10. Vận dụng sáng tạo một số tư tưởng giáo dục tích cực của J.A. Cômenxki vào thực tế giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

10. Vận dụng sáng tạo một số tư tưởng giáo dục tích cực của J.A. Cômenxki vào thực tế giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 22:58 27/10/2018

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ quá trình giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học dựa trên những vận dụng sáng tạo tư tưởng giáo dục tích cực của J.A.Comenxki. Đó chính là quá trình đổi mới phương pháp theo hướng “Lấy người học làm trung tâm” của quá trình dạy học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp dạy học trực quan - Đây là phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí đồng thời kích thích được tính tích cực, chủ động của học sinh tiểu học.
Từ khóa: J.A. Cômenxki, tư tưởng giáo dục, học sinh tiểu học, phòng chống, xâm hại thân thể.

63. Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TRONG TÁC PHẨM “KHUYẾN HỌC” CỦA F.YUKICHI  ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

63. Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TRONG TÁC PHẨM “KHUYẾN HỌC” CỦA F.YUKICHI ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

 15:02 19/12/2017

Tóm tắt: Fukuzawa Yukichi là một nhà giáo dục vĩ đại người Nhật, tác phẩm “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi là một tác phẩm kinh điển, hàm chứa nhiều tư tưởng giáo dục sâu sắc có ý nghĩa đối với việc học tập của viên hiện nay. Trong bài viết, tác giả làm rõ hai nội dung chính như sau: 1) Nội dung tư tưởng giáo dục của F. Yukichi trong tác phẩm “Khuyến học”; 2) Ý nghĩa tư tưởng giáo dục của F.Yukichi đối với việc học tập của sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Khuyến học, tư tưởng giáo dục, sinh viên, học tập.

41. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ  ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

41. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 09:11 04/05/2017

Từ quan điểm bản tính con người là thiện, Mạnh Tử chủ trương dùng “nhân”, “nghĩa”, “lễ”, “trí” để dạy về đạo đức làm người, đó là cơ sở vững chắc để cải tạo xã hội, đưa xã hội từ loạn trở thành bình trị. Vận dụng tư tưởng Mạnh Tử trong xã hội Việt Nam hiện nay, nếu gạt bỏ những hạn chế về điều kiện lịch sử và dấu ấn giai cấp, tiếp thu những mặt tích cực, có thể rút ra bài học lịch sử to lớn. Những bài học lịch sử ấy, vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có giá trị về mặt thực tiễn trong sự nghiệp giáo dục đạo đức con người Việt Nam nói riêng và đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất nước nói chung.

16. Tư tưởng của Rútxô về giáo dục trong tác phẩm “Emile hay là về giáo dục”

16. Tư tưởng của Rútxô về giáo dục trong tác phẩm “Emile hay là về giáo dục”

 16:36 21/02/2017

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả làm rõ tư tưởng của Rútxô về giáo dục trong tác phẩm “Emile hay là về giáo dục” trên những luận điểm chủ yếu: vai trò và mục đích giáo dục, nguyên tắc và phương pháp giáo dục;... Từ đó, khẳng định sức sống của tác phẩm được coi là “tuyên ngôn giải phóng tuổi trẻ trên thế giới” và đưa ra bài học có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Rútxô, tư tưởng giáo dục, Emile hay là về giáo dục.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây