh, tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây